Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả tích cực.

 

Để cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 184-KH/TU ngày 01/4/2019 về thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW; Quyết định số 2782-QĐ/TU ngày 01/4/2019 về thành phần tham gia tiếp dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; Quy chế số 09-QC/TU ngày 04/4/2019 về tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy và xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân gửi đến Tỉnh ủy. Đồng thời, đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW với hơn 300 lượt người tham gia gồm các thành phần chính là thường trực cấp ủy, lãnh đạo UBND, trưởng các ban xây dựng đảng và văn phòng cấp ủy, các đảng ủy trực thuộc, các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy, tổng biên tập các cơ quan báo chí của tỉnh,... Bên cạnh đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng 02 chuyên đề về công tác triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo, tổng hợp, tham mưu cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân; tiếp và đối thoại trực tiếp với dân; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên của Tỉnh ủy; tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị gửi đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Kết quả, năm 2019 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì 09 phiên tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh (từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2019), tiếp 127 lượt công dân; chỉ đạo, giải quyết 117 vụ việc. Nội dung chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện chế độ, chính sách với người có công; công tác thi hành án dân sự... Đến nay, 21/21 huyện, thành, thị ủy trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW và Kế hoạch số 184-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư cấp ủy cấp huyện tiếp dân định kỳ vào ngày 02 hàng tháng, Bí thư cấp ủy cấp xã tiếp dân định kỳ mỗi tháng ít nhất 02 ngày.

Qua công tác tiếp dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo giải quyết 03 vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài liên quan đến Dự án nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 1A; kiến nghị của các tiểu thương chợ Mới ở thị trấn Tân Kỳ; kiến nghị của 18 hộ dân xã Tam Quang, huyện Tương Dương.

Qua gần 1 năm triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW; công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy đã đi vào nền nếp; các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật; Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở có sự phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, hạn chế tối đa các vụ việc khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp; Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, hướng dẫn công dân được thực hiện nghiêm túc, các vụ việc được hướng dẫn giải quyết đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, không để vượt cấp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chủ trì một phiên tiếp công dân.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau: (1) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 184-KH/TU ngày 01/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; (2) Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị trong việc tiếp, đối thoại trực tiếp với công dân, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của công dân; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để nảy sinh các “điểm nóng”, các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, khiếu kiện vượt cấp; (3) Tăng cường công tác phối, kết hợp trong tham mưu, xử lý, giải quyết giữa các cơ quan chức năng và huyện, thành, thị để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. (4) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi người đứng đầu cấp ủy trong việc chấp hành quy định về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. (5) Chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát và tham mưu, giải  quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài.

Trần Tuyết 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Nghệ An sau 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị, khóa X

Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Nghệ An sau 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị, khóa X


Kết quả bước đầu thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả bước đầu thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Thái Hòa sau 01 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Thái Hòa sau 01 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân


Nghệ An thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động

Nghệ An thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động


Quỳnh Lưu sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Quỳnh Lưu sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng


Hiệu quả việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn ở Nghệ An

Hiệu quả việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn ở Nghệ An


Nghệ An qua 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nghệ An qua 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2020 và một số định hướng thời gian tới

Tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2020 và một số định hướng thời gian tới


Một số nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong thời gian tới

Một số nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong thời gian tới


Một số kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Một số kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.


Kết quả triển khai và một số kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm tổ chức đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả triển khai và một số kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm tổ chức đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025


Quỳnh Lưu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Quỳnh Lưu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực


19 loại hình sản xuất, dịch vụ được phép hoạt động trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16

19 loại hình sản xuất, dịch vụ được phép hoạt động trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16


Nghệ An “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”

Nghệ An “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”


Công tác Dân vận trong thực hiện Đề án "Phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2014 - 2020"

Công tác Dân vận trong thực hiện Đề án "Phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2014 - 2020"