Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 28/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn để duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân huyện Nam Đàn đã đạt được kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 10,1%; cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, phát triển thêm nhiều mô hình sản xuất cho thu nhập cao.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, tích cực, tự giác chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nổi bật là Nam Đàn đã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt trước 3 năm so với mục tiêu đề ra.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm hành động của Đảng bộ là: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, một trong những mục tiêu tổng quát mà huyện Nam Đàn đặt ra là: Phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch.

Tại cuộc làm việc, các ý kiến góp ý cho huyện Nam Đàn liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhất là việc thực hiện mục tiêu tổng quát.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận công tác chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở của huyện Nam Đàn, cũng như chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện.

Về nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Nam Đàn đã thực hiện được nhiều nội dung, thể hiện cô đọng nhất là huyện về đích nông thôn mới năm 2018. Đây là kết quả của quá trình nỗ lực rất lớn xuyên suốt qua hai nhiệm kỳ từ năm 2010 đến năm 2017. Bên cạnh đó, hạ tầng Nam Đàn được đầu tư bài bản. Đây là những vấn đề rất nền tảng cho phát triển sắp tới của huyện. 

Về nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới, người đứng đầu Tỉnh ủy đánh giá, mục tiêu đặt ra so với kết quả của nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thể hiện quyết tâm cao, tư tưởng tiến công rất lớn song so với Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2025, tầm nhìn tới năm 2030 thì còn thấp hơn.

Đồng chí Thái Thanh Quý cũng đề nghị Nam Đàn tính toán lại một số chỉ tiêu mà các ý kiến còn băn khoăn như: thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người, tổng số vốn đầu tư toàn xã hội và một số chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng. Quan điểm là việc xác định chỉ tiêu phải căn cứ trên cơ sở để có tính khả thi cao, đồng thời thể hiện được quyết tâm chính trị.

Về nhiệm vụ, giải pháp, Nam Đàn cần bám chặt vào nội dung Quyết định số 17 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm: “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 - 2025" và Nghị quyết 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện. Điểm nào còn vênh nhau thì nghiên cứu, có giải pháp phù hợp; tinh thần là văn bản ở cấp cao hơn thì có giá trị pháp lý cao hơn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra vào các ngày 14, 15/8.

Tin cùng chuyên mục

Trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương

Trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương


Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Lộc lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Lộc lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Đại hội Đảng bộ thị xã Hoàng Mai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc phiên chính thức

Đại hội Đảng bộ thị xã Hoàng Mai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc phiên chính thức


Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Lộc

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Lộc


Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2020-2025


Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2020-2025


Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025


Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn lần thứ XXVII

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn lần thứ XXVII


Huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Hưng Nguyên trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu

Huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Hưng Nguyên trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu


Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương lần thứ XXXI

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương lần thứ XXXI


Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc phiên chính thức

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc phiên chính thức


Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII


Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Anh Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Anh Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 khai mạc phiên chính thức

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 khai mạc phiên chính thức


Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 – 2025