Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thường kỳ tháng 11

Ngày 29/11, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thường kỳ tháng 11 để nghe và cho ý kiến vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2019, kế hoạch năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan.

Kết quả thực hiện 10 tháng năm 2019 và dự báo những tháng cuối năm, ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2019 đạt khoảng 88.258 tỷ đồng, tăng 9,03% so với năm 2018. Thu ngân sách 10 tháng năm 2019 thực hiện 12.947 tỷ đồng, đạt 95,9% dự toán, tăng 18,8% so với cùng kỳ. Chi ngân sách 10 tháng thực hiện 20.093,19 tỷ đồng, đạt 82,5% dự toán; ước cả năm 2019, chi ngân sách đạt 24.945,44 tỷ đồng, đạt 102,5% dự toán.

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được các địa phương chỉ đạo quyết liệt, đạt được nhiều kết quả. Tính đến 31/10/2019, có 35 xã đạt 19/19 tiêu chí; trong đó có 15 xã đã được quyết định công nhận đạt chuẩn NTM; ước cả năm sẽ có 40 xã đạt chuẩn NTM. Dự kiến lũy kế đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 258/431 xã đạt chuẩn NTM chiếm 59,9%; có 04 đơn vị cấp huyện (TX Thái Hòa, TP Vinh, huyện Nam Đàn, Yên Thành) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, đạt chuẩn NTM.

Công tác xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo, đốc thúc thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 2019 đạt 70,49% kế hoạch giao, cao hơn tỷ lệ bình quân cả nước.

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị các sở, ngành làm rõ hơn số liệu thống kê ở một số chỉ tiêu.

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh đánh giá: Những con số thống kê phản ánh được kết quả, do đó cần phải thống nhất cách làm để đánh giá khách quan về những kết quả đạt được, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, cách làm để tổ chức triển khai thực hiện cho năm 2020. Đến nay, theo báo cáo nếu chúng ta tiếp tục cố gắng những tháng cuối năm thì hầu hết các chỉ tiêu đều đạt. Thời điểm này gần kết thúc năm 2019, để chuẩn bị cho kế hoạch năm 2020 và kế hoạch của giai đoạn 2021-2025, các chỉ tiêu phải thuyết trình với HĐND tỉnh nên cần phải gắn với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Năm 2020 phải đề ra các chỉ tiêu khác so với năm 2019 vì đây là năm cuối của nhiệm kỳ.

Thống nhất với phương hướng nhiệm vụ của UBND tỉnh trong năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, đồng thời là năm cuối của nhiệm kỳ, do đó phải nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2019, định hướng đầu tư công năm 2020; báo cáo kết quả xúc tiến đầu tư và phát triển kinh tế đối ngoại năm 2019, kế hoạch năm 2020. Đồng thời cho chủ trương thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến việc giao biên chế công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2020; số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội năm 2020.

Tin cùng chuyên mục

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2020 - 2025


Ban Thường vụ Tỉnh uỷ duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Thái Hoà lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Thái Hoà lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025


Ban Thường vụ Tỉnh uỷ duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Sơn lần thứ XXIII

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Sơn lần thứ XXIII


Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 6

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 6


Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vinh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vinh


Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Diễn Châu

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Diễn Châu


Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 5

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 5


Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội Đảng bộ Đại học Vinh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội Đảng bộ Đại học Vinh


Ban Thường vụ Tỉnh uỷ duyệt nội dung, nhân sự  Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh


Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội Đảng bộ Thị xã Cửa Lò lần thứ VI

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội Đảng bộ Thị xã Cửa Lò lần thứ VI


Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Con Cuông

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Con Cuông


Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Yên Thành

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Yên Thành


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 4/2020

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 4/2020