Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn: Lãnh đạo phòng cấp tỉnh hiến kế định hướng chiến lược phát triển KT-XH cho tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn mong muốn lãnh đạo phòng cấp tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, bám sát những vấn đề đặt ra từ thực tiễn công tác và hoạt động tại các cơ quan đơn vị, tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ hiến kế các giải pháp, những định hướng chiến lược lâu dài cho tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị gặp mặt giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong các cơ quan cấp tỉnh được tổ chức sáng nay (28/9), tại TP Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn mong muốn lãnh đạo phòng cấp tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, bám sát những vấn đề đặt ra từ thực tiễn công tác và hoạt động tại các cơ quan đơn vị, tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ hiến kế các giải pháp, những định hướng chiến lược lâu dài cho tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu khai mạc hội nghị.

Nhấn mạnh mục đích của hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội nghị gặp mặt giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong các cơ quan cấp tỉnh nhằm hướng đến mục tiêu thống nhất về nhận thức, quan điểm, chuyển tải ý chí, quyết tâm chính trị và mong muốn của Thường trực Tỉnh ủy về thực hiện hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra, chuẩn bị cho việc xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, các đề xuất, kiến nghị, giải pháp thực hiện của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định với tinh thần đổi mới mạnh mẽ và quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, điều hành của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên công chức, viên chức và toàn thể nhân dân trong tỉnh, Nghệ An đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực với nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, kinh tế tăng trưởng khá nhanh, tổng sản phẩm nội tỉnh tăng bình quân 8,0%; năm 2018 so với năm 2013 quy mô kinh tế cao gấp 1,44 lần, Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người tăng gấp 1,57 lần. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách năm 2018 đạt 14.052 tỉ đồng, tăng 1,7 lần so với năm 2013. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, đến nay toàn tỉnh có 226/431 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ nét; thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực về số lượng, quy mô và chất lượng dự án. Khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc và phía Nam của tỉnh phát triển đúng định hướng, tạo động lực và tác động mạnh đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Giáo dục và đào tạo tiếp tục khẳng định được vị trí tốp đầu cả nước. Y tế phát triển đồng đều ở các tuyến. Công tác giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Bảo đảm quốc phòng, bảo vệ vững chắc biên giới, biển, đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Quan hệ đối ngoại, hội nhập phát triển ngày càng được mở rộng và nâng cao hiệu quả.

Toàn cảnh hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới. Tính đoàn kết, thống nhất, hợp tác, trách nhiệm trong cấp ủy, tổ chức Đảng và hệ thống chính trị các cấp được phát huy, tạo được niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh trong bối cảnh mới, có nhiều khó khăn, thách thức cần phải có quyết tâm chính trị cao, những cách nghĩ, cách làm mới, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả hơn của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; sự quyết tâm, trách nhiệm, sáng tạo trong việc tham mưu và thực hiện cơ chế chính sách của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan cấp tỉnh để phát huy hiệu quả nguồn lực đang có, tạo thêm những xung lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà nhanh hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn, bứt phá đi lên trong năm 2019, 2020 và những năm tiếp theo, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Đ/c Nguyễn Xuân Sơn cũng khẳng định đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương của các cơ quan cấp tỉnh có một vai trò quan trọng hết sức trong công tác tham mưu các chủ trương, quyết sách về phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh; đồng thời là những người tham mưu việc xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện.

Đây là lần đầu tiên Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị gặp mặt có ý nghĩa quan trọng này, vì vậy Phó Bí thưThường trực Tỉnh ủy cũng bày tỏ mong muốn các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, bám sát những vấn đề đặt ra từ thực tiễn công tác và hoạt động tại các cơ quan đơn vị, tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ hiến kế các giải pháp, những định hướng chiến lược lâu dài cho tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội.

"Từ đó, để thống nhất ý chí, hành động, cùng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong thời gian tới" - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

Nguồn: Truyền hình Nghệ An

Tin cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tháng 12 năm 2019

Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tháng 12 năm 2019


Bí thư Tỉnh ủy: Xây dựng nông thôn mới là một quá trình làm cho nông thôn tốt hơn

Bí thư Tỉnh ủy: Xây dựng nông thôn mới là một quá trình làm cho nông thôn tốt hơn


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh: Học để làm việc, làm người, làm cán bộ chân chính

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh: Học để làm việc, làm người, làm cán bộ chân chính


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo nhân ngày 20/11

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo nhân ngày 20/11


Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhân ngày truyền thống

Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhân ngày truyền thống


Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng nhà giáo tiêu biểu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng nhà giáo tiêu biểu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân thôn Tân Thắng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân thôn Tân Thắng


Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ được nghỉ hưu theo chế độ

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ được nghỉ hưu theo chế độ


Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 10 tháng đầu năm 2019

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 10 tháng đầu năm 2019


Bí thư Tỉnh ủy thị sát vùng ngập lụt ở thành phố Vinh

Bí thư Tỉnh ủy thị sát vùng ngập lụt ở thành phố Vinh


Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy


Thường trực Tỉnh ủy làm việc với MTTQ và các đoàn thể

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với MTTQ và các đoàn thể


Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tháng 10 năm 2019

Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tháng 10 năm 2019


Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An: Tránh để người dân khiếu nại nhiều lần nhưng chưa được trả lời thỏa đáng

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An: Tránh để người dân khiếu nại nhiều lần nhưng chưa được trả lời thỏa đáng


Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối nội chính tháng 9 năm 2019

Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối nội chính tháng 9 năm 2019