Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Thành công của Đại hội sẽ là tiền đề để Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khâu đột phá; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trở thành điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng cơ quan, tổ chức, ngành vững mạnh; khẳng định vị thể của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An

 

Sau một ngày rưỡi làm việc, chiều nay (23/7) Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết; đề cao trách nhiệm nêu gương; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới, sáng tạo, hiệu quả; xây dựng đảng bộ vững mạnh" và phương châm "Đoàn kết - Nêu gương - Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu quả" đã hoàn thành các nội dung chương trình do Đại hội đề ra và tiến hành bế mạc.

Toàn cảnh Đại hội.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển và tập trung trí tuệ, Đại hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIX; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, vào văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội.

Thành công lớn nhất của Đại hội là đã đạt được sự thống nhất cao đối với các văn kiện, báo cáo, nghị quyết và nhân sự của Đại hội; nhất là những mục tiêu, phương hướng lớn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; là điều kiện tiên quyết để tạo sự thống nhất, đồng thuận về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ trong quá trình triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Đ/c Nguyễn Thanh Hà trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.
Đ/c Nguyễn Thanh Hà - Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của cả nhiệm kỳ được đặt ra đó là: Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả trong công tác; tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khâu đột phá; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ trở thành điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng cơ quan, tổ chức, ngành vững mạnh; khẳng định vị thể của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An. 

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XX.
Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XX.

Để đạt mục tiêu trên, Đại hội đã đưa ra 9 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, trong đó phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, trên 90% văn bản, hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng internet (trừ văn bản, hồ sơ mật); 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% bí thư cấp uỷ, báo cáo viên các cấp có khả năng trực tiếp quán triệt nghị quyết của của Đảng; Mỗi đảng bộ cơ sở xây dựng ít nhất một mô hình chi bộ 5 tốt, các chi bộ xây dựng ít nhất một điển hình đảng viên 5 tốt; 100% cấp ủy, ủy ban kiểm tra hai cấp xây dựng và kiểm tra hoàn thành chương trình đề ra; phát hiện, kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Hàng năm, Đảng bộ Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; 100% cán bộ, công chức, viên chức được sát hạch chuyên môn và đạt chuẩn theo quy định về vị trí việc làm; 100% cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên; 100% tổ chức chính trị - xã hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hàng năm có ít nhất 5 cơ quan được công nhận đạt chuẩn văn hóa; Tất cả các hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ không dùng tài liệu giấy. Hồ sơ dữ liệu đảng viên được số hoá. 

Ra mắt Ban Chấp hành
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa XX.

Đại hội đã tiến hành bầu những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, có quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 -2025 để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa XX đã bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy khóa mới. Đồng chí Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015 -2020 được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh khóa XX đã bầu các đồng chí Hoàng Văn Nhiên, Chu Bá Long tái đắc cử Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.

Đại hội bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh khóa XX cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối gồm 5 ủy viên. Đồng chí Lê Thị Hồng Khanh được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã bầu những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, đại diện cho ý chí, trí tuệ của Đảng bộ, cho ý chí và nguyện vọng của đảng viên, cán bộ các cơ quan cấp tỉnh bầu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Đại hội cũng đã bầu 28 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyếtdự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy tặng hoa cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 không tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh nhấn mạnh, "Đại hội đã khẳng định những kết quả, thành tựu quan trọng và toàn diện mà Đảng bộ đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời, đã nghiêm túc và cầu thị chỉ ra những hạn chế, yếu kém; phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan và rút ra các bài học kinh nghiệm".

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh bế mạc Đại hội.

Đại hội cũng đã phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề ra các mục tiêu, phương hướng cùng những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể và các khâu đột phá; khẳng định ý chí, quyết tâm của toàn Đảng bộ phát huy truyền thống đoàn kết; đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả trong công tác; tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ trở thành điểm sáng trong công tác xây dựng đảng gắn với xây dựng cơ quan, tổ chức, ngành vững mạnh; khẳng định vị thế của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An.

Thay mặt Đại hội Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nguyễn Nam Đình kêu gọi toàn Đảng bộ với phương châm "Đoàn kết - Nêu gương - Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu quả" nêu cao ý thức trách nhiệm, khát vọng, ý chí vươn lên, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện mục tiêu phát triển của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

Nguồn: Truyền hình Nghệ An  

Tin cùng chuyên mục

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng


Thông báo về Đại hội XIII của Đảng tới Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế

Thông báo về Đại hội XIII của Đảng tới Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế


Họp Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Họp Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


Khai mạc trọng thể Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 14, khóa XII

Khai mạc trọng thể Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 14, khóa XII


Bảo đảm tiến độ chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Bảo đảm tiến độ chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng


Họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025


Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 –2025

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 –2025


Danh sách Đoàn đại biểu Nghệ An dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Danh sách Đoàn đại biểu Nghệ An dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ĐảngKhai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025


Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành phiên trù bị

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành phiên trù bị


Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX dâng hương báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX dâng hương báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh


Ban Nội chính Tỉnh ủy góp phần tích cực trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn trong dịp trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp

Ban Nội chính Tỉnh ủy góp phần tích cực trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn trong dịp trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp


Ấn tượng từ những “Điều em muốn nói”

Ấn tượng từ những “Điều em muốn nói”