Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 02/2020

Sáng 29/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 02/2020 .

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo một số ban Đảng Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến Dự thảo lần một Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Theo đó, sau khi tổng kết, đánh giá các chuyên đề và dự thảo từng phần báo cáo chính trị theo Đề cương đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thông qua, Tiểu ban Văn kiện dự thảo về tổng quan báo cáo gồm hai phần lớn, phần 1: Đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; phần 2: Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2020 – 2025.

Các đại biểu đã thảo luận các nội dung: - chủ đề Đại hội: Đoàn kết là sức mạnh, Nghệ An là mảnh đất của rất nhiều dân tộc và các tôn giáo vì vậy đoàn kết là nội dung quan trọng nên đề cao trong chủ đề Đại hội; chắt lọc nội dung 3 đột phá để đưa và chủ đề Đại hội .... . - Phần đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết: đánh giá các kết quả đạt được cần làm rõ hơn kết quả phát triển thành phố Vinh theo Nghị quyết 26 - NQ/TW ngày 30/72013 của Bộ Chính trị; bổ sung đánh giá phần hệ thống trường cao đẳng đại học, hệ thống y tế, công tác xuất bản; ... -Về các chỉ tiêu cụ thể: Chọn các chỉ tiêu theo hướng tăng cường so với Nghị quyết 26; tập trung các chỉ tiêu khó đạt của nhiệm kỳ vừa qua, phân tích nguyên nhân để từ đó có phương hướng và mục tiêu cho nhiệm kỳ tới.  - Đồng tình với 3 đột phá mà dự thảo xây dựng gồm: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, trọng tâm là đổi mới các cơ chế, chính sách phát triển; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chât lượng cao; phát triển hệ thống hạ tầng. Đặc biệt là phát huy các giá trị văn hóa, phát triển nguồn nhân lực vì con người chính là động lực và cũng là mục tiêu của phát triển.

Thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Tiểu ban Văn kiện bám vào các định hướng lớn của Trung ương; những vấn đề cốt lõi của người dân như truyền thống lao động, ý chí vươn lên, truyền thống văn hóa và bề dày lịch sử, phát huy những đặc thù của con người xứ Nghệ; bám vào các mục tiêu, chỉ tiêu trong giai đoạn để đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, định hình chủ đề Đại hội; nghiên cứu, tiếp thu, tích lũy để qua các lần dự thảo sàng lọc, xây dựng báo cáo thật cô đọng, súc tích. Đồng chí cũng đề nghị đánh giá thêm phần tổng kết thực tiễn, nâng tầm lý luận để đưa ra đường lối, triết lý phát triển riêng phù hợp với Nghệ An; Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, trong đó có tốc độ tăng trưởng bình quân cho giai đoạn 2021 -2025 cần xây dựng theo hướng thể hiện được quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn để thấy được mục tiêu đặt ra là xác đáng, thu hẹp dần khoảng cách so với cả nước; song đồng thời phải sát với thực tế, có tính khả thi, không duy ý chí.

Thanh Mơ  

Tin cùng chuyên mục

Thông báo về Đại hội XIII của Đảng tới Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế

Thông báo về Đại hội XIII của Đảng tới Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế


Công tác nhân sự Đại hội XIII qua các Hội nghị TW Đảng khóa XII

Công tác nhân sự Đại hội XIII qua các Hội nghị TW Đảng khóa XII


Tiếp tục chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII

Tiếp tục chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII


Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác nội chính Đảng năm 2020

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác nội chính Đảng năm 2020


Bài phát biểu tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Bài phát biểu tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng


Khai mạc trọng thể Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 14, khóa XII

Khai mạc trọng thể Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 14, khóa XII


Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020


Hội thảo khoa học Công tác đánh giá cán bộ - những vấn đề lý luận và thực tiễn

Hội thảo khoa học Công tác đánh giá cán bộ - những vấn đề lý luận và thực tiễn


Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong kiểm tra, giám sát

Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong kiểm tra, giám sát


Bảo đảm tiến độ chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Bảo đảm tiến độ chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng


Khẩn trương hoàn thành việc xét xử sơ thẩm 05 vụ án trọng điểm

Khẩn trương hoàn thành việc xét xử sơ thẩm 05 vụ án trọng điểm


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng


Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 11

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 11


Ban Nội chính Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, phân công và bổ nhiệm cán bộ

Ban Nội chính Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, phân công và bổ nhiệm cán bộ


Hội nghị tập huấn các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức

Hội nghị tập huấn các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức