Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Ban Nội chính Tỉnh ủy- Những kết quả nổi bật năm 2018

Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phát huy tinh thần đoàn kết , đổi mới, sáng tạo, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phát huy tinh thần đoàn kết , đổi mới, sáng tạo, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng  và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Trong công tác nghiên cứu, đề xuất, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp tham mưu, đề xuất xây dựng chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác nội chính và PCTN đó là việc lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Luật Phòng chống tham nhũng; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Phối hợp tham mưu cho BTVTU ban hành được 05 Chỉ thị; tổ chức sơ kết 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị trên lĩnh vực an ninh quốc phòng; tổ chức tốt Hội nghị triển khai công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018; Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới...Ngoài ra, năm 2018, Ban Nội chính còn phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều báo cáo, chương trình, kế hoạch về  công tác nội chính và PCTN

Bên cạnh nâng cao chất lượng tham mưu nghiên cứu đề xuất xây dựng các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, xây dựng báo cáo, nét nổi bật mà năm 2018 Ban Nội chính Tỉnh ủy đạt được đó là hiệu quả chất lượng tham mưu trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cũng như hoạt động của các cơ quan trong khối nội chính. Thông qua kiểm tra giám sát đã kịp thời kiến nghị, đề xuất với BTV mà trực tiếp là Thường trực tỉnh ủy những chủ trương và định hướng xử lý những tồn tại  đã được các đoàn kiểm tra kết luận. Cụ thể Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì và phối hợp triển khai được 11 đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như: Kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; công tác giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố trong lĩnh vực án kinh tế- chức vụ; Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai; Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU về việc "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới" và Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020; Giám sát về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 17/3/2015 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp đảng ủy đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Rà soát các kết luận Thanh tra và kiến nghị Kiểm toán Nhà nước; Khảo sát, nắm tình hình công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư; các dự án được dư luận, báo chí phản ánh để tham mưu Kế hoạch kiểm tra, giám sát theo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ...)

Đoàn công tác Ban Nội chính kiểm tra tại huyện Tương Dương

Trong năm 2018 Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì tham mưu tổ chức Hội nghị giao ban khối nội chính hàng tháng, thông qua hội nghị kịp thời nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và cho chủ trương hoạt động đối với các cơ quan trong khối nội chính. Kết quả đã chủ trì, phối hợp đề xuất tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng xử lý, giải quyết 32 vụ án, vụ việc, chỉ đạo đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo 15 vụ việc, vụ án, chỉ đạo xử lý các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp một cách kịp thời, hiệu quả. Trong năm, Ban đã tiếp nhận và xử lý 261 đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

Năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham gia cho ý kiến về công tác cán bộ đối với 105 trường hợp, trong đó có một số trường hợp bổ nhiệm chức danh tư pháp, thực hiện Quy chế phối hợp công tác về lĩnh vực nội chính và PCTN; xây dựng Đề án "Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy" theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)...

Năm 2018 đang dần khép lại, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, bước sang năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục chú trọng và nâng cao hơn nữa việc thực hiện 05 nhóm nhiệm vụ được giao, gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh " học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"./. 

Lê Thủy

Ban Nội chính Tỉnh ủy

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị lần thứ 3 Uỷ ban MTTQ tỉnh khoá 14

Hội nghị lần thứ 3 Uỷ ban MTTQ tỉnh khoá 14


Tòa Giám mục Giáo phận Vinh chúc mừng năm mới Tỉnh ủy Nghệ An

Tòa Giám mục Giáo phận Vinh chúc mừng năm mới Tỉnh ủy Nghệ AnHội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020


Tổng kết công tác dân vận, năm “Dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Tổng kết công tác dân vận, năm “Dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020


Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà Tết cho người nghèo tại huyện Quế Phong, Nghĩa Đàn

Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà Tết cho người nghèo tại huyện Quế Phong, Nghĩa Đàn


Nghệ An tăng cường giải pháp xây dựng nông thôn mới thôn, bản

Nghệ An tăng cường giải pháp xây dựng nông thôn mới thôn, bản


Phó Chủ tịch nước chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Vinh

Phó Chủ tịch nước chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Vinh


Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo tại Nghệ An

Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo tại Nghệ An


Khẳng định vai trò của Mặt trận trong thực hiện dân chủ ở cơ sở

Khẳng định vai trò của Mặt trận trong thực hiện dân chủ ở cơ sở


Xây dựng nông thôn mới phải bằng việc làm ý nghĩa, đi vào lòng dân

Xây dựng nông thôn mới phải bằng việc làm ý nghĩa, đi vào lòng dân


Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh vui hội đại đoàn kết với người dân bản biên giới

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh vui hội đại đoàn kết với người dân bản biên giới


Yên Thành 'cán đích' huyện nông thôn mới, hoàn toàn không nợ đọng

Yên Thành 'cán đích' huyện nông thôn mới, hoàn toàn không nợ đọng


Cán bộ công tác mặt trận cần 'học cách lắng nghe'

Cán bộ công tác mặt trận cần 'học cách lắng nghe'


Hội thảo 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019

Hội thảo 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019