Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội

Chiều 25/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý II, triển khai nhiệm vụ quý III/2022. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trong quý II, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tình hình các tầng lớp nhân dân để tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, vận động nhân dân tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, tổ chức các hoạt động phục hồi kinh tế sau đại dịch; quan tâm đến xây dựng tổ chức hội...

Qua nắm bắt tình hình cơ sở, địa bàn, trong thời gian qua, các hội viên, đoàn viên và nhân dân quan tâm đến sự biến động giá cả thị trường nhất là giá vật tư, xăng dầu, vật liệu xây dựng, phân bón; tình trạng tranh chấp, vi phạm pháp luật về đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản, tai nạn giao thông, đuối nước, tội phạm và tệ nạn xã hội chưa được kiểm soát, giải quyết triệt để.

Tại hội nghị giao ban, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội đã báo cáo một số kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và một số nhiệm vụ trọng tâm các cơ quan, đơn vị sẽ tập trung trong quý III trên cơ sở chức chăng, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần vào kết quả chung tỉnh nhà đạt được trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, thống nhất với kế hoạch riêng của từng đơn vị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý các đơn vị cần phải phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành giải quyết những vướng mắc, khó khăn nhất là về công tác tổ chức, cơ chế chính sách... Trong đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung công tác tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng, của tỉnh và chính quyền các cấp về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh. Tập trung thực hiện các chương trình, nhiệm vụ lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác xây dựng nông thôn mới, các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách... để hoàn thành kế hoạch năm 2022.  Các cơ quan, đơn vị tổ chức các phong trào phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị một cách hiệu quả.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần quan tâm tăng cường chức năng giám sát thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội, đại diện cho quyền lợi hợp pháp của thành viên tổ chức mình một cách mạnh mẽ, rõ nét và có hiệu quả để thể hiện và khẳng định được vai trò, vị trí của mình.

Đ.A 

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX

Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX


Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Nghệ An làm việc tại huyện Tân Kỳ

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Nghệ An làm việc tại huyện Tân Kỳ


Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh hội nghị lần thứ 12

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh hội nghị lần thứ 12


Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh


Hội nghị tổng kết công tác các ban Đảng, Văn phòng cấp ủy năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Hội nghị tổng kết công tác các ban Đảng, Văn phòng cấp ủy năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023


Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2022

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2022


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với các ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với các ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội


Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày truyền thống các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày truyền thống các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 09/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 09/2022


Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW


Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy