Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Cách làm hay trong phong trào “Dân vận khéo” ở Thị xã Thái Hòa

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua “Dân vận khéo” là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, cùng với các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong những năm qua, tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” do Ban dân vận Trung ương phát động, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban Dân vận Tỉnh ủy và Thị ủy Thái Hòa, ngay từ đầu năm Ban Dân vận Thị ủy (cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phong trào “Dân vận khéo” thị xã Thái Hòa) đã tập trung tham mưu xây dựng chương trình công tác năm, công văn chỉ đạo các mô hình điển hình “Dân vận khéo”, kế hoạch về thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020 và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, những điểm mới trong thực hiện phong trào, đặc biệt tham mưu ban hành bộ tiêu chí cơ bản đánh giá hoạt động mô hình, điển hình “Dân vận khéo” cũng như phân công các thành viên Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” thị xã theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực và các đơn vị phụ trách.

Ban Dân vận thị xã tham mưu chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” và có định hướng các mô hình cụ thể trên từng lĩnh vực phát triển kinh tế; văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Bên cạnh đó, Ban Dân vận Thị ủy tham mưu đề xuất với Ban Thường vụ Thị ủy thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra; nghiêm túc sơ, tổng kết rút kinh nghiệm trong phối hợp, tổ chức đánh giá toàn diện các mặt hoạt động, qua đó đúc kết những điểm mới, những mô hình hay, những kinh nghiệm tốt, chọn điểm chỉ đạo để kịp thời nhân rộng, đồng thời tôn vinh, biểu dương những điển hình tiên tiến có sức lan tỏa, làm động lực để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thị xã Thái Hòa.

Kết quả cụ thể, trong năm 2020, thị xã Thái Hòa duy trì và xây dựng được 89 mô hình điển hình dân vận khéo, trong đó có 17 mô hình trên lĩnh vực kinh tế, điển hình như: Mô hình nuôi ong lấy mật, nuôi dê thương phẩm tại Phú Tân, xã Tây Hiếu cho thu nhập trên 100 triệu đồng/hộ/năm; mô hình tổ liên kết “Sản xuất hương truyền thống và xuất khẩu” của chị Nguyễn Thị Thu Hằng, tại xã Nghĩa Mỹ cho thu nhập bình quân 600 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 25 lao động với thu nhập 3 triệu đồng/tháng. Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội có 52 mô hình, điển hình như các mô hình: “Khéo” trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng mô hình “Tuyến phố văn minh” của tổ Dân vận khối Kim Tân, phường Hòa Hiếu; “Bồn rửa tay cho em” do Thị đoàn Thái Hòa triển khai thực hiện hiệu quả tại các đơn vị trường học trên địa bàn; MTTQ Thị xã với mô hình “Khéo” vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, trồng hoa cây cảnh, hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” tuyên truyền, vận động nhân dân đổ rác thải sinh hoạt đúng thời gian quy định tại 9/9 xã, phường. Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh có 10 mô hình, điển hình như: “Khéo” trong chỉ đạo triển khai mô hình “Tái hòa nhập cộng đồng” cho người chấp hành xong án phạt tù (Xóa bỏ mặc cảm, làm nở nụ cười, giúp người lầm lỗi) của Đảng ủy Công an Thị xã; cá nhân Ông Nguyễn Phong Lưu, xóm trưởng xóm 3, xã Nghĩa Thuận “Khéo” trong vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị có 10 mô hình, điển hình như mô hình: Cá nhân đồng chí Vũ Thị Huyền, Bí thư đoàn xã, Bí thư chi bộ xóm 3, xã Nghĩa Thuận “Khéo” trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, bà con giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo, xây dựng phong trào xóm vững mạnh; mô hình “Khéo” trong công tác tiếp công dân của Đảng ủy cơ quan Chính quyền Thị xã; “Khéo” trong lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh của cá nhân ông Lê Đình Đạt, Bí thư chi bộ khối Phú Thịnh, phường Quang Tiến; ... Đặc biệt, tại hội nghị biểu dương điển hình “Dân vận khéo” tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020, thị xã Thái Hòa có 01 mô hình điển hình tập thể và 01 mô hình điển hình cá nhân được biểu dương, khen thưởng, trong đó 01 điển hình cá nhân vinh dự được biểu dương tại hội nghị điển hình Dân vận khéo toàn quốc.

Với những cách làm và kết quả nêu trên đã góp phần quan trọng trong việc ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh đã góp phần quan trọng trong việc tham gia xây dựng Đảng bộ thị xã Thái Hòa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Để duy trì và phát huy có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thời gian tới, Thị ủy Thái Hòa tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt các quan điểm của Đảng, tư tưởng của Bác Hồ về công tác dân vận của Đảng; Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 01/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng các mô hình, điển hình, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”  nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Trên cơ sở đó làm tốt công tác dân vận của Đảng.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả nội dung của phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là nội dung xây dựng, nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Phong trào phải lấy hiệu quả làm thước đo chủ yếu; tránh hình thức, lãng phí, không thiết thực với đời sống của nhân dân và xa rời nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thứ ba, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng các cấp tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; gắn phong trào "Dân vận khéo" với các phong trào thi đua, cuộc vận động; luôn quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, từng bước củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận trong xã hội.

Thứ tư, tham mưu tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Ban Chỉ đạo, phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác dân vận, nâng cao kỹ năng về công tác vận động quần chúng, “khéo” tuyên truyền, giải thích để quần chúng hiểu rõ và thực hiện. Chú trọng nghiên cứu, tổng hợp và phổ biến, tuyên truyền rộng rãi với nhiều hình thức các gương điển hình tiên tiến, cách làm hay của các điển hình “Dân vận khéo” và tổ chức bình xét, đánh giá, công nhận khách quan các điển hình “Dân vận khéo”./.

 

                                                                               Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                     Phó Trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An 

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm nữ sỹ Hồ Xuân Hương

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm nữ sỹ Hồ Xuân Hương


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Hội thảo khoa học quốc tế: nữ sĩ Hồ Xuân Hương – Danh nhân văn hoá và giá trị di sản

Hội thảo khoa học quốc tế: nữ sĩ Hồ Xuân Hương – Danh nhân văn hoá và giá trị di sản


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022


Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng


Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia

Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia


Phát huy vai trò vùng động lực phát triển hàng đầu của cả nước

Phát huy vai trò vùng động lực phát triển hàng đầu của cả nước


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11


Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022


Tỉnh ủy Nghệ An khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022

Tỉnh ủy Nghệ An khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022


Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết

Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11


Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng


Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp xúc cử tri TP Vinh

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp xúc cử tri TP Vinh