Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát công tác an toàn thực thực phẩm

Sáng ngày 24/9, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Lê Thị Hoài Chung, Phó Trưởng ban tiến hành khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU tại huyện Đô Lương.

Để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá sát tình hình triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 09/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sáng ngày 24/9, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Lê Thị Hoài Chung, Phó Trưởng ban tiến hành khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU tại huyện Đô Lương.

Nhận thức về tầm quan trọng của vấn đề an toàn thực phẩm đối với đời sống xã hội, sức khỏe con người, tương lai giống nòi, cũng như sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo trong thời gian qua cấp ủy, chính quyền huyện Đô Lương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo về vấn đề này. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo triển khai, quán triệt, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân về các quan điểm, mục tiêu của Chỉ thị. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 32 văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được huyện quan tâm, năm 2017 đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã tổ chức 7 đợt kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 18 cơ sở với số tiền phạt là 28.550.000 đồng; năm 2018 kiểm tra 6 đợt, xử lý 16 cơ sở vi phạm với số tiền phạt là 41.100.000 đồng. Trong 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm huyện đã tổ chức 02 lớp tập huấn về an toàn thực phẩm với 398 học viên tham gia. Xây dựng được 3 mô hình trồng rau an toàn, 3 mô hình bếp ăn tập thể an toàn. Đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 80 cơ sở , 229 cơ sở ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm… Từ năm 2017 đến nay đã sản xuất được 16 phóng sự, 80 tin bài, 12 chương trình thông tin pháp luật, 140 ảnh về an toàn thực phẩm. Nhiều mô hình hay, cách làm tốt về an toàn thực phẩm được các tổ chức như hội phụ nữ, hội nông dân, Mặt trận Tổ quốc, Phòng giáo dục triển khai có hiệu quả.

Kiểm tra làng nghề Vĩnh Đức làm bánh khô

Đánh giá cao công tác chuẩn bị phục vụ công tác khảo sát cũng như những kết quả đã đạt được sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 09/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Thị Hoài Chung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền huyện Đô Lương cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy những kết quả đã đạt được. Đồng thời, đồng chí cũng cho rằng, qua đợt khảo sát này, một lần nữa để cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể tự đánh giá vai trò, trách nhiệm của mình đối với công tác an toàn thực phẩm. Đồng chí cũng lưu ý một số hạn chế cần tập trung khắc phục như: Tình trạng mất an toàn thực phẩm vẫn còn đang tồn tại và có diễn biến phức tập, gây lo lắng trong nhân dân; ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm và trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh đối với cộng đồng chưa cao; kiểm soát nguồn gốc thực phẩm tại các chợ, điểm bán lẻ còn gặp nhiều khó khăn. Đoàn sẽ tiếp thu những vấn đề thực tiễn từ cuộc khảo sát để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong thời gian sắp tới.

Quang Minh

Tin cùng chuyên mục

Đổi mới, nâng cao chất lượng xuất bản, in, phát hành để phục vụ  có hiệu quả công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp

Đổi mới, nâng cao chất lượng xuất bản, in, phát hành để phục vụ có hiệu quả công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp


Hội nghị cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2020

Hội nghị cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2020


Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổng kết hoạt động năm 2019

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổng kết hoạt động năm 2019


Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 01/2020

Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 01/2020


Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 01/2020

Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 01/2020


Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020


Tọa đàm về công tác tuyên truyền miệng

Tọa đàm về công tác tuyên truyền miệng


Hội nghị triển khai Quy định số 208-QĐ/TW và Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư

Hội nghị triển khai Quy định số 208-QĐ/TW và Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo năm 2019

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo năm 2019


Ban Tuyên giáo Trung ương giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019

Ban Tuyên giáo Trung ương giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019


Hội thảo "Thực trạng và giải pháp thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức Nghệ An đến năm 2030"

Hội thảo "Thực trạng và giải pháp thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức Nghệ An đến năm 2030"


Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 11

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 11


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo nhân ngày 20/11

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo nhân ngày 20/11


Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư


Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Nhà giáo ưu tú Nguyễn Xuân Nguyên

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Nhà giáo ưu tú Nguyễn Xuân Nguyên