Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định khen thưởng số 3911-QĐ/UBND ngày 04/11/2020 về việc tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020.

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 20/4/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Hướng dẫn số 2463/HD-BTĐKT ngày 04/9/2020 của Ban Thi đua- khen thưởng Trung ương về việc khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng 2013-2020 và xét đề nghị của Trưởng Ban thi đua- khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định khen thưởng số 3911-QĐ/UBND ngày 04/11/2020 về việc tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020.

Hội nghị trực tuyến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng

Đây là những tập thể và cá nhân đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trên các lĩnh vực như: Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng; Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; triển khai thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; làm tốt công tác tự kiểm tra nội bộ, kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời các hành vi tham nhũng.../.

                                      Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Thường trực Tỉnh ủy rà soát công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê

Thường trực Tỉnh ủy rà soát công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê


Những kết quả sau 01 năm thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BNCTW ngày 25/5/2021 của Ban Nội chính Trung ương

Những kết quả sau 01 năm thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BNCTW ngày 25/5/2021 của Ban Nội chính Trung ương


Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX


Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga đến 2030

Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga đến 2030


Lễ tưởng niệm 92 năm ngày mất cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Lễ tưởng niệm 92 năm ngày mất cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc


Ban Tổ chức Trung ương khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021

Ban Tổ chức Trung ương khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Nội chính tháng 11/2021

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Nội chính tháng 11/2021


Thường trực HĐND và UBND tỉnh Nghệ An ký kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thường trực HĐND và UBND tỉnh Nghệ An ký kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021 - 2026


Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến khung định hướng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 -2030 tầm nhìn đến năm 2050

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến khung định hướng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 -2030 tầm nhìn đến năm 2050


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2022


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp xúc cử tri huyện Nam Đàn

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp xúc cử tri huyện Nam Đàn


Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và TP Vinh tiếp xúc cử tri phường Vinh Tân

Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và TP Vinh tiếp xúc cử tri phường Vinh Tân


Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An triệu tập kỳ họp thứ 4, khóa XVIII

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An triệu tập kỳ họp thứ 4, khóa XVIII


​Xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam

​Xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam


Trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Nghệ An

Trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Nghệ An