Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 2

Sáng 27/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2023. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 16/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Góp ý vào nội dung này, các đại biểu đã đánh giá những kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU. Trong đó, việc xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành, lĩnh vực luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đối với công tác xây dựng huyện Nam Đàn trở thành trung tâm du lịch quốc gia vào năm 2025 đã được huyện tập trung thực hiện; trong đó, huyện đã tập trung xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm đặc trưng, có hiệu thương, đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP; công tác quảng bá phát triển du lịch đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch…

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh giá sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, vai trò của tỉnh trong chỉ đạo và quan tâm sau khi ban hành Nghị quyết chưa đủ mạnh để kết nối các ngành với huyện Nam Đàn, chưa dành nguồn lực tương xứng để đầu tư hạ tầng giúp Nam Đàn phát triển. Sự nỗ lực của huyện trong cách làm, cách chỉ đạo, khơi gợi để đảng viên đến người dân tích cực tham gia chưa thật sự quyết liệt, chưa có sự lan tỏa.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, huyện Nam Đàn cần đeo bám, quyết liệt vào cuộc, thông qua tỉnh kết nối với Trung ương để thu hút, phát huy, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; tham mưu tích cực, đề xuất kịp thời với cấp trên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các Nghị quyết của cấp ủy đảng, tích cực xây dựng để đưa huyện Nam Đàn phát triển.

Cho ý kiến về điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao UBND tỉnh xác định, xem xét lại tiến độ thực hiện dự án sát và khả thi. Thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư khi Nhà đầu tư đảm bảo được các yêu cầu. Các cơ quan, đơn vị theo dõi, đôn đốc trong quá trình thực hiện theo đúng quy định để dự án triển khai đúng tiến độ. Phiên họp cũng đã thống nhất với chủ trương đầu tư dự án Kênh thoát nước quanh Khu Công nghiệp WHA-2.

Tiếp đó, nghe báo cáo việc phối hợp chuẩn bị trình Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghiên cứu kỹ và góp ý bằng văn bản vào dự thảo Báo cáo tổng kết; đồng thời, đề xuất những vấn đề quan trọng về cơ chế, chính sách cần đưa vào dự thảo Nghị quyết mới.

 

Tin cùng chuyên mục

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 8

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 8


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 7

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 7


Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thường kỳ tháng 6

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thường kỳ tháng 6


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 4/2023

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 4/2023


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 3/2023

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 3/2023


Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035


Đoàn công tác Bộ Ngoại giao làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Đoàn công tác Bộ Ngoại giao làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 1/2023

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 1/2023


Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An


Tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 12/2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 12/2022


Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11


Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 10/2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 10/2022