Banner Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy sub-site-1

Tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An

TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY NGHỆ AN

---

1.  Lãnh đạo Ủy ban:

Gồm 1 Chủ nhiệm, 4 Phó Chủ nhiệm, các ủy viên; trong đó 01 Phó Chủ nhiệm kiêm Chánh Thanh tra tỉnh

2.  Các đơn vị trực thuộc: 

1- Phòng Nghiệp vụ 1

2- Phòng Nghiệp vụ 2

3- Phòng Nghiệp vụ 3

4- Phòng Tổng hợp

-----

TỔ CHỨC BỘ MÁY

1- Lãnh đạo Ủy ban:

+ Chủ nhiệm:

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên BTV Tỉnh ủy

+ Phó Chủ nhiệm:

+ Phó Chủ nhiệm: Đồng chí Nguyễn Văn Trung

+ Phó Chủ nhiệm: Đồng chí Nguyễn Bồi Cơ

+ Phó Chủ nhiệm: Đồng chí Nguyễn Tất Lý

+ Các Ủy viên:

Đ/c Hồ Phúc Hợp

Đ/c Vi Văn Sửu

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh

Đ/c Nguyễn Tiến Nam

Đ/c Nguyễn Đình Hồng

Đ/c Phan Hùng Sơn

 

2- Các phòng:

- Phòng Nghiệp vụ 1: Trưởng phòng Đ/c Nguyễn Ngọc Anh

- Phòng Nghiệp vụ 2: Trưởng phòng Đ/c Nguyễn Tiến Nam

- Phòng Nghiệp vụ 3: Trưởng phòng Đ/c Nguyễn Đình Hồng

- Phòng Tổng hợp: Trưởng phòng Đ/c Phan Hùng Sơn

3- Chi bộ Ủy ban kiểm tra trực thuộc Đảng bộ Khối CCQ tỉnh

4- Các tổ chức quần chúng trong Ủy Ban Kiểm tra gồm: Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐVC Nghệ An và Chi hội CCB cơ sở trực thuộc Hội CCB Khối CCQ tỉnh.

- Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐVC Nghệ An

- Chi hội CCB cơ sở trực thuộc Hội CCB Khối CCQ tỉnh

 

 ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY NGHỆ AN

Tin cùng chuyên mục

Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy