Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh hội nghị lần thứ 12

Sáng 10/4, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ội nghị lần thứ 12 để cho ý kiến vào dự thảo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 trình Bộ Chính trị. Đồng chí Thái Thanh Quý, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe và cho ý kiến quy hoạch chung của tỉnh đến năm 2030.

Mục tiêu chung của quy hoạch tỉnh phấn đấu đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước và mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ; Kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững; là trung tâm về thương mại, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của khu vực Bắc Trung Bộ; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; các giá trị văn hóa, lịch sử, hệ sinh thái biển, đảo, rừng được bảo tồn và phát huy; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Tầm nhìn đến năm 2050 xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh phát triển toàn diện, sinh thái, văn minh, hiện đại của cả nước và mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ; phát triển cân đối, hài hòa giữa các vùng, miền và trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; thực sự là động lực phát triển quan trọng của khu vực Bắc Trung bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao; các giá trị văn hóa, lịch sử, hệ sinh thái biển, đảo, rừng được bảo tồn và phát huy.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với các ý kiến của Hội đồng thẩm định Quốc gia đã góp ý để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch.

Về việc chuẩn bị trình Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 30/7/2013 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, ngày 5/4/2023, Thường trực BCĐ và Tổ Biên tập của Trung ương cùng Thường trực BCĐ và Tổ Biên tập của tỉnh đã tổ chức phiên làm việc, rà soát, thống nhất lần cuối nội dung tờ trình về kết quả tổng kết và dự thảo Nghị quyết mới trình Bộ Chính trị.

Trên cơ sở nghe một số nội dung chính trong báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết mới như: quan điểm phát triển, mục tiêu, chỉ tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn 2045; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; tổ chức thực hiện… BCH Đảng bộ tỉnh đã thống nhất thông qua.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý yêu cầu các cơ quan, bộ phận có liên quan liên hệ, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan Trung ương, đặc biệt là các bộ, ngành là thành viên trong BCĐ để đảm bảo tính thống nhất, hoàn thiện nghị quyết mới trình Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX

Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX


Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Nghệ An làm việc tại huyện Tân Kỳ

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Nghệ An làm việc tại huyện Tân Kỳ


Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh


Hội nghị tổng kết công tác các ban Đảng, Văn phòng cấp ủy năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Hội nghị tổng kết công tác các ban Đảng, Văn phòng cấp ủy năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023


Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2022

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2022


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với các ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với các ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội


Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày truyền thống các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày truyền thống các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 09/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 09/2022


Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW


Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội


Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy