Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Công an thị xã Thái Hòa tăng cường đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ diễn vào ngày 23/5 tới đây là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng.

Với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh, trật tự trong thời gian trước, trong và sau bầu cử, lực lượng Công an trên địa bàn thị xã Thái Hòa đã xây dựng kế hoạch với nhiều phương án cụ thể, nắm chắc tình hình địa bàn, góp phần đảm bảo thành công cho cuộc bầu cử sắp tới.

Trong tham mưu về công tác bảo vệ bầu cử, công an thị xã Thái Hòa đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền và Ủy ban bầu cử thị xã sớm ban hành các Quyết định về thành lập tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) cuộc bầu cử, tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử; chỉ đạo các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân hiểu, nắm rõ các quy định về bầu cử, quyền và nghĩa vụ bầu cử, trách nhiệm của mỗi công dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử; tham mưu làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước liên quan đến bầu cử đồng thời nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Công an thị xã Thái Hòa  ký cam kết thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2021

Thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của cấp trên về công tác bảo vệ bầu cử, công an thị xã Thái Hòa đã tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ chiến sỹ về nội dung Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ chính trị về “Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Chỉ thị số 05-CT/ThU ngày 04/02/2021 của Thị ủy Thái Hòa về “Lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 Bên cạnh đó,để đảm bảo tốt ANTT trước, trong và sau bầu cử Quốc hội khóa XVvà bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Công an thị xã đã xây dựng và triển khai các Kế hoạch [1] và tập trung triển khai thực hiện các mặt công tác cụ thể là: Triển khai lực lượng tập trung nắm chắc tình hình về nhân sự đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kịp thời thẩm tra, xác minh những trường hợp có liên quan; tham mưu Thị ủy, UBND thị xã triển khai các biện pháp để đảm bảo an ninh nội bộ ở một số phường, xã; tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các kiến nghị, phản ánh của nhân dân về các vấn đề liên quan; phối hợp với các ngành chức năng của thị xã, phường tiến hành tuyên truyền, vận động các trường hợp khiếu kiện chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến ANTT trên địa bàn trước và trong thời gian diễn ra bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo tốt ANTT vùng giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, ban, ngành liên quan nắm chắc tình hình về nhân sự được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử Đại biểu HĐND các cấp, tiến hành rà soát, lập danh sách gửi về Công an tỉnh theo quy định. Thường xuyên bám sát lộ trình kế hoạch bầu cử tại địa phương để triển khai lực lượng, biện pháp bảo vệ, nhất là trước, trong và sau thời điểm tổ chức hiệp thương bầu cử. Ngoài ra, Công an thị xã Thái Hòa cũng tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, trong đó tập trung là: Quản lý chặt chẽ các cơ sở, cá nhân hành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý hộ khẩu, kiểm tra tạm trú, tạm vắng; tiến hành phát động phong trào toàn dân phát hiện, thu, nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… lưu giữ trái phép.... Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo TTATGT ở các tuyến, địa bàn trọng điểm, các đầu mối giao thông quan trọng, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Chủ động phối hợp với Ban tổ chức Thị ủy tiến hành rà soát tiêu chuẩn chính trị của nhân sự được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử Đại biểu HĐND các cấp; Đồng thời lập danh sách các ứng cử viên và thân nhân để đề nghị tra cứu thông tin tại Phòng PV06 Công an tỉnh. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy; Phòng Văn hóa thông tin thị xã; Trung tâm Văn hóa, thông tin – thể thao thị xã thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác bầu cử nói chung và đảm bảo ANTT cuộc bầu cử nói riêng trên hệ thống loa truyền thanh địa phương, Đài truyền hình thị xã.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, góp phần phục vụ an ninh, an toàn cuộc bầu cử, các đơn vị nghiệp vụ Công an thị xã Thái Hòa tăng cường lực lượng, phương tiện, phối hợp tuần tra khép kín địa bàn, nhất là các tuyến, các địa bàn trọng điểm để kịp thời giải quyết các vấn đề  nảy sinh liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở, không để diễn biến phức tạp trở thành điểm nóng. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hoạt động phá hoại, làm giảm tội phạm, không để xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nhờ triển khai tích cực, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nên đến thời điểm này, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thị xã Thái Hòa được bảo đảm, tình hình trật tự an toàn giao thông được giữ vững, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và các vụ việc phức tạp.

Cùng với Đảng bộ, cấp ủy chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, lực lượng Công an thị xã Thái Hòa với tinh thần trách nhiệm cao nhất quyết tâm triển khai quyết liệt có hiệu quả các phương án, kế hoạch dành toàn tâm, toàn lực để bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn tại các địa điểm tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

                                                Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 


[1] - KH số 37/KH-CATX-AN ngày 17/03/2021 về bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

  -Kế hoạch số 40/KH-TBANTT,YT ngày 23/3/2021 của Tiểu ban AN, TTATXH - Y tế thuộc ủy ban bầu cử thị xã về “Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”.

- Kế hoạch số 42/KH-CATX-AN ngày 23/3/2021 về “Công tác Công an tham gia rà soát nhân sự giới thiệu để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và nhân sự tham gia cuộc bầu cử”.

- Kế hoạch số 28/KH-CATX-TH ngày 23/3/2021 về phát động đợt thị đua cao điểm 75 ngày đêm lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021).

Tin cùng chuyên mục

Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương

Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương


Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra

Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra


Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022

Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022


Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương


Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu

Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu


Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng


Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa


Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An

Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An


Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022

Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022


Nghệ An: Những kết quả bước đầu đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư Trung ương

Nghệ An: Những kết quả bước đầu đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư Trung ương


Những kết quả qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” ở Nghệ An

Những kết quả qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” ở Nghệ An