Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Tập trung hoàn thành các dự án trọng điểm có tính kết nối và có sức lan tỏa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Sau hơn 2 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm cao, sáng nay (9/12), Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp.

Anh-tin-bai

Quang cảnh kỳ họp

HĐND tỉnh xem xét, thông qua 19 Nghị quyết

Anh-tin-bai

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Thư ký kỳ họp Bùi Duy Sơn trình bày tóm tắt báo cáo

Trước khi biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết, Tổ Thư ký trình bày tóm tắt báo cáo tổng hợp những ý kiến góp ý của đại biểu HĐND tỉnh vào các dự thảo Nghị quyết và ý kiến tiếp thu, giải trình của cơ quan soạn thảo.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết

Trong phiên làm việc sáng nay, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 19 Nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết nghiêm túc ngay từ khâu tuyên truyền, quán triệt đến xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, bố trí nguồn lực. Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát quá trình tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành; kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập để kiến nghị, yêu cầu UBND và các cơ quan liên quan có các giải pháp đảm bảo nghị quyết được thực thi có hiệu quả cao nhất.

Phát huy vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giải ngân đầu tư công

Anh-tin-bai

Đ/c Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất đánh giá: Năm 2022, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp; tình hình sản xuất trong nước gặp khó khăn do giá nguyên, nhiên vật liệu, cước, phí vận chuyển hàng hóa biến động mạnh; thời tiết, khí hậu, lũ ống, lũ quét diễn biến bất thường. Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, sâu sát của cấp ủy, điều hành linh hoạt của chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, đoàn kết, nỗ lực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nên kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển rất tích cực, đạt và vượt 27/28 chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Ghi nhận trước những kết quả tích cực đã đạt được, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn đánh giá còn một số khó khăn, hạn chế đó là: Tình trạng nợ thuế còn cao; tiến độ giải ngân đầu tư công một số nguồn vốn, một số huyện, ngành còn chậm và thấp hơn so với cùng kỳ, nhất là nguồn vốn nước ngoài. Cải cách hành chính có chuyển biến nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra. Lĩnh vực văn hóa – xã hội phát sinh một số vấn đề mới nhưng còn lúng túng trong xử lý…

Cơ bản thống nhất với các nhóm giải pháp nêu trong các báo cáo trình kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các dự án trọng điểm có tính kết nối và có sức lan tỏa phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Nỗ lực, quyết tâm cao nhất để sớm hoàn thành thủ tục, khởi công hai dự án hạ tầng chiến lược Cảng biển nước sâu Cửa Lò và mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh; tích cực tham mưu mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh gắn với việc thực hiện sắp xếp địa giới hành chính của cả nước giai đoạn 2; mở rộng khu kinh tế Đông Nam để tạo động lực, không gian phát triển mới.

Anh-tin-bai

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Trên cơ sở những bài học, kinh nghiệm rút ra từ bất cập, vướng mắc trong việc triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022, cần chủ động triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 ngay từ đầu năm. Đặc biệt, cần chú trọng công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong tháo gỡ khó khăn; phát huy vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giải ngân đầu tư công; quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; rà soát, đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 gắn với điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch và xử lý vốn dự phòng ngân sách địa phương. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023; tăng cường các giải pháp chống thất thu, giảm nợ đọng thuế, quản lý hiệu quả, tiết kiệm chi ngân sách.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Nghiên cứu tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính do người đứng đầu cấp ủy làm Trưởng ban để phát huy sức mạnh tổng hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý khai thác, sử dụng có hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; tích cực, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả chương trình phòng chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 38 ngày 17/3/2022 của Chính phủ; nâng cao hơn nữa tỷ lệ bao phủ tiêm vắc-xin phòng COVID-19, nhất là tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực gắn với thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy sức dân, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân để thực hiện hiệu quả các quyết sách phát triển của tỉnh và địa phương.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề và thông qua Nghị quyết tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An; nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện các Nghị quyết của của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2021. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh căn cứ các kiến nghị của Đoàn giám sát; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết HĐND tỉnh để tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực này; định kỳ báo cáo kết quả đến HĐND tỉnh và cử tri, nhân dân tỉnh nhà tiếp tục giám sát.

Phiên chất vấn của kỳ họp đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, nghiêm túc, thực chất và trách nhiệm cao. Kết quả phiên chất vấn đã cho thấy các vấn đề được HĐND tỉnh lựa chọn có tính thời sự cao, thiết thực, phù hợp với thực tiễn đặt ra của tỉnh, đáp ứng nguyện vọng, sự mong mỏi của cử tri và nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện những lời hứa, cam kết trước HĐND và cử tri. HĐND tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình thực hiện của các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan.

“Với những kết quả đạt được trong năm 2022, cùng với tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong toàn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân ngày càng được phát huy, HĐND tỉnh rất tin tưởng và kỳ vọng tỉnh nhà sẽ tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc, vững chắc hơn nữa trong năm 2023.” – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Trong những ngày còn lại của năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục rà lại và nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu của năm; chuẩn bị chu đáo để nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhất là công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, người nghèo; chú trọng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; quản lý tốt các lễ hội, hoạt động văn hóa trước, trong và sau Tết…

Nguồn: Cổng TTĐT Nghệ An 

Tin cùng chuyên mục

Lễ công bố quyết định điều động và phân công Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Lễ công bố quyết định điều động và phân công Chánh Văn phòng Tỉnh ủy


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp xúc cử tri tại xã Nam Nghĩa - Nam Đàn

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp xúc cử tri tại xã Nam Nghĩa - Nam Đàn


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Australia Anthony Albanese

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Australia Anthony Albanese


Việt Nam - Australia trao đổi nhiều văn kiện hợp tác quan trọng và khai trương 2 đường bay thẳng mới

Việt Nam - Australia trao đổi nhiều văn kiện hợp tác quan trọng và khai trương 2 đường bay thẳng mới


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tiếp xúc cử tri tại Quỳ Châu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tiếp xúc cử tri tại Quỳ Châu


Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023

Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023


Họp Ban chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông - Vận tải

Họp Ban chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông - Vận tải


Ngày 1/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế xã hội và nhiều nội dung quan trọng khác

Ngày 1/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế xã hội và nhiều nội dung quan trọng khác


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển tỉnh Nghệ An

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển tỉnh Nghệ An


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Chủ tịch Đảng “Nước Nga Thống nhất”, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Chủ tịch Đảng “Nước Nga Thống nhất”, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga


Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV


Hội đồng hương Nghệ An tại TP Hồ Chí Minh ủng hộ hàng chục tỷ đồng hướng về quê hương

Hội đồng hương Nghệ An tại TP Hồ Chí Minh ủng hộ hàng chục tỷ đồng hướng về quê hương


Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Đoàn công tác tỉnh Bình Phước thăm và làm việc với tỉnh Nghệ An

Đoàn công tác tỉnh Bình Phước thăm và làm việc với tỉnh Nghệ An