Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2020

Ngày 11/01/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy trong năm 2020, dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Võ Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ đại diện cho các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy.

Đồng chí Võ Trọng Hải, UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Báo cáo, thảo luận tại Hội nghị đã làm rõ những kết quả nổi bật: mặc dù trong điều kiện rất khó khăn về dịch bệnh, thiên tai, bão lũ, nhưng trong năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, đạo nâng cao chất lượng hiệu quả, quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân các dân tộc để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra, đặc biệt đã lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp huyện; lãnh đạo vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên toàn tuyến biên giới, vừa phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả, nhất là thực hiện phân tuyến, tiếp nhận, điều phối cách ly công dân ở nước ngoài về qua Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, các cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở trên địa bàn. Công tác thông tin, đối ngoại được quan tâm, góp phần tăng cường hợp tác, hữu nghị tốt quy chế biên giới quốc gia Việt Nam – Lào.

Trong năm 2020, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Ban Thường vụ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến cán bộ, đảng viên và quân chúng nhân dân trên địa bàn đảm bảo thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng thành phong trào thi đua trong toàn huyện để chào mừng các sự kiện chính trị lớn của huyện, của tỉnh, của đất nước. Chú trọng bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên, trong năm đã kết nạp được 137 đồng chí đảng viên mới; chỉ đạo kịp thời chính sách cán bộ, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị kiểm điểm chỉ ra những kết quả tồn tại, hạn chế như: tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn nặng nề; công tác tuyên truyền, triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết ở một số cơ sở chất lượng chưa cao; công tác đối thoại, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội tại một số địa phương chưa được chú trọng; tình hình an ninh, quốc phòng vẫn tiềm ẩn phức tạp, như tình trạng mua bán, vận chuyển ma túy, vượt biên trái phép… vẫn còn xảy ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Võ Trọng Hải ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của huyện trong năm 2020, đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy trong thời gian tới cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quốc phòng, an ninh, góp phần ngăn chặn điểm nóng về mua bán, vận chuyển ma túy, ngăn chặn vượt biên trái phép qua biên giới, nhất là thời điểm phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo triển khai các chính sách về giáo dục, y tế để đảm bảo công tác an sinh xã hội và nâng cao dân trí. Làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân các dân tộc trên địa bàn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, phát huy tiềm năng của huyện trong việc phát triển kinh tế xã hội, nhất là phát triển du lịch sinh thái, phát triển kinh tế rừng.

Sỹ Thành 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng


Kỳ Sơn làm tốt công tác bảo đảm an ninh biên giới gắn với xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị

Kỳ Sơn làm tốt công tác bảo đảm an ninh biên giới gắn với xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị


Hội nghị giao ban báo chí tháng 4/2021

Hội nghị giao ban báo chí tháng 4/2021


Hội nghị báo cáo viên tháng 3/2021

Hội nghị báo cáo viên tháng 3/2021


Giao ban báo chí tháng 3 năm 2021

Giao ban báo chí tháng 3 năm 2021


Nghệ An: Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Nghệ An: Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ


Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến

Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng


Khảo sát khu lưu niệm đồng chí Phùng Chí Kiên

Khảo sát khu lưu niệm đồng chí Phùng Chí Kiên


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị kiểm điểm năm 2020

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị kiểm điểm năm 2020


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An ủng hộ vì người nghèo được 90 triệu đồng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An ủng hộ vì người nghèo được 90 triệu đồng


Tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực hải quân trên địa bàn thành phố Vinh

Tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực hải quân trên địa bàn thành phố Vinh


Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 12

Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 12


Công bố chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An

Công bố chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An


Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX