Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Một số điểm mới trong Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 61-KH/TU, ngày 27/10/2021 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021. Kế hoạch năm 2021 được ban hành sớm nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp trong toàn tỉnh chủ động triển khai thực hiện.

Kế hoạch kiểm điểm năm 2021 trên cơ sở kế thừa cơ bản Kế hoạch số 03-KH/TU, ngày 05/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tuy nhiên, có bổ sung một số nội dung mới cho phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và cập nhật, bổ sung một số văn bản mới ban hành của Trung ương, của Tỉnh ủy.

Bổ sung nội dung kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân; trong đó, đối với tập thể bổ sung 03 nội dung gồm việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế (nếu có). Đối với cá nhân bổ sung 03 nội dung gồm trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cấp, sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của nhân dân, trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế (nếu có) và bổ sung nội dung đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là cán bộ luân chuyển, điều động ngoài những nội dung phải kiểm điểm đã nêu như trong kế hoạch của năm 2020 cần tự kiểm điểm sâu sắc thêm các nội dung: Việc xây dựng kế hoạch công tác hàng năm gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; phương pháp triển khai, tổ chức thực hiện công việc trong thực tiễn; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch công tác, nêu rõ những sản phẩm cụ thể do bản thân trực tiếp chỉ đạo, phụ trách; đánh giá sự trưởng thành về phương pháp điều hành, kinh nghiệm, khả năng lãnh đạo, quản lý; đánh giá về sự tín nhiệm của tập thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân (nội dung này thực hiện Quy định số 09-QĐ/TU, ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ). Trong Kế hoạch bổ sung lưu ý việc lấy ý kiến nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác, học tập trong điều kiện đặc thù, thực hiện theo Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW, ngày 30/10/2020 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Một số điểm mới rất đáng chú ý trong Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đó là điều chỉnh việc đánh giá, xếp loại đối với đồng chí phó bí thư thường trực huyện ủy (không phải là chủ tịch hội đồng nhân dân huyện) và đồng chí phó bí thư phụ trách cơ sở ở các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bảo đảm sự thống nhất trong đánh giá, xếp loại đối với các đồng chí Thường trực cấp ủy cấp huyện; điều chỉnh nội dung khen thưởng đối với đối với tổ chức đảng: Các cấp ủy lựa chọn những tổ chức đảng được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” để xét khen thưởng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu trong năm, 5 năm liền để phù hợp với Quy định tại Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (trước đây xét khen thưởng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh" tiêu biểu). 

Để khắc phục tình trạng một số cơ quan, đơn vị ngành dọc cấp trên xếp loại đối với ngành dọc cấp dưới tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vượt quá quy định như năm 2020 và các năm trước; trong Kế hoạch nhấn mạnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân người đứng đầu nếu xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tỷ lệ vượt quá 20% so với quy định.

Trước tình tình dịch Côvid-19 đang diễn biến phức tạp, trong Kế hoạch đã lưu ý đối với cấp ủy các cấp: Việc tổ chức hội nghị kiểm điểm, tổng kết cuối năm phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Côvid-19 theo các văn bản của Trung ương, của tỉnh. Căn cứ vào diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19 và điều kiện, tình hình thực tế, các địa phương, cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt, phù hợp để tổ chức kiểm điểm.

Kế hoạch ban hành kèm theo 10 biểu mẫu cơ bản giữ nguyên như năm 2020, chỉ bổ sung nội dung kiểm điểm ở biểu 01 kiểm điểm tập thể, biểu 02 kiểm điểm cá nhân, biểu 5 và biểu 6 phiếu đánh giá tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý cho phù hợp.

Theo Kế hoạch số 61-KH/TU, việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021 theo tiến độ: Cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 15/01/2022; cấp trên cơ sở, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, trường đại học, cao đẳng công lập thuộc tỉnh hoàn thành kiểm điểm trước ngày 31/01/2022; cấp tỉnh xong trong tháng 02/2022.

Vũ Hồng Hào 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Lê Hồng Phong


Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết một số doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết một số doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Nghệ An


Bộ CHQS tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý thăm, tặng quà Tết tại huyện Quỳ Châu và Quế Phong

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý thăm, tặng quà Tết tại huyện Quỳ Châu và Quế Phong


Tỉnh Nghệ An thăm và chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Tỉnh Nghệ An thăm và chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4


Đảm bảo bình ổn thị trường, cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Đảm bảo bình ổn thị trường, cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023


Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An


Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thăm, chúc Tết các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Thanh Chương

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thăm, chúc Tết các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Thanh Chương


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông trao quà Tết tại Tương Dương

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông trao quà Tết tại Tương Dương


Tôn vinh 40 tác phẩm xuất sắc đạt Giải Búa Liềm Vàng - Nghệ An năm 2022

Tôn vinh 40 tác phẩm xuất sắc đạt Giải Búa Liềm Vàng - Nghệ An năm 2022


Họp báo giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Họp báo giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực