Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả công tác tiếp dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2022

Sáu tháng đầu năm 2022, công tác tiếp dân và xử lý đơn, thư tại Ban Nội chính Tỉnh ủy được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp, hướng dẫn cho 78 lượt công dân đến đăng ký tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và gửi đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; Đồng chí Hồ Lê Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp và hướng dẫn, giải thích 01 lượt công dân của huyện Diễn Châu liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận, phân loại và xử lý 779 đơn, thư (tăng 10,7 % so với 6 tháng đầu năm 2021) gồm: 128 đơn khiếu nại, 202 đơn tố cáo, 449 đơn kiến nghị, phản ánh. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chuyển 89 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền để xử lý, giải quyết (đến nay 69 đơn đã có kết quả giải quyết; 20 đơn đang được chỉ đạo giải quyết); trả lời và hướng dẫn công dân 118 đơn; lưu theo quy định 573 đơn. Nội dung tiếp công dân và xử lý đơn chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực: cấp đổi, cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiến nghị giải quyết tranh chấp đất đai tại các địa phương; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án; công tác thi hành án; việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng...

Bên cạnh công tác tiếp dân, tham mưu, xử lý đơn thư, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động thành lập các Tổ công tác để kiểm tra, xác minh, tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị giải quyết một số kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tham mưu báo cáo kết quả xử lý một số vụ việc liên quan đến đơn thư của công dân theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và một số đơn, thư do các cơ quan Trung ương chuyển đến.

 

Trần Tuyết 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Nghệ An: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022


Nghệ An tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Huyện ủy Tương Dương ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Huyện ủy Tương Dương ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Ban Nội chính Tỉnh ủy: 9 tháng đầu năm 2022 tiếp nhận và xử lý 1.250 đơn, thư

Ban Nội chính Tỉnh ủy: 9 tháng đầu năm 2022 tiếp nhận và xử lý 1.250 đơn, thư


Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý III năm 2022

Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý III năm 2022


Thái Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, PCTN, tiêu cực để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02 của BTV Tỉnh ủy

Thái Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, PCTN, tiêu cực để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02 của BTV Tỉnh ủy


Nghệ An- những kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8/2022

Nghệ An- những kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8/2022


Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 07/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 07/2022


Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2022

Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2022


Tháng 5/2022: Ngành thanh tra triển khai được 134 cuộc thanh tra

Tháng 5/2022: Ngành thanh tra triển khai được 134 cuộc thanh tra


Những kết quả nổi bật tháng 04/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật tháng 04/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 4 năm 2022

Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 4 năm 2022


Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3/2022

Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3/2022


Những kết quả sau 01 năm thực hiện kế hoạch của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề

Những kết quả sau 01 năm thực hiện kế hoạch của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề