Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Bế mạc hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII

Trong 1,5 ngày từ 21-22/7/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII của Đảng.

Dự và chỉ đạo tại điểm cầu Trung ương có: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp Trung ương... Hội nghị được kết nối với 11.661 điểm cầu cấp huyện và cấp xã trên toàn quốc với hơn 1 triệu đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết.

Tại Nghệ An, hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 632 điểm cầu với 15.401 đại biểu tham dự. Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì tại điểm cầu chính.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;…

Sáng ngày 21/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao". Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh truyền đạt chuyên đề: "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Chiều 21/7, các đại biểu được nghe Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới".

Sáng ngày 22/7, các đại biểu tiếp tục được nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai truyền đạt chuyên đề: "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới".

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, tinh thần chỉ đạo của  Hội nghị Trung ương 5 sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược "đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Kết luận và bế mạc hội nghị, Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII nhằm tiếp tục cụ thể hóa nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã xác định với tinh thần: Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các bài phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; lấy đó làm kim chỉ nam trong quá trình tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện.

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung 4 nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII; nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi trong các nghị quyết; thấy rõ đây là những nội dung rất cơ bản, hệ trọng, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đời sống của nhân dân, đến quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Để các nghị quyết đi vào cuộc sống, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, vấn đề quan trọng hàng đầu, yếu tố có tính chất quyết định là khâu tổ chức thực hiện; do đó đòi hỏi phải có sự quyết tâm, năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị.

Do đó, dau hội nghị này, bên cạnh tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị phải khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII thành kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể; có sự phân công, phân nhiệm và lộ trình thực hiện rõ ràng, sát thực tiễn và hiệu quả.

Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Bộ Chính trị kế hoạch thực hiện các nghị quyết vào tháng 8/2022. Đảng Đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, các Ban Đảng Trung ương, các bộ, ngành liên quan chỉ đạo phối hợp cụ thể hóa các nghị quyết, hoàn thiện thể chế và cơ sở hành lang pháp lý, bảo đảm đồng bộ, thống nhất để việc thực hiện các nghị quyết trong thực tiễn đảm bảo tính toàn diện, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu mà các nghị quyết đã đề ra.

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu chú trọng chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình thực hiện nghị quyết; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện của các cấp; kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết cho phù hợp; nhắc nhở, phê bình, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện không hiệu quả.

Quang Minh 

 

Tin cùng chuyên mục

Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3

Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3


Họp báo giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Họp báo giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên


Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Công tác dân vận phải bám sát cơ sở, tạo niềm tin trong dân

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Công tác dân vận phải bám sát cơ sở, tạo niềm tin trong dân


Ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

Ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ


Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023


Hội thảo phát triển KTXH và đảm bảo QPAN tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

Hội thảo phát triển KTXH và đảm bảo QPAN tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045


Tọa đàm khoa học: Định hướng phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tọa đàm khoa học: Định hướng phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045


Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII


Phát huy vai trò vùng động lực phát triển hàng đầu của cả nước

Phát huy vai trò vùng động lực phát triển hàng đầu của cả nước


Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ


Tổng Bí thư chủ trì quán triệt và triển khai NQ số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị

Tổng Bí thư chủ trì quán triệt và triển khai NQ số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị


Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số tổ chức Đảng, đảng viên

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số tổ chức Đảng, đảng viên


Cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn đang tiếp diễn với những vụ trọng tâm, trọng điểm

Cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn đang tiếp diễn với những vụ trọng tâm, trọng điểm