Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý về Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

“Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thống nhất chưa sửa đổi Điều lệ Đảng và giao Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại hội đảng bộ các cấp, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương để sửa đổi, bổ sung một số quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng”.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Chiều ngày 21/7/2021, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến về việc góp ý dự thảo Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng thay thế Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn 01-HD/TW khóa XII). Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự và chủ trì. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo ban và trưởng, phó các phòng thuộc cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn 01-HD/TW khóa XII được bố cục, sắp xếp nội dung hướng dẫn hợp lý; cơ bản kế thừa những nội dung còn phù hợp trong Hướng dẫn 01-HD/TW khóa XI; cụ thể hóa một số nội dung của Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị hiện nay; là cơ sở quan trọng để bảo đảm thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng. Tuy nhiên, việc thi hành Điều lệ Đảng còn có một số hạn chế, vướng mắc cần được sửa đổi, bổ sung.

Trên cơ sở đánh giá tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; tổng kết thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TW khóa XII của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ở Trung ương; Quy định của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã xây dựng dự thảo Hướng dẫn về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; trong đó kế thừa những nội dung còn phù hợp của Hướng dẫn 01-HD/TW khóa XI và đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung mới như: phương pháp thẩm tra, xác minh; việc lấy ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú trong trường hợp đặc biệt; về hồ sơ của đảng viên chính thức; thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức; cách tính nhiệm kỳ đại hội đảng bộ, chi bộ khi chia tách, tách hợp nhất, sáp nhập; về khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên…

Tại hội nghị, hầu hết đại biểu các tỉnh, thành ủy đều đánh giá dự thảo Hướng dẫn 01-HD/TW khóa XII được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu và toàn diện; báo cáo tổng kết thực hiện Hướng dẫn 01-HD/TW khóa XI được xây dựng trên tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân của hạn chế, vướng mắc. Đồng thời, cơ bản thống nhất với bố cục, nội dung dự thảo Hướng dẫn và tập trung tham gia góp ý về các nội dung mới được sửa đổi, thay thế.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các đồng chí trong Tổ biên tập tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo các tài liệu về Hướng dẫn về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng để trình tập thể lãnh đạo Ban, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định. 

                Hồng Huế 

                          Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục


Phát huy truyền thống, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện

Phát huy truyền thống, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện


Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022


Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"QUY ĐỊNH đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

QUY ĐỊNH đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ


Hội thảo khoa học trực tuyến về “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay”

Hội thảo khoa học trực tuyến về “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay”