Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2019

Ngày 8/12/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ huyện ủy năm 2019. Về dự, chỉ đạo có đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2019, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Huyện ủy Anh Sơn đã đoàn kết, thống nhất cao, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên tất cả các lĩnh vực: Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết nghiêm túc, có chất lượng, đã ban hành 2 chỉ thị, 2 đề án, 41 kế hoạch, 681 quyết định, 202 thông báo, 3 hướng dẫn, 208 công văn và nhiều văn bản khác. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất ước đạt 5.569 tỷ đồng, đạt 99,4 KH, tăng 9,4 so với cùng kỳ; giá trị gia tăng ước đạt 2.627 tỷ đồng, đạt 96,6KH, tăng 8,9%; tốc độ tăng trưởng dự kiến 8,9%; thu nhập bình quân đầu người dự kiến 33 triệu động/người/năm; tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 2.182 tỷ đồng, đạt 108% KH, tăng 11%; thu ngân sách dự kiến 74,9 tỷ đồng, 120% dự toán, chi ngân sách 687 tỷ đồng đạt 115 dự toán; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và thông tin tuyên truyền các ngày lế lớn diến ra sôi nổi. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, nhất là các vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo, duy trì thực hiện chế độ giao ban, nắm tình hình  và chỉ đạo sâu sát công tác quố phòng – an ninh, tổ chức tốt diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn cấp xã năm 2019. Công tác tư tưởng, định hướng dự luận xã hội thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến, thống nhất cao trong đáng, sự đồng thuận trong nhân dân, tăng cường công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, tích cực đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, thông tin xấu trên mạng internet và các trang mạng xã hội. Thực hiện Nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ CHí Minh.

Tại hội nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế của tập thể Ban Thường vụ, xác định trạch nhiệm của từng đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy trong thực hiện nhiêm vụ được giao, đồng thời đề ra biện pháp khắc phục những tôn tại để triển khai thực hiện hiện nhiêm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh ghi nhân tinh thần đoàn kết, kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn trong tư phê bình và phê bình, nhấn mạnh: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - kinh tế xã hội, rà soát các chỉ tiêu để chuẩn bị cho đại hội sắp tới; tăng cường thu hút đầu tư để giải quyết vấn đề lao động, xóa đói giảm nghèo; tăng cường xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính; phối hợp tốt công tác quốc phòng – an ninh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; tăng cường phát triển đảng viên, nhất là đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở khối, xóm bản chưa có đảng viên và khối, xóm có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016 - 2020; tập trung chỉ đạo tuyên tuyền, chuẩn bị văn kiện, công tác nhân sự cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; đẩy mạnh đối thoại với công dân, giải quyết kịp thời đơn, thư, khiếu nại, những vướng mắc trong can bộ, đảng viên; chỉ đạo sâu sát vấn đề sáp nhập xã, khối, xóm, bản hợp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ, đảng viên.

 

                                                                  Ngô Công Mạnh 

                                                            Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Hưng Nguyên trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu

Huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Hưng Nguyên trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu


Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương lần thứ XXXI

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương lần thứ XXXI


Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc phiên chính thức

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc phiên chính thức


Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII


Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Anh Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Anh Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 khai mạc phiên chính thức

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 khai mạc phiên chính thức


Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 – 2025


Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025


Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2020 - 2025


Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Sơn lần thứ XXIII

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Sơn lần thứ XXIII


Ban Thường vụ Tỉnh uỷ duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025


Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2020 - 2025


Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Hợp, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Hợp, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Thái Hòa lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Thái Hòa lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025