Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Ban Tuyên giáo Trung ương giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 4 tháng 12 năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 tại tỉnh Thanh hóa, gồm các tỉnh Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung bộ. Dự chỉ đạo có đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Nghê An có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường tham dự.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Ban Tuyên  giáo các tỉnh trong cụm đã bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy để thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ nên đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Công tác tổ chức tham mưu, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc, đổi mới phương thức, đảm bảo tiến độ và chất lượng; công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, các sự kiện, ngày lễ lớn, quan trong của đất nước, địa phương được đẩy mạnh, tạo hiệu ứng mãnh mẽ và nhận được sự đồng thuận của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; việc thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào thực chất, với nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quy định số 08-QĐi/TW và đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; công tác nắm bắt, điều tra dư luận xã hội thực hiện thường xuyên, giúp cấp ủy chỉ đạo, kiểm tra, khắc phục, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn; công tác báo chí đảm bảo đúng định hướng, chấn chỉnh, nhắc nhở các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát nhiệm vụ chính trị; công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội ngày càng đi vào nền nếp và mang lại hiệu quả bước đầu, đã tổ chức được một số mạng lưới chỉ đạo, điều phối thông tin thông suốt từ tỉnh đến cơ sở; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị, lịch sử đảng, văn hóa, văn nghệ trên địa bàn; công tác khoa giáo tiếp tục thể hiện rõ tính thiết thực hiệu quả, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương; kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ tuyên giáo các cấp để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế: việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, tuyên truyền triển khai  các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở một số đảng bộ, cơ sở trực thuộc còn hạn chế, chưa thường xuyên, chưa sâu rộng. Công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của địa phương còn hạn chế. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị còn biểu hiện hình thức, chung chung, chưa xác đinh được việc cụ thể học tâp theo Bác cho sát từng địa phương, cơ sở. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở một số địa phương còn chậm. Công tác chỉ đạo, đinh hướng báo chí có lúc chưa đáp ứng yêu cầu; quản lý thông tin báo chí chưa nghiêm, còn có bài viết thiếu khách quan, ảnh hưởng tới phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác dự báo, nắm bắt tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là một số địa điểm tái định cư, vùng sâu, vùng xa có lúc, có việc chưa kịp thời nên công tác tham mưu, đề xuất các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết, ngăn chặn đối với một số vụ việc phức tạp, phát sinh còn chậm.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Mạnh Hùng, - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung  ương nhấn mạnh trong thời gian tới tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác tuyên giáo; Tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ chỉ đạo tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng  theo tình thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt Chỉ thi 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương; tăng cường công tác chỉ đạo, quan lý, đinh hướng thông tin báo chí, xuất bản; tích cực tổ chức lực lượng, nâng cao chất lượng hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tham mưu các lĩnh vực công tác khoa giáo.

                                                            Ngô Công Mạnh  

                                                       Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 15 cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 15 cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An


Vinh danh 28 tác phẩm xuất sắc tại Giải Báo chí Nghệ An lần thứ 15

Vinh danh 28 tác phẩm xuất sắc tại Giải Báo chí Nghệ An lần thứ 15


Giao ban báo chí tháng 6

Giao ban báo chí tháng 6


Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề "Luật Bảo vệ bí mật nhà nước"

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề "Luật Bảo vệ bí mật nhà nước"


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức năm 2020

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức năm 2020


Lễ mít tinh kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lễ mít tinh kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh


Hội nghị biểu dương điển hình về học tập và làm theo Bác

Hội nghị biểu dương điển hình về học tập và làm theo Bác


Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025


Giao ban báo chí tháng 5/2020

Giao ban báo chí tháng 5/2020


Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Tương Dương

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Tương Dương


Cô giáo hiệu phó mần non Võ Thị Hương đoạt giải Nhất tuần 3 Cuộc thi tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Cô giáo hiệu phó mần non Võ Thị Hương đoạt giải Nhất tuần 3 Cuộc thi tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng


Ban Tuyên giáo các địa phương cần tập trung tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng các cấp

Ban Tuyên giáo các địa phương cần tập trung tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng các cấp


Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 02 năm 2020

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 02 năm 2020


"Ánh sáng niềm tin"

"Ánh sáng niềm tin"


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được tặng Bằng khen của Trung ương tại Lễ trao giải cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được tặng Bằng khen của Trung ương tại Lễ trao giải cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”