Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Một số kết quả nổi bật trong công tác tiếp dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2021

Sáu tháng đầu năm 2021, công tác tiếp dân và xử lý đơn, thư tại Ban Nội chính Tỉnh ủy được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Tại trụ sở tiếp dân thường xuyên, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp 142 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại tố cáo; tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì 06 phiên tiếp công dân định kỳ, tiếp 10 lượt công dân, chỉ đạo, giải quyết 10 vụ việc. Ngay sau phiên tiếp công dân định kỳ, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu ban hành 06 Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng thời trực tiếp ban hành 10 văn bản gửi các cơ quan có liên quan để đôn đốc, xem xét, giải quyết vụ việc và trả lời công dân theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; tham mưu báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 02 báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao tại các phiên tiếp dân định kỳ. Đến nay, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo giải quyết xong 09/10 vụ việc; đang chỉ đạo giải quyết 01/10 vụ việc (vụ việc đang trong thời hạn giải quyết).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên tiếp dân định kỳ

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận, phân loại và xử lý 728 đơn, thư (tăng 9,2% so với 6 tháng đầu năm 2020); gồm: 124 đơn khiếu nại, 79 đơn tố cáo, 535 đơn kiến nghị, phản ánh. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chuyển 73 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền để xử lý, giải quyết; trả lời và hướng dẫn công dân 163 đơn; lưu 502 đơn. Nội dung tiếp công dân và xử lý đơn chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực: cấp đổi, cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tranh chấp đất đai; công tác thi hành án; công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Nhìn chung, công tác tiếp dân và xử lý đơn, thư gửi đến Tỉnh ủy trong thời gian qua được Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo được niềm tin trong nhân dân. Chất lượng công tác tiếp dân cũng như công tác tham mưu xử lý đơn, thư ngày càng nâng cao. Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tham mưu báo cáo kết quả xử lý một số vụ việc liên quan đến đơn thư của công dân theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

 

Trần Tuyết 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Một số kết quả nổi bật trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư năm 2021

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Một số kết quả nổi bật trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư năm 2021


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021


Huyện ủy Tương Dương ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án

Huyện ủy Tương Dương ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Nội chính tháng 11/2021

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Nội chính tháng 11/2021


Hưng Nguyên ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Hưng Nguyên ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế


Chi bộ Ban Nội chính ban hành Kế hoạch học tập và nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp

Chi bộ Ban Nội chính ban hành Kế hoạch học tập và nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp


Tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng 2021

Tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng 2021


Kết quả công tác nội chính tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021 của tỉnh Nghệ An

Kết quả công tác nội chính tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021 của tỉnh Nghệ An


Những kết quả trong công tác thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Nghệ An năm 2020 và 09 tháng đầu năm 2021

Những kết quả trong công tác thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Nghệ An năm 2020 và 09 tháng đầu năm 2021


Hội nghị giao ban khối nội chính tháng 9

Hội nghị giao ban khối nội chính tháng 9


Thị xã Thái Hòa tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác phòng chống tham nhũng

Thị xã Thái Hòa tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác phòng chống tham nhũng


Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021


Kết qủa sau 05 năm thực hiện công tác phòng chống tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước ở Nghệ An

Kết qủa sau 05 năm thực hiện công tác phòng chống tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước ở Nghệ An


Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2021 ở Nghệ An

Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2021 ở Nghệ An


Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch "Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn”

Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch "Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn”