Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2020

Sáng 10/01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tham dự có có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan.

Hội nghị được nghe UBND tỉnh báo cáo phương án phân bổ, sử dụng nguồn Trung ương bù thu hụt ngân sách năm 2018 và nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2018; phương án phân bổ nguồn thu từ bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Trường Trung cấp nghề Công nghệ - Truyền thông Nghệ An.

Theo đó kết quả thu ngân sách của tỉnh năm 2018 là 13.998,172 tỷ đồng, đạt 110,3% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa đạt 12.427 tỷ đồng. (Nếu trừ số thu từ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết thì thu nội địa thực hiện là: 8.913,427 tỷ đồng, đạt 94,8% dự toán). Thu từ xuất, nhập khẩu đạt 1.570,672 tỷ đồng. Về thu ngân sách cấp huyện, có 3/21 huyện, thị xã thu cân đối không đạt dự toán HĐND tỉnh giao, gồm các huyện: Quỳ Châu, Quế Phong và thị xã Thái Hòa.

Trên cơ sở tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2018, UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, bù hụt thu cho địa phương. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1625/QĐ-TTg ngày 14/11/2019, trong đó, bù hụt thu cho ngân sách tỉnh số tiền 275.800 triệu đồng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất với phương án của UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án sử dụng kinh phí Trung ương bù hụt thu năm 2018. Theo đó, với tổng hụt thu ngân sách cấp tỉnh 800,557 tỷ đồng, sử dụng các nguồn cắt, giảm nhiệm vụ chi năm 2018 để bù hụt thu (đã thực hiện): 102,955 tỷ đồng. Sử dụng thêm 273,478 tỷ đồng từ nguồn Trung ương để bù hụt thu ngân sách cấp tỉnh; số còn lại hỗ trợ cho các huyện để bù hụt thu.Về phương án phân bổ nguồn vượt thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết cấp tỉnh (Vượt thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết cấp tỉnh năm 2018 được sử dụng 455.550 triệu đồng), dự kiến phương án phân bổ như sau: Giảm nguồn chi đầu tư bố trí từ nguồn cân đối ngân sách địa phương để bù chi thường xuyên số tiền 377.124 triệu đồng; hoàn trả kinh phí đã cấp tạm ứng để thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách theo các Quyết định của UBND tỉnh số tiền 78.426 triệu đồng.

Đối với phương án phân bổ nguồn thu từ bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Trường Trung cấp nghề Công nghệ - Truyền thông Nghệ An, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 3/7/2019 về việc xử lý tiền trên tài khoản tạm giữ chờ xử lý của tỉnh đối với khoản thu từ bán đấu giá. Sau khi trừ các chi phí có liên quan theo quy định, tổng số nộp vào ngân sách Nhà nước 152.610 triệu đồng.

Dự kiến phương án phân bổ nguồn thu từ bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Trường Trung cấp nghề Công nghệ - Truyền thông Nghệ An: Bố trí đối ứng Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; bố trí vốn để khởi công một số công trình cấp bách, quan trọng của tỉnh để sớm đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả trong năm 2019 và năm 2020; đầu tư trở lại một phần nguồn thu tiền bán Trường Công nghệ và Truyền thông thu được cho ngành LĐTB&XH theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; hỗ trợ một số công trình đầu tư khác đã quyết toán nhưng chưa được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thi công vào sử dụng một số công trình khác.

Kết luận về nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cao với tờ trình về phương án phân bổ, sử dụng nguồn Trung ương bù thu hụt ngân sách năm 2018 và nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2018; phương án phân bổ nguồn thu từ bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Trường Trung cấp nghề Công nghệ - Truyền thông Nghệ An.

Trần Thị Thanh Mơ  

Tin cùng chuyên mục

Tuyên truyền bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tuyên truyền bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025 cần đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư

Phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025 cần đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư


Đại hội đại biểu Đảng bộ trường Đai học Vinh lần thứ XXXII

Đại hội đại biểu Đảng bộ trường Đai học Vinh lần thứ XXXII


Trao quyết định bổ nhiệm 02 phó giám đốc Sở Công Thương

Trao quyết định bổ nhiệm 02 phó giám đốc Sở Công Thương


Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 thông báo kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khóa XII)

Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 thông báo kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khóa XII)


Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 6 năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 6 năm 2020


Xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh "Vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia"

Xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh "Vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia"


Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề "Luật Bảo vệ bí mật nhà nước"

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề "Luật Bảo vệ bí mật nhà nước"


Tuyên dương 67 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 6 - năm 2020

Tuyên dương 67 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 6 - năm 2020


Tọa đàm góp ý xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

Tọa đàm góp ý xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX


Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Con Cuông lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Con Cuông lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025


Tập trung xây dựng Nam Đàn sớm trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu

Tập trung xây dựng Nam Đàn sớm trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 5

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 5


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức năm 2020

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức năm 2020


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 5/2020

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 5/2020