Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Chín nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An năm học 2019-2020

Năm học 2019-2020, tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU ngày 27/10/2014 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tập trung vào chín nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Năm học 2019-2020, tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU ngày 27/10/2014 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tập trung vào chín nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đảm bảo thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Tập trung rà soát, lựa chọn những cá nhân có năng lực chuyên môn, có tinh thần đổi mới, có tinh thần học hỏi để bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cốt cán chuyên môn, làm nòng cốt trong triển khai các hoạt động chuyên môn của ngành. Phối hợp với Trường Đại học Vinh, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An trong xây dựng chương trình, nội dung và giải pháp đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, CBQT theo chuẩn phẩm chất, năng lực người học. Hợp tác với tập đoàn Vietel triển khai phần mềm dạy học trực tuyến trong công tác đào tạo lại, bồi dưỡng giáo viên với nội dung bài học từ chương trình tập huấn của Bộ và các hoạt động tại địa phương. Đảm bảo cơ chế cho đội ngũ giáo viên, từng bước triển khai tốt dạy học 2 buổi/ ngày ở giáo dục tiểu học (đây là yếu tố then chốt nhất để thực hiện chương trình và tạo sự đồng bộ trong thực hiện chủ trương này).

2. Triển khai hiệu quả mô hình thí điểm xây dựng trường trung học trọng điểm chất lượng cao. Hướng dẫn triển khai Kế hoạch 306/KH-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh cụ thể từng năm học. Riêng năm học này, cần quan tâm đến xây dựng chuẩn đầu ra của khóa học 2019-2022; chương trình tăng cường tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới, khuyến khích hợp tác, liên kết chương trình giáo dục tiên tiến, phát triển công dân toàn cầu; đào tạo đội ngũ và hình thành cơ chế tự chủ. Thúc đẩy, tạo sự đồng thuận, vào cuộc và đồng hành của toàn xã hội, trong đó huy động tối đa các lực lượng chuyên gia, nhà giáo tâm huyết, người quản lý có trách nhiệm trong thực hiện các tiêu chí đã xác định trong Kế hoạch. Trong năm học này, tạo chuyển biến trong thực hiện 2 nội dung về dạy học ngoại ngữ tăng cường theo chuẩn quốc tế và dạy học gắn với thực tiễn.

3. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch 305/KH-UBND ngày 23/5/2019 về thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Chú trọng trang bị cơ sở vật chất phục vụ các nhu cầu đưa công nghệ vào quản lý, tổ chức dạy học, giáo dục…. theo hướng đồng bộ, hiện đại và phù hợp nhu cầu thực chất. Tăng cường tự chủ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; giao tự chủ tài chính cho các trường trọng điểm, chất lượng cao; các cơ sở giáo dục khác tự chủ một phần kinh phí hoạt động. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; tổ chức thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật về các chủ trương, chính sách xã hội hóa giáo dục và đào tạo; xây dựng lòng tin trong phụ huynh học sinh, doanh nhân, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân nhằm huy động tối đa nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn. Tăng cường công tác vận động xã hội hóa giáo dục xây dựng cơ sở vật chất các nhà trường đảm bảo quy trình, thủ tục công khai, minh bạch, tự nguyện; quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích; tập trung công tác vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài.

4. Đẩy mạnh hợp tác, hội nhập để thúc đẩy, phát triển giáo dục. Trong nước, hợp tác với các địa phương có thế mạnh; với các doanh nghiệp mạnh đồng hành cùng giáo dục; với các lực lượng xã hội hỗ trợ cho giáo dục Nghệ An như TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, Bình Dương, Đà Nẵng... Quốc tế, hợp tác thực hiện song song 2 chương trình (khuyến khích các trường chủ động, xây dựng một số mô hình trong trường tư thục, quốc tế). Hợp tác trao đổi giáo viên để tăng cường dạy học ngoại ngữ có giáo viên bản địa tham gia (trước hết triển khai ở các trường có điều kiện thuận lợi, phối hợp các địa phương triển khai trong các trường trọng điểm). Nghiên cứu hợp tác triển khai tư vấn du học theo con đường chính thống từ Bộ GD&ĐT và các ngành liên quan.

5. Tiếp tục đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá; tổ chức các kỳ thi đảm bảo khoa học, thực chất, vì sự tiến bộ của người học. Giáo viên thực hiện đánh giá thường xuyên, liên tục, mọi lúc, mọi nơi; quan tâm chia sẻ, tư vấn đối với học sinh, để giúp người học tiến bộ, phát triển hài hòa; xây dựng cơ chế tự chủ trong đánh giá học sinh theo hượng chịu trách nhiệm và xây dựng giá trị cốt lõi của từng nhà trường.

6. Tiếp tục chọn khâu ứng dụng công nghệ để tạo hiệu quả thực trong thực hiện chủ trương xây dựng chính phủ điện tử, năm đẩy mạnh cải cách hành chính; Chính xác, nhanh gọn, minh bạch, phòng tránh nhũng nhiễu. Thực hiện bài bản hoạt động ứng dụng các phần mềm trong hỗ trợ quản lý: VNPT- IOFFICE, Cơ sơ dữ liệu ngành, phần mềm phổ cập giáo dục… Công khai các chủ trương, chính sách, các hoạt động ngành trên hệ thống cổng thông tin điện tử của Sở, Phòng GD&ĐT, của các cơ sở giáo dục đảm bảo minh bạch, mọi người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin về giáo dục trên địa bàn theo quy định. Tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 đối với một số thủ tục hành chính quan trọng đối với người dân. Cơ bản thực hiện hội họp, tập huấn triển khai chủ trương, chính sách bằng hình thức trực tuyến; kết hợp hình thức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trực tiếp với hình thức trực tuyến và online.

Hình ảnh Trường THCS Kim Liên, Nam Đàn

 

7. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, hình thành phẩm chất con người Việt Nam trong thời đại mới. Các cơ sở giáo dục quan tâm đúng mức phát huy trách nhiệm của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, thường xuyên (từng tiết học, từng giờ, mọi lúc, mọi nơi) thực hiện các biện pháp giáo dục, rèn luyện cho học sinh những thói quen tốt, các hành vi đạo đức, lối sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, có kỷ luật, kỷ cương; bằng những hành động gương mẫu của nhà giáo, cán bộ trong ngành. Phối hợp tốt với gia đình học sinh và các lực lượng xã hội tăng cường trao đổi thông tin, cùng nhau hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh tu dưỡng, rèn luyện tránh xa các tai, tệ nạn và tư vấn để các em vượt qua những khó khăn trong học tập, trong đời sống tâm sinh lý lứa tuổi.

8. Chỉ đạo việc duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, phân luồng học sinh sau bậc học THCS vùng dân tộc miền núi; chỉ đạo các trường chuyên biệt thực hiện chương trình giảng dạy theo hướng tích hợp các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội; tiếp tục xây dựng hoàn thiện các công trình của hệ thống trường PTDT nội trú; phê duyệt bổ sung kế hoạch xây dựng và thành lập các trường PTDT bán trú. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước đối với học sinh miền núi, dân tộc thiểu số trên địa bàn.

9. Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Phối hợp với các tổ chức xã hội tăng cường các hoạt động kêu gọi, vận động, huy động mọi nguồn lực từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, các tổ chức từ thiện trong và ngoài nước; tập trung hỗ trợ cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh miền núi, dân tộc, các học sinh nghèo vượt khó học giỏi, hỗ trợ phát triển các tài năng, động viên những thành tích dạy và học. Quan tâm phối hợp chỉ đạo hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng các xã phường, thị trấn có tổ chức, nền nếp hơn./.

Phan Thanh Đoài

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ

Tin cùng chuyên mục

Dự thảo mức hỗ trợ mới nhất cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, xóm ở Nghệ An

Dự thảo mức hỗ trợ mới nhất cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, xóm ở Nghệ An


Kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Đề án 07-ĐA/TU, ngày 30/5/2014 về nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên

Kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Đề án 07-ĐA/TU, ngày 30/5/2014 về nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên


Quỳnh Lưu: Những kết quả nổi bật sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Quỳnh Lưu: Những kết quả nổi bật sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo


Một số kết quả nổi bật sau 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An

Một số kết quả nổi bật sau 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An


Thủ tướng: Phải mạnh dạn, quyết tâm, dám đặt mục tiêu cao hơn

Thủ tướng: Phải mạnh dạn, quyết tâm, dám đặt mục tiêu cao hơn


Kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh

Kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh


Triển khai Đề án “sắp xếp cơ sở đảng giai đoạn 2019-2020” trong toàn tỉnh

Triển khai Đề án “sắp xếp cơ sở đảng giai đoạn 2019-2020” trong toàn tỉnhNghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42 –CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42 –CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam


Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước


Kết quả sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới

Kết quả sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mớiKết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội


Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao


Những chuyển động tích cực của tổ chức bộ máy sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

Những chuyển động tích cực của tổ chức bộ máy sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị