Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Quan tâm thực hiện 3 “hợp” trong định hướng phát triển Quỳ Hợp

Làm việc về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để Quỳ Hợp phát triển trong giai đoạn tới, lãnh đạo địa phương cần phải quan tâm đến 3 vấn đề: các định hướng phát triển phải hợp với điều kiện tự nhiên, tiềm năng lợi thế, giá trị văn hóa truyền thống và phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương; xây dựng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp; các chính sách và mục tiêu phát triển phải “hợp lòng dân'
 
Toàn cảnh buổi làm việc.

 Huyện Quỳ Hợp nằm trong trục phát triển năng động, vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh gồm Hoàng Mai - Nghĩa Đàn - Thái Hòa - Quỳ Hợp; có diện tích đất đai, rừng núi rộng lớn, nhiều cây dược liệu, giống vật nuôi quý, phù hợp với nhiều loại cây trồng; Tài nguyên khoáng sản phong phú.

Đồng chí Phan Đình Đạt, Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp phát biểu tại buổi làm việc.

Năm 2022, Quỳ Hợp đã có 26/28 chỉ tiêu KT – XH đạt và gần đạt kế hoạch đề ra. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm ước đạt 4,42 % kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước 7 tháng đạt xấp xỉ 121 tỷ đồng, bằng 74% kế hoạch. 

Đồng chí Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp phát biểu tại buổi làm việc.

Trên cơ sở báo cáo của huyện và ý kiến của các sở, ngành cấp tỉnh, phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: trong điều kiện một địa phương còn nhiều khó khăn (còn 14/21 xã, thị trấn nằm trong diện đặc biệt khó khăn; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao; nguồn lực còn hạn chế) tuy nhiên những kết quả đạt được của huyện Quỳ Hợp là rất đáng ghi nhận. Điều này được nhìn nhận rõ ở một số điểm.

Đồng chí Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở KHĐT phát biểu tại buổi làm việc.

Trước tiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền sát với thực tiễn, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển. Kinh tế có nhiều tích cực, thể hiện ở tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách; xây dựng được một số mô hình kinh tế trang trại – gia trại có hiệu quả, chế biến khoáng sản; kết quả giải ngân đầu tư công cao hơn so với mức bình quân của toàn tỉnh.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở NN&PTNT phát biểu tại buổi làm việc.

Huyện Quỳ Hợp cũng đã phát huy tốt vai trò huyện điểm về văn hóa miền núi; giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, chăm lo cho người nghèo, chính sách dân tộc được quan tâm. Trong công tác quản lý nhà nước từng bước xử lý kịp thời, hiệu quả và cơ bản những vấn đề liên quan đến sai phạm khai thác khoáng sản, sụt lún tại xã Châu Hồng, tranh chấp đất đai, đất rừng. Đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại tố cáo.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở GTVT phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng tình với những tồn tại, hạn chế mà huyện Quỳ Hợp đã nêu, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị địa phương phải lưu tâm một số vấn đề: quan tâm đến công tác CCHC, cai thiện chỉ số cạnh tranh cấp huyện; tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến khai thác khoáng sản, tranh chấp đất đai, tránh để phát sinh những vụ việc phức tạp; tập trung giải ngân vốn đầu tư công và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Để Quỳ Hợp phát triển, Người đứng đầu UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo huyện cần thực hiện “3 hợp”: hợp với điều kiện tự nhiên, tiềm năng lợi thế, giá trị văn hóa truyền thống và phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương, đặt trong yêu cầu phát triển chung; xây dựng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trên địa bàn, gắn bó, chia sẻ với doanh nghiệp cả những lúc thuận lợi và khó khăn; quan tâm “hợp lòng dân”, trên quan điểm các chính sách, mục tiêu phát triển phải vì lợi ích của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng nhấn mạnh và đề ra 8 nội dung trọng tâm mà huyện Quỳ Hợp cần phải quan tâm, tập trung làm trong thời gian tới. Trước hết phải rà soát, đánh giá lại các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra; nhất là 5 nhiệm vụ trong tâm, 3 đột phá chiến lược.

Quan tâm đến rà soát, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy hoạch một cách tốt nhất. Các quy hoạch phải đặt trong tổng thể quy hoạch tỉnh; có tính kết nối vùng Tây Bắc và các huyện lân cận, cực tăng trưởng Hoàng Mai – Đông Hồi – Quỳnh Lưu và vùng Tây Nam của Nghệ An; đặt trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh gồm Hoàng Mai - Nghĩa Đàn - Thái Hòa - Quỳ Hợp.

Các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy Quỳn Hợp.

Trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế: phải quan tâm đến lĩnh vực công nghiệp, tăng cường áp dụng công nghệ chế biến sâu để nâng cao giá trị khoáng sản. Phát triển dịch vụ - du lịch phải gắn với giá trị văn hóa cộng đồng dân tộc thiểu số, điều kiện tự nhiên, sinh thái; có tính liên kết. Khai thác được tiềm năng của nông – lâm nghiệp, các ngành phải tham gia lựa chọn xây dựng sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng sản phẩm OCOOP, tạo ra thương hiệu và mang tính hàng hóa.

Thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư để phát triển hạ tầng, ưu tiên hạ tầng giao thông, hạ tầng KT – XH...; nhất là vốn đầu tư công và 3 chương trình MTQG để làm xem đó là vốn mồi để dẫn dắt phát triển. Tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách từ phía các doanh nghiệp

Các đồng chí lãnh đạo các Sở, ngành cấp tỉnh.

Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản gắn với môi trường. Quan tâm đến người dân ở khu vực bị tác động của khai thác khoáng sản. Tập trung giải quyết tồn đọng đất đai.

Quan tâm bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc trên địa bàn; giành nguồn lực để từng bước xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở; quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe. Kết nối cung cầu đào tạo nguồn nhân lực; chăm lo công tác an sinh xã hội, chính sách với người có công, giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị huyện phải quan tâm đến công tác CCHC: người đứng đầu phải nêu gương; gắn với đó là nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức; đẩy mạnh chuyển đổi số... Đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội để tạo điều kiện ổn định phát triển KT-XH; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân, không để xảy ra các điểm nóng từ cơ sở.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Về những kiến nghị, đề xuất của huyện Quỳ Hợp, Chủ tịch UBND tỉnh đã xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời đề nghị các sở, ngành cấp tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ trên tinh thần tạo điều kiện để địa phương phát triển.

Trước đó, vào sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đại diện một số sở, ngành đã đi thăm một số mô hình làm kinh tế, sản xuất trên địa bàn huyện Quỳ Hợp; kiểm tra thực địa về tình trạng xuống cấp của tuyến tỉnh lộ 532.

Nguồn : NTV 

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 9

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 9


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự lễ khai giảng tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự lễ khai giảng tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu


Thường trực HĐND tỉnh họp thường kỳ tháng 8 năm 2023

Thường trực HĐND tỉnh họp thường kỳ tháng 8 năm 2023


Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 6/2023

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 6/2023


Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 4/2023

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 4/2023


Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023


Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam


Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với tập đoàn sản xuất điện tử

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với tập đoàn sản xuất điện tử


Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 2

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 2


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự lễ giao nhận quân tại huyện Diễn Châu

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự lễ giao nhận quân tại huyện Diễn Châu


Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết một số doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết một số doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Nghệ An


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An chúc Tết các doanh nghiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An chúc Tết các doanh nghiệp


Chủ tịch UBND tỉnh thăm một số dự án, mô hình tại huyện Con Cuông

Chủ tịch UBND tỉnh thăm một số dự án, mô hình tại huyện Con Cuông


Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Diễn Châu

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Diễn Châu


Hỗ trợ tối đa nguồn lực để giúp Kỳ Sơn khắc phục hậu quả của thiên tai

Hỗ trợ tối đa nguồn lực để giúp Kỳ Sơn khắc phục hậu quả của thiên tai