Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng

Ngày 19/10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hội nghị tổ chức đến 403 điểm cầu trong toàn tỉnh, trong đó có 3 điểm cầu cấp tỉnh, 3 đảng bộ trực thuộc, 21 huyện, thành, thị uỷ và cơ sở với hơn 7000 đảng viên tham dự tập huấn.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu chính Tỉnh ủy Nghệ An. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy và một số đảng ủy trực thuộc không có điểm cầu.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu chính Tỉnh ủy Nghệ An.

Tại hội nghị này Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trực tiếp triển khai một số nội dung mới: Về công tác tổ chức đảng, đảng viên trong; công tác tổ chức cán bộ; công tác bảo về chính trị nội bộ và công tác tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, chính sách cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An.

Hội nghị tập huấn nhằm phổ biến những quy định mới và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng cho đội ngũ cấp ủy, các đồng chí trực tiếp làm công tác tổ chức xây dựng đảng làm cơ sở vận dụng vào thực tế, giúp cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng đảng góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới; đồng thời trong chương trình tập huấn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã giành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị từ cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị tập huấn, đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên ngành xây dựng đảng tập trung, khẩn trương triển khai những nội dung đã được  quán triệt  trong hội Nghị đặc biệt những điểm mới được quy định trong các kết luận, hướng dẫn của Trung ương và Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời tiếp tục tổng hợp những kiến nghị đề xuất, vướng mắc từ cơ sở để Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi, giải đáp.

Trần Anh Hoa 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục
QUY ĐỊNH đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

QUY ĐỊNH đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ


Hội thảo khoa học trực tuyến về “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay”

Hội thảo khoa học trực tuyến về “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay”


Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng


Tiếp tục lấy ý kiến dự thảo lần 4 góp ý sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định số 126-QĐ/TW về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng

Tiếp tục lấy ý kiến dự thảo lần 4 góp ý sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định số 126-QĐ/TW về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng


Một số điểm mới về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng

Một số điểm mới về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng


Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý về Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý về Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng


Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm khu vực miền Bắc

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm khu vực miền Bắc