Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Một số kết quả nổi bật trong công tác tiếp dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2021

Sáu tháng đầu năm 2021, công tác tiếp dân và xử lý đơn, thư tại Ban Nội chính Tỉnh ủy được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Tại trụ sở tiếp dân thường xuyên, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp 142 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại tố cáo; tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì 06 phiên tiếp công dân định kỳ, tiếp 10 lượt công dân, chỉ đạo, giải quyết 10 vụ việc. Ngay sau phiên tiếp công dân định kỳ, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu ban hành 06 Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng thời trực tiếp ban hành 10 văn bản gửi các cơ quan có liên quan để đôn đốc, xem xét, giải quyết vụ việc và trả lời công dân theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; tham mưu báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 02 báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao tại các phiên tiếp dân định kỳ. Đến nay, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo giải quyết xong 09/10 vụ việc; đang chỉ đạo giải quyết 01/10 vụ việc (vụ việc đang trong thời hạn giải quyết).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên tiếp dân định kỳ

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận, phân loại và xử lý 728 đơn, thư (tăng 9,2% so với 6 tháng đầu năm 2020); gồm: 124 đơn khiếu nại, 79 đơn tố cáo, 535 đơn kiến nghị, phản ánh. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chuyển 73 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền để xử lý, giải quyết; trả lời và hướng dẫn công dân 163 đơn; lưu 502 đơn. Nội dung tiếp công dân và xử lý đơn chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực: cấp đổi, cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tranh chấp đất đai; công tác thi hành án; công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Nhìn chung, công tác tiếp dân và xử lý đơn, thư gửi đến Tỉnh ủy trong thời gian qua được Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo được niềm tin trong nhân dân. Chất lượng công tác tiếp dân cũng như công tác tham mưu xử lý đơn, thư ngày càng nâng cao. Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tham mưu báo cáo kết quả xử lý một số vụ việc liên quan đến đơn thư của công dân theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

 

Trần Tuyết 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Nghệ An: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022


Nghệ An tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Huyện ủy Tương Dương ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Huyện ủy Tương Dương ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Ban Nội chính Tỉnh ủy: 9 tháng đầu năm 2022 tiếp nhận và xử lý 1.250 đơn, thư

Ban Nội chính Tỉnh ủy: 9 tháng đầu năm 2022 tiếp nhận và xử lý 1.250 đơn, thư


Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý III năm 2022

Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý III năm 2022


Thái Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, PCTN, tiêu cực để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02 của BTV Tỉnh ủy

Thái Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, PCTN, tiêu cực để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02 của BTV Tỉnh ủy


Nghệ An- những kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8/2022

Nghệ An- những kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8/2022


Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 07/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 07/2022


Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2022

Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2022


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả công tác tiếp dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2022

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả công tác tiếp dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2022


Tháng 5/2022: Ngành thanh tra triển khai được 134 cuộc thanh tra

Tháng 5/2022: Ngành thanh tra triển khai được 134 cuộc thanh tra


Những kết quả nổi bật tháng 04/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật tháng 04/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 4 năm 2022

Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 4 năm 2022


Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3/2022

Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3/2022