Toàn cảnh phiên họp

Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lô Thị Kim Ngân, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Bùi Duy Sơn, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tại Phiên họp, các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến để đánh giá kết quả công tác tháng 11 và triển khai kế hoạch công tác tháng 12. Trong tháng 11, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra như: phân công UBND tỉnh, các ngành liên quan, các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh; phân công thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết thuộc thẩm quyền; tổ chức thực hiện Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp; tổ chức Khai trương Giao diện mới Trang thông tin điện tử Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An; tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động và ký kết Quy chế phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh v.v…

Căn cứ các quy định của Trung ương, của Tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định ban hành Quy chế làm việc của Đảng đoàn HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 18/11.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu

Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu phát biểu thảo luận tập trung đánh giá công tác chuẩn bị các nội dung để tổ chức Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhất là về tiến độ chuẩn bị các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ngành liên quan sẽ trình kỳ họp xem xét 30 báo cáo, 37 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Tại phiên họp, các đại biểu đã xem xét, lựa chọn 2 nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 4 và Đề án thành lập Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh phát biểu

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh triển khai chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, đặc biệt là công tác chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định. Thường trực HĐND tỉnh cần chuẩn bị các nội dung để xây dựng Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 (trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp tháng 4/2022). Chỉ đạo công tác tổng kết, kiểm điểm cuối năm theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với đánh giá hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh./.

Nguồn: dbndnghean.vn