Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát

Sáng 17/1, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát , thi hành kỷ luật Đảng năm 2019 và triển khai nhiêm vụ năm 2020. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2019 cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra gần 2.200 lượt tổ chức Đảng và hơn 3.600 lượt đảng viên, trong đó có hơn 2400 đảng viên là cấp ủy viên. Các đợt kiểm tra chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm, và những vấn đề cán bộ, Đảng viên quan tâm. Kết quả kiểm tra, Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 16 tổ chức Đảng, 1.122 đảng viên, trong đó có 167 đồng chí là cấp ủy viên các cấp. 

Năm 2019 cấp ủy các cấp cũng đã thực hiện hiệu quả các đợt giám sát chuyên đề như: Giám sát việc chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Đảng; việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành quy chế làm việc; nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, công tác cán bộ; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và  giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức Đảng, đảng viên. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2019. Đồng thời nêu một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, người dân về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đặt ra một số yêu cầu quan trọng đối với ngành kiểm tra, đó là phải giữ vững tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Muốn làm được việc đó, năm 2020, chương trình kiểm tra, giám sát cần được thực hiện có tính trọng tâm, trọng điểm, không chồng chéo. Đồng thời phải kiểm tra việc chấp hành công tác tổ chức, chấp hành quy tắc Đại hội đảng từ khâu chuẩn bị nhân sự đến kết quả bầu sau đại hội. Và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm sau khi có kết luận kiểm tra, thanh tra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn còn yêu cầu cấp ủy các cấp tổ chức thực hiện công tác giám sát thường xuyên đối với các lĩnh vực nhạy cảm, như quản lý đất đai, quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, đầu tư công. Chủ động tham mưu cho cấp ủy làm tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng với kiểm tra trách nhiệm của cá nhân cán bộ chủ chốt. Đồng thời tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quyết định kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cũng như kiểm tra các dấu hiệu vi phạm trong việc thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết để có cơ sở trong đánh giá, xem xét, đề xuất bố trí, sắp xếp hay luân chuyển cán bộ một cách hợp lý.

Nguồn: Truyền hình Nghệ An   

 

Tin cùng chuyên mục

Tiếp tục kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tiếp tục kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022


Hội nghị tổng kết công tác Nội chính Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị tổng kết công tác Nội chính Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022


Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022


Chiến thắng đại dịch COVID-19, xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững

Chiến thắng đại dịch COVID-19, xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững


Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế


Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận, quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận, quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng


Tạo tinh thần mới, khí thế mới, quyết tâm mới trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tiêu cực

Tạo tinh thần mới, khí thế mới, quyết tâm mới trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tiêu cực


Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương 4

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương 4


Bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

Bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII


Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương


Khai mạc Hội nghị Trung ương 4

Khai mạc Hội nghị Trung ương 4


Tổng Bí thư: Cán bộ nội chính phải có bản lĩnh, bản thân phải liêm, phải sạch, phải biết giữ mình

Tổng Bí thư: Cán bộ nội chính phải có bản lĩnh, bản thân phải liêm, phải sạch, phải biết giữ mình


Ban Nội chính Trung ương cùng các cơ quan trong Khối Nội chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ban Nội chính Trung ương cùng các cơ quan trong Khối Nội chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng


Phòng, chống tham nhũng phải gắn liền, đồng bộ với phòng, chống tiêu cực

Phòng, chống tham nhũng phải gắn liền, đồng bộ với phòng, chống tiêu cực