Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ban Tổ chức Trung ương giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020

Sáng ngày 01/7/2020, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2020. Hội nghị gồm có 70 điểm cầu trên cả nước do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì.

 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Hồ Phúc Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ, Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội; Hội đồng nhân dân tỉnh và cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Theo báo cáo tại hội nghị, 06 tháng đầu năm 2020, trong điều kiện vừa phải chung tay thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19, vừa phải thực hiện nhiệm vụ chính trị được Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy và chính quyền các cấp giao, nhưng 3 cơ quan ở các cấp đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, triển khai đồng bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị, cơ bản bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, ít sai sót; góp phần vào thành tích chung của cả nước; nổi bật là: Đã phối hợp tham mưu hoàn thiện các nội dung trình Hội nghị Trung ương 12 khóa XII và kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành có chất lượng các đề tài, đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm của cấp ủy, lãnh đạo các cấp; tham mưu chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo cáo cũng đã nhấn mạnh kết quả đạt được trong công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở và tình hình, tiến độ đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở. Theo đó, đến ngày 20/6/2020, đã có 94% tổ chức cơ sở Đảng trên toàn quốc tổ chức đại hội (trong đó: 1.665 đảng bộ cơ sở bầu trực tiếp bí thư tại đại hội); có 85 đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở được tổ chức  (trong đó: 54 đại hội điểm, 33 đại hội bầu trực tiếp bí thư); có 35/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành 100% việc tổ chức đại hội điểm.

Bên cạnh đó, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã triển khai thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên khác như: hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức các cấp năm 2019; xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế gắn với vị trí việc làm; tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, xây dựng nội bộ trong sạch vững mạnh cũng được các đơn vị trong toàn ngành quan tâm thực hiện đạt hiệu quả…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị thời gian tới toàn ngành cần tiếp tục theo dõi, phối hợp cấp ủy, chính quyền có những giải pháp ứng phó kịp thời, nhanh chóng khắc phục hậu quả của đại dịch, phục hồi sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, đời sống của nhân dân. Mặt khác, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tham mưu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, gắn với bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời, triển khai đồng bộ, có hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: (1) Phối hợp tham mưu triển khai các nội dung được Hội nghị Trung ương 12 khóa XII, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV thông qua; (2) Phối hợp tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ các hội nghị Trung ương từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội XII, nhất là công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng và kỳ họp 10 Quốc hội khóa XIV; (3) Tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng cấp trên cơ sở và đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; (4) Tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ thôi tái cử cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20/12/2019; (5) Tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện xây dựng thể chế, chính sách; (6) Tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, quy định Trung ương 4, 6, 7, 8 khóa XII của Đảng gắn với công tác nhân sự đại hội đảng và nhân sự đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp; (7) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự của Đảng, Nhà nước gắn với Đại hội XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; (8) Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền; (9) Tăng cường nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc và công tác nhân sự; (10) Chú trọng đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính; xây dựng nội bộ đơn vị trong sạch, vững mạnh.

                                                                            

             Hồng Huế 

                          Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Bảo đảm tiến độ chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Bảo đảm tiến độ chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng


Khẩn trương hoàn thành việc xét xử sơ thẩm 05 vụ án trọng điểm

Khẩn trương hoàn thành việc xét xử sơ thẩm 05 vụ án trọng điểm


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng


Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 11

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 11


Ban Nội chính Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, phân công và bổ nhiệm cán bộ

Ban Nội chính Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, phân công và bổ nhiệm cán bộ


Hội nghị tập huấn các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức

Hội nghị tập huấn các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức


Đồng chí Lê Đức Cường được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

Đồng chí Lê Đức Cường được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy


Thông cáo báo chí kỳ họp 49 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí kỳ họp 49 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương


Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 –2025

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 –2025


Danh sách Đoàn đại biểu Nghệ An dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Danh sách Đoàn đại biểu Nghệ An dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành phiên trù bị

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành phiên trù bị


Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX dâng hương báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX dâng hương báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh


Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận


Bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp giới thiệu nhân sự Trung ương khoá XIII và Bộ trưởng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp giới thiệu nhân sự Trung ương khoá XIII và Bộ trưởng