Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

45/QĐ-TTg

Về việc "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn" giai đoạn 2019 - 2021

TRÍCH YẾU:Về việc "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn" giai đoạn 2019 - 2021
SỐ HIỆU: 45/QĐ-TTg
LOẠI VĂN BẢN: Quyết định
LĨNH VỰC: Văn hóa - Thể thao - Du lịch
NGÀY BAN HÀNH: 09/01/2019
NGÀY HIỆU LỰC: 09/01/2019
CƠ QUAN BH: Thủ tướng Chính phủ
NGƯỜI KÝ: Nguyễn Xuân Phúc

Tin cùng chuyên mục

Chuẩn bị tổ chức chu đáo, trang trọng, ý nghĩa các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2020

Chuẩn bị tổ chức chu đáo, trang trọng, ý nghĩa các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2020
75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng

75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng

Kết luận của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Kết luận của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025


Thủ tướng: Phải mạnh dạn, quyết tâm, dám đặt mục tiêu cao hơn

Thủ tướng: Phải mạnh dạn, quyết tâm, dám đặt mục tiêu cao hơn

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng cháy chữa cháy rừng


Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam