Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức trung thành, gương mẫu, trong sáng, tinh thông

Chiều 24/3, Chi bộ phòng Tổ chức cán bộ (Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An), đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Báo cáo chính trị trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã tập trung đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 với nhiều kết quả nổi bật.

Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư nhận nhiệm vụ. Ảnh: Bá Tài

Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều chủ trương, chính sánh lớn của tỉnh vê công tác tổ chức, bộ máy, quản lý biên chế, trong đó tham mưu có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực.

  Về công tác đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển và giới thiệu cán bộ ứng cử, đã tham mưu trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định điều động, luân chuyển, bố trí, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử cho 414 lượt cán bộ cấp trưởng, cấp phó ban, sở, ngành; cho ý kiến hiệp y quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 178 lượt cán bộ cấp trưởng và cấp phó các cơ quan Trung ương đóng trên địa bản tỉnh.

  Hàng năm, tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định xếp loại tập thể lãnh đạo và cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý; tham mưu thông báo kết quả xếp loại tập thể lãnh đạo và cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý; tham mưu, tổng hợp xếp loại thi đua công tác tổ chức cán bộ của phòng tổ chức các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ban Tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh.

Việc giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên được Chi bộ thường xuyên quan tâm. Các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên đều được tổ chức nghiên cứu, học tập đầy đủ; nhất là các văn bản liên quan đến chuyên môn của phòng chuyên môn. Chi bộ thường xuyên quan tâm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị, gắn học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóaXI, XII); hàng năm 100% đảng viên trong chi bộ rà soát lại bản đăng ký làm theo, bổ sung hoàn thiện bản đăng ký, tạo động lực cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã thảo luận đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2022: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng viên; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của đảng viên; lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; tiếp tục phát huy đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình hàng năm. Thực hiện tốt phân công nhiệm vụ đảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục phấn đấu đạt danh hiệu chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đoàn kết, công sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; phấn đấu đạt chuẩn mực “bản lĩnh, trách nhiệm, trung thực, khách quan, chủ động, sáng tạo, tận tụy, chu đáo” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò, trách nhiệm, trí tuệ của cán bộ, đảng viên và ghi nhận, biểu dương  những kết quả Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới của chi bộ phòng Tổ chức cán bộ, đồng chí đề nghị Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đánh giá theo hướng rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, xây dựng và cập nhật dữ liệu về tổ chức bộ máy, cán bộ toàn hệ thống chính trị của tỉnh; phấn đấu xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức trung thành, gương mẫu, trong sáng, tinh thông.

Đồng chí Lê Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Bá Tài

Trên tinh thần trách nhiệm, dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. Kết quả, đồng chí Dương Phúc Sáu, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ được bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Xuân Học, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Bá Tài  

Ban Tổ chức Tỉnh ủy  

Tin cùng chuyên mục

Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tại Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh  và Khu di tích Kim Liên

Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tại Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Khu di tích Kim Liên


Trao quyết định điều động, bố trí cán bộ tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Trao quyết định điều động, bố trí cán bộ tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh


Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 9 năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 9 năm 2020


Ban Bí thư chỉ định Đại tá Võ Trọng Hải tham gia BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ban Bí thư chỉ định Đại tá Võ Trọng Hải tham gia BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An


Giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 8 năm 2020

Giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 8 năm 2020


Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sỹ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sỹ


Ban Tổ chức Trung ương dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn

Ban Tổ chức Trung ương dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn


Hội nghị trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2020

Hội nghị trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2020


Ban Tổ chức Trung ương giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020

Ban Tổ chức Trung ương giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020


Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 6 năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 6 năm 2020


Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tạo đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tạo đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025


Đại hội Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hương kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hương kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám kiểm tra sức khỏe phục vụ đại hội đảng các cấp

Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám kiểm tra sức khỏe phục vụ đại hội đảng các cấp