Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

THÔNG BÁO triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2021

THÔNG BÁO

triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2021

Xem chi tiết

Tin cùng chuyên mục