Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 4

Sáng 29/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2022. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Tại phiên họp, Ban Thường vụ đã nghe và cho ý kiến về Đề án “Địa chí Nghệ An đương đại”. Việc biên tập “Địa chí Nghệ An đương đại” nhằm nghiên cứu, biên tập toàn diện và hệ thống về địa lý, môi trường, kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, thể chất, con người trong quá trình phát triển của Nghệ An đương đại (trong thời kỳ đổi mới, từ năm 1991 đến 2021). Kết quả nghiên cứu Đề án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm hiểu về hiện trạng vùng đất, con người, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Nghệ An đương đại. Đồng thời, tạo thêm cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển của tỉnh, xây dựng chính quyền điện tử thông minh; cung cấp các dữ liệu để tăng khả năng tiếp cận tri thức, phục vụ giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư và phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh Nghệ An trong bối cảnh phát triển theo hướng nhanh và bền vững, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thống nhất với việc xây dựng Đề án Nghệ An địa chí đương đại. Sau khi hoàn thành Đề án sẽ là một tài liệu khoa học hết sức quan trọng của tỉnh. Thống nhất cao với tiến độ, kế hoạch xây dựng Đề án, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, trong quá trình xây dựng Đề án cần tận dụng, khai thác các tài liệu đã có. Mặt khác, trong công trình này, tên gọi, thống kê, liệt kê phải đảm bảo chặt chẽ, chính xác. Sau khi hoàn thành, theo chu kỳ 5 năm, công trình “Địa chí tỉnh Nghệ An đương đại” cần được cập nhật, bổ sung thêm.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị bổ sung thêm các thành viên Ban Chủ nhiệm Đề án. Hàng năm, Ban Chủ nhiệm Đề án báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả xây dựng Đề án.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về chủ trương ban hành, nội dung dự kiến của Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2205, định hướng đến năm 2030”.

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Nghệ An có diện tích 13.145km2, chiếm 83% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, dân số trên toàn vùng khoảng 1,2 triệu người, chiếm 41% dân số toàn tỉnh, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số là 491.267 người, chiếm 14,8% dân số toàn tỉnh và chiếm 36% dân số trên địa bàn miền núi. Đây là vùng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái, có nhiều tiềm năng. Giai đoạn 2021-2025, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh gồm 131 xã (76 xã khu vực III, 55 xã khu vực I), 588 thôn đặc biệt khó khăn. 

Kết luận nội dung này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thống nhất chủ trương ban hành Chỉ thị để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khắc phục những vấn đề còn chưa tốt trong quá trình thực hiện lâu nay. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh tiếp thu các ý kiến, phối hợp với các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy để hoàn thiện dự thảo Chỉ thị trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nghe và cho ý kiến trước khi ban hành.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Quỳnh Lưu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Cho ý kiến về Chương trình, đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; cho ý kiến về phương án phân bổ kinh phí từ nguồn vốn Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác.

Đ.A 

Tin cùng chuyên mục

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An


Tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 12/2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 12/2022


Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11


Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 10/2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 10/2022


Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thường kỳ tháng 9

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thường kỳ tháng 9


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên chuyên đề cho ý kiến dự thảo lần 3 báo cáo tổng kết Nghị quyết 26

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên chuyên đề cho ý kiến dự thảo lần 3 báo cáo tổng kết Nghị quyết 26


Hội nghị cho ý kiến Dự thảo Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh

Hội nghị cho ý kiến Dự thảo Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh


Hội nghị quán triệt việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Hội nghị quán triệt việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 7/2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 7/2022


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 6

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 6


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 5

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 5


Ban Thường vụ Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người

Ban Thường vụ Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người