Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2022

Chiều 16/12, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh.

Trong năm 2022, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, địa phương về công tác dân vận, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quy chế dân chủ ở cơ sở.

Vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp được thực hiện. Công tác đối thoại được thực hiện tốt, qua đó giải quyết các vấn đề bức xúc, vướng mắc của người dân. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt, tập trung việc thực hiện các giải pháp để cải thiện nâng cao các chỉ số của tỉnh.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được thực hiện tốt. Tinh thần trách nhiệm, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến tốt hơn. Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị đăng ký xây dựng được 135 điểm sáng quy chế dân chủ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa thường xuyên. Một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức, chưa thể hiện rõ nét vai trò lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện mọi chủ trương, chính sách thực sự dân chủ ở cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng chương trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 của Ban Chỉ đạo tại một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời. Việc tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp giữa người lao động và người sử dung lao động ở một số công ty, doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc nên còn có xảy ra đình công, lãn công…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá, kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2022 có sự đóng góp rất quan trọng của việc thực hiện ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần tập trung thực hiện các nội dung:

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện hiệu quả Luật Dân chủ ở cơ sở và các thông tư hướng dẫn của Trung ương. Triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu của các tổ chức trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở. Tăng cường đối thoại trực tiếp của người đứng đầu chính quyền với người dân, người đứng đầu doanh nghiệp với công nhân.

Thực hiện dân chủ hay quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường công tác tự kiểm tra, đánh giá trong nội bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thường xuyên đổi mới phương pháp lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền; nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức của đoàn thể để phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban chỉ đạo lên kế hoạch cụ thể đối với việc tổ chức gặp mặt, đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh với Bí thư, Chủ tịch các xã, phường, thị trấn toàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt các Trưởng, phó phòng các sở, ngành, đơn vị; đối thoại với nông dân.

Huyền Trang 

Tin cùng chuyên mục

Chung kết Hội thi Bí thư đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023

Chung kết Hội thi Bí thư đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023


Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2020 - 2023

Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2020 - 2023


Kiểm tra kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận của lực lượng vũ trang năm 2023 tại Nghệ An

Kiểm tra kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận của lực lượng vũ trang năm 2023 tại Nghệ An


Hoạt động chung của Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tại huyện Yên Thành

Hoạt động chung của Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tại huyện Yên Thành


Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh


Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Tân Kỳ

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Tân Kỳ


Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh về báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028

Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh về báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028


Hội nghị sơ kết công tác đoàn – hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023

Hội nghị sơ kết công tác đoàn – hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023


Ban Dân vận Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Truồng Bồn và Nghĩa trang Quốc tế huyện Đô Lương

Ban Dân vận Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Truồng Bồn và Nghĩa trang Quốc tế huyện Đô Lương


Hội Người mù tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết các cuộc vận động, chương trình và sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2023

Hội Người mù tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết các cuộc vận động, chương trình và sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2023


Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” cấp tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” cấp tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023


Khảo sát đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW tại huyện Kỳ Sơn

Khảo sát đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW tại huyện Kỳ Sơn


Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2023

Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2023


Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Nghệ An sơ kết việc thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Nghệ An sơ kết việc thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023


Đại hội Đại biểu Hội Người khuyết tật tỉnh Nghệ An lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội Đại biểu Hội Người khuyết tật tỉnh Nghệ An lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022 - 2027