Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát

Sáng 17/1, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát , thi hành kỷ luật Đảng năm 2019 và triển khai nhiêm vụ năm 2020. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2019 cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra gần 2.200 lượt tổ chức Đảng và hơn 3.600 lượt đảng viên, trong đó có hơn 2400 đảng viên là cấp ủy viên. Các đợt kiểm tra chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm, và những vấn đề cán bộ, Đảng viên quan tâm. Kết quả kiểm tra, Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 16 tổ chức Đảng, 1.122 đảng viên, trong đó có 167 đồng chí là cấp ủy viên các cấp. 

Năm 2019 cấp ủy các cấp cũng đã thực hiện hiệu quả các đợt giám sát chuyên đề như: Giám sát việc chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Đảng; việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành quy chế làm việc; nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, công tác cán bộ; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và  giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức Đảng, đảng viên. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2019. Đồng thời nêu một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, người dân về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đặt ra một số yêu cầu quan trọng đối với ngành kiểm tra, đó là phải giữ vững tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Muốn làm được việc đó, năm 2020, chương trình kiểm tra, giám sát cần được thực hiện có tính trọng tâm, trọng điểm, không chồng chéo. Đồng thời phải kiểm tra việc chấp hành công tác tổ chức, chấp hành quy tắc Đại hội đảng từ khâu chuẩn bị nhân sự đến kết quả bầu sau đại hội. Và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm sau khi có kết luận kiểm tra, thanh tra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn còn yêu cầu cấp ủy các cấp tổ chức thực hiện công tác giám sát thường xuyên đối với các lĩnh vực nhạy cảm, như quản lý đất đai, quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, đầu tư công. Chủ động tham mưu cho cấp ủy làm tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng với kiểm tra trách nhiệm của cá nhân cán bộ chủ chốt. Đồng thời tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quyết định kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cũng như kiểm tra các dấu hiệu vi phạm trong việc thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết để có cơ sở trong đánh giá, xem xét, đề xuất bố trí, sắp xếp hay luân chuyển cán bộ một cách hợp lý.

Nguồn: Truyền hình Nghệ An   

 

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 02 năm 2020

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 02 năm 2020


Trao quyết định của Ban Bí thư cho 5 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Trao quyết định của Ban Bí thư cho 5 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An


Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020


Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gửi đại hội đảng bộ cơ sở

Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gửi đại hội đảng bộ cơ sở


Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội

Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội


Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020

Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020


Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng: Mùa xuân, ước vọng và niềm tin

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng: Mùa xuân, ước vọng và niềm tin


Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019


Hội thảo lý luận - thực tiễn “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Hội thảo lý luận - thực tiễn “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.


Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025


Thường trực Tỉnh ủy triển khai công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020

Thường trực Tỉnh ủy triển khai công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020


Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020


Tiểu ban tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp triển khai nhiệm vụ

Tiểu ban tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp triển khai nhiệm vụ


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2020

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2020


Hội nghị trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy

Hội nghị trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy