Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ban Thường vụ họp phiên thường kỳ tháng 5

Sáng 27/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 5/2021 dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Qúy - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Cùng dự, có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Tại phiên họp, Ban thường vụ bàn về dự thảo Nghị quyết xây dựng và phát triển Thái Hòa thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An.

Dự thảo nghị quyết đặt ra phương hướng là xây dựng thị xã Thái Hòa thành đô thị trung tâm, có chức năng tạo động lực, liên kết và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng Tây Bắc, kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững, quốc phòng an ninh được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Phấn đấu xây dựng Thái Hòa thành đô thị loại III trước năm 2025, là thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2030. Đặc biệt, dự thảo nghị quyết nhấn mạnh đây là đô thị trung tâm của vùng Tây Bắc, một trong những cực tăng trưởng, đổi mới sáng tạo của tỉnh và vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ, từng bước hướng đến đô thị sinh thái và có bản sắc riêng.

Để thực hiện phương hướng, mục tiêu tổng quát trên, dự thảo Nghị quyết đặt ra 10 mục tiêu cụ thể, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 9,5 - 10,5%; đến năm 2025, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 380 - 400 tỷ đồng, giá trị tăng thêm bình quân đầu người đạt khoảng 110 - 120 triệu đồng/người; tỷ lệ đô thị hóa đạt 55 - 60%.

Tại cuộc làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng tình chủ trương ban hành Nghị quyết về thị xã Thái Hòa theo hướng để xây dựng trở thành một thành phố ở miền Tây Nghệ An. Tuy nhiên, trước vướng mắc về các tiêu chí: diện tích, dân số...nên trong phát triển của Thái Hòa phải tính đến yếu tố liên kết vùng. Cùng với đó, quan tâm hạ tầng điều hành đô thị thông minh, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao...

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Qúy thống nhất cao với định hướng phát triển của Thái Hòa. Tuy vậy, cần bổ sung quan điểm phát triển cho Thái Hòa: đó là đô thị động lực và liên kết vùng Tây Bắc Nghệ An. Về cơ chế hỗ trợ phát triển, ngoài các nguồn lực ngân sách, đồng chí nhấn mạnh: Thái Hòa phải tranh thủ, khai thác tối đa nguồn lực xã hội hóa, nguồn lực từ các nhà đầu tư. Đồng thời, địa phương phải chủ động nghiên cứu sâu để đề xuất cơ chế phân cấp, phân quyền theo từng lĩnh vực. Để phát triển không gian đô thị, cần chú trọng tập trung dân cư; tính toán các phương án để đảm bảo điều kiện diện tích của một thành phố. Để thực hiện được mục tiêu, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tập thể lãnh đạo Thị xã phải đoàn kết, có quyết tâm chính trị cao, có cách làm khoa học và phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện công việc. Đặc biệt, cần có sự vào cuộc quyết liệt, sự đồng hành của tỉnh, các cơ quan, ban ngành.

Thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết, đồng chí Thái Thanh Quý giao Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa cần sớm xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết để tham mưu cho UBND tỉnh và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết kịp thời.

Thanh Mơ 

Tin cùng chuyên mục

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 10/2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 10/2022


Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thường kỳ tháng 9

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thường kỳ tháng 9


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên chuyên đề cho ý kiến dự thảo lần 3 báo cáo tổng kết Nghị quyết 26

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên chuyên đề cho ý kiến dự thảo lần 3 báo cáo tổng kết Nghị quyết 26


Hội nghị cho ý kiến Dự thảo Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh

Hội nghị cho ý kiến Dự thảo Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh


Hội nghị quán triệt việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Hội nghị quán triệt việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 7/2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 7/2022


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 6

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 6


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 5

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 5


Ban Thường vụ Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người

Ban Thường vụ Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 4

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 4


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 3/2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 3/2022


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 02/2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 02/2022


Ban Thường vụ Tỉnh ủy dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên và Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Ban Thường vụ Tỉnh ủy dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên và Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong


Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022