Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 01 năm thực hiện Quy định số 13-QĐ/TU, ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 11/01/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 13-QĐ/TU (viết tắt là Quy định phối hợp) về phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện, thành, thị ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) và cải cách tư pháp.

Các huyện, thành, thị ủy tham gia Hội nghị tập huấn do Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì

Sau 01 năm thực hiện, các nội dung của Quy định phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện, thành, thị ủy được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên về công tác nội chính, PCTN,TC và cải cách tư pháp; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp các huyện, thành, thị ủy tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác nội chính, PCTN,TC và cải cách tư pháp. Cụ thể: tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt việc thành lập Ban Chỉ đạo PCTN,TC và tập huấn chuyên đề “Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; công tác tham mưu xử lý các vụ án, vụ việc” với 438 điểm cầu, hơn 8.200 đại biểu là cán bộ chủ chốt từ cấp tỉnh đến cấp xã tham dự; chủ trì triển khai 06 đoàn kiểm tra về công tác nội chính, PCTN,TC và cải cách tư pháp tại các huyện: Hưng Nguyên, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Yên Thành, Nghi Lộc; 02 đoàn giám sát chuyên đề tại huyện Đô Lương và thị xã Thái Hòa...; tham gia góp ý 18 văn bản liên quan đến các đề án, quy chế, quy định, kế hoạch, báo cáo do các đơn vị, địa phương dự thảo; cử cán bộ tham gia các Hội nghị giao ban Nội chính hàng tháng tại huyện, thành, thị ủy...

Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy phối hợp chặt chẽ Ban Nội chính Tỉnh ủy trong công tác nội chính, PCTN,TC và cải cách tư pháp; thường xuyên trao đổi thông tin; làm tốt công tác xử lý, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thông tin định kỳ, các báo cáo đột xuất, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết... của Đảng về công tác nội chính, PCTN,TC và cải cách tư pháp khi có yêu cầu. Trên cơ sở báo cáo của các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổng hợp xây dựng báo cáo phục vụ Hội nghị giao ban nội chính hàng tháng của Thường trực Tỉnh ủy.

Kết quả 01 năm thực hiện Quy định phối hợp, mối quan hệ công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và các huyện ủy, thành ủy, thị ủy được tăng cường, tạo động lực thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Trần Tuyết 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả công tác nội chính tháng 8/2023 ở thành phố Vinh

Kết quả công tác nội chính tháng 8/2023 ở thành phố Vinh


Huyện Nam Đàn: Kết quả công tác nội chính tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023

Huyện Nam Đàn: Kết quả công tác nội chính tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023


Quỳnh Lưu nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Quỳnh Lưu nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2023

Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2023


Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2023 tại Ban Nội chính Tỉnh ủy

Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2023 tại Ban Nội chính Tỉnh ủy


Nghệ An: Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023

Nghệ An: Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023


Những kết quả nổi bật trong tháng 5/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật trong tháng 5/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Những kết quả nổi bật trong tháng 04/2023 của ngành Thanh tra tỉnh

Những kết quả nổi bật trong tháng 04/2023 của ngành Thanh tra tỉnh


Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư

Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư


Nam Đàn đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa để tăng cường hiệu quả công tác chống tham nhũng, tiêu cực

Nam Đàn đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa để tăng cường hiệu quả công tác chống tham nhũng, tiêu cực


Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực quý I/2023 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực quý I/2023 ở thị xã Thái Hòa


Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý 1/2023 ở Nghệ An

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý 1/2023 ở Nghệ An


Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3

Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội giao ban khối Nội chính tháng 2/2023

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội giao ban khối Nội chính tháng 2/2023