Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 3

Sáng 8/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên DKTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 3 để bàn, thống nhất một số nội dung quan trọng

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thưTỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.

Dự thảo chương trình hành động lần này có điều chỉnh kết cấu so với dự thảo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Dự thảo có 3 mục chính gồm: mục đích, yêu cầu; nội dung và tổ chức thực hiện kèm theo biểu phụ lục các chương trình, Nghị quyết, đề án trọng điểm. Trong đó, thể hiện rõ thời gian thực hiện, thẩm quyền và phân công chỉ đạo, thực hiện. Riêng nội dung chương trình hành động lần này được rút gọn với 5 nhóm chương trình, 20 đề án, Nghị quyết trọng điểm gồm: quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 10 nghị quyết, đề án, kế hoạch về đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện các đột phá phát triển kinh tế; 3 Nghị quyết về phát triển văn hóa xã hội; quốc phòng, an ninh, quốc phòng có 2 Nghị quyết, đề án; và có 4 Nghị quyết, đề án về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh: hội nghị lần này rất quan trọng, xác định đường đi cho suốt 5 năm tới. Tinh thần của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo khi xây dựng Chương trình hành động là tinh gọn, gắn với nguồn lực thực hiện. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động chọn những việc có tính động lực thúc đẩy khi thực hiện sẽ tác động mạnh, chi phối các lĩnh vực phát triển, làm thay đổi, chuyển biến cục diện.

Góp ý vào chương trình hành động, các ý kiến tại hội nghị đề nghị chuyển một số nội dung, nhiệm vụ sang thẩm quyền Ban Thường vụ, bổ sung một số cơ quan, đơn vị vào chức năng tham mưu, thực hiện các đề án. Đồng thời, đề xuất đưa chiến lược phát triển kinh tế biển, phát triển KKT Đông Nam trở thành KKT động lực của tỉnh vào chương trình hành động.

Kết luận nội dung này, đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất chuyển thẩm quyền ban hành Nghị quyết về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề giai đoạn 2021 - 2030 từ Ban Chấp Đảng bộ tỉnh sang Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bổ sung Chương trình: “Phát triển dịch vụ và thương mại” thành “Phát triển du lịch, dịch vụ và thương mại”. Đối với Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến xem xét xây dựng tầm nhìn phù hợp hơn vì xác định đến năm 2050 là thời gian quá dài so với chiến lược của một ngành. Trên cơ sở ý kiến các đồng chí trong Ban Chấp hành, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị bổ sung một số nội dung về cơ quan thực hiện, thành phần tham gia trong một số chương trình, nghị quyết, đề án cụ thể.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua Chương trình làm việc toàn khóa và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Tin cùng chuyên mục

Chuyển đổi số nhanh chóng, toàn diện nền hành chính công vụ tỉnh Nghệ An

Chuyển đổi số nhanh chóng, toàn diện nền hành chính công vụ tỉnh Nghệ An


Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định, Hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng

Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định, Hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng


Thường trực Tỉnh uỷ giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Thường trực Tỉnh uỷ giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội


Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với lãnh đạo các ban đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ

Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với lãnh đạo các ban đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ


Hội nghị giao ban khối nội chính tháng 9

Hội nghị giao ban khối nội chính tháng 9


Dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 111 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 111 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6


Xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch

Xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch


Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX lần thứ 5

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX lần thứ 5


Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến vào Đề án nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến vào Đề án nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Nội chính tháng 5/2021

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Nội chính tháng 5/2021


Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác Nội chính tháng 4/2021

Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác Nội chính tháng 4/2021


Thường trực Tỉnh uỷ giao ban với các ban, UBKT và Văn phòng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh uỷ giao ban với các ban, UBKT và Văn phòng Tỉnh ủy


Thường trực Tỉnh uỷ giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Thường trực Tỉnh uỷ giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội


Ban Tổ chức Trung ương giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng quý 1 năm 2021, triển khai nhiệm vụ quý 2/2021

Ban Tổ chức Trung ương giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng quý 1 năm 2021, triển khai nhiệm vụ quý 2/2021