Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ký kết quy chế phối hợp giữa Ban cán sự đảng UBND với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chiều 14/8, Ban cán sự đảng UBND với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa hai bên và chương trình công tác cho giai đoạn 2020 - 2021.

Chủ trì lễ ký kết có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Dự lễ ký có các đồng chí Ủy viên ban Cán sự đảng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các đơn vị: Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Khoa học và Công nghệ; Lao động, Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa và Thể thao; Du lịch; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Trường Chính trị tỉnh; Nhà Xuất bản Nghệ An; Báo Nghệ An; Đài PT-TH Nghệ An; các đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Từ năm 2019 đến nay công tác phối hợp giữa Ban cán sự đảng UBND với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể là: Phối hợp trong trong triển khai học tập, quán triệt, triển khai sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, đề án của Trung ương, của tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, những chủ trương, chính sách có tác động lớn trên địa bàn tỉnh. Hai bên đã phối hợp thực hiện tốt việc tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức đánh giá, sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết liên quan phát triển KT-XH; trong đó chú trọng đồng thời hoạt động kiểm tra, giám sát, điều tra dư luận xã hội. Phối hợp cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, những vấn đề nổi cộm, bức xúc để có giải pháp công tác tư tưởng; định hướng tuyên truyền. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã kịp thời, thường xuyên phản ánh, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương lớn của tỉnh, giúp cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hiệu quả hơn. Ví dụ: Vấn đề tôn giáo, các dự án trọng điểm, một số vấn đề về giáo dục, môi trường, y tế… Phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa giáo, văn hóa - xã hội, nhất là trong tham mưu các chủ trương, cơ chế, chính sách trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phối hợp tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn triển khai sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khoa giáo đạt được nhiều kết quả cụ thể khá rõ nét. Phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, định hướng hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh, xử lý vấn đề báo nêu, trả lời báo chí, người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Phối hợp quản lý, định hướng các cơ quan báo chí tuyên truyền về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng; các chủ trương, chính sách của tỉnh; chủ động thông tin định hướng trước những vụ việc “nóng”, phức tạp. Phối hợp hiệu quả trong công tác nghiên cứu, nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội.

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đánh giá cao những kết quả phối hợp giữa Ban cán sự đảng UBND với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong thời gian qua. Đồng thời chỉ ra một số vấn đề cần quan tâm để việc phối hợp có hiệu quả hơn; kiến nghị một số giải pháp trong phối hợp với các ngành trong triển khai các nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng: Cảm ơn ý kiến góp ý của các ngành, của các đại biểu, tiếp thu một số nội dung. Quan tâm phối hợp trong xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí trên địa bàn, vi phạm trong tác nghiệp, nguyên tắc đạo đức báo chí. Cụ thể hóa để khắc phục một số hạn chế khuyết điểm trong công tác phối hợp. Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí để đồng hành trong tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách. Mong muốn UBND tỉnh, các ngành phối hợp trong cung cấp thông tin dư luận quan tâm (chương trình dự án lớn, vấn đề nhạy cảm, có tác động lớn) để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sớm có định hướng tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; để “đi trước, đồng hành, đi sau để hỗ trợ”. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm công tác dự báo để phối hợp, một số chương trình dự án phải có dự báo tác động môi trường, xã hội và dân sinh; đồng thời đặt yêu cầu cao trong trách nhiệm của người đứng đầu trong trả lời báo chí nêu.

Kết luận buổi lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị, nhất là từ phía Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ghi nhận các đóng góp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong triển khai các nhiệm vụ phối hợp trong năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đức Trung cho rằng: Việc thực hiện chương trình phối hợp giữa 2 bên bài bản, có nhiều kết quả; ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành được nâng lên. Một số vấn đề còn hạn chế cần quan tâm đó là tính chủ động cung cấp thông tin của các ngành chưa cao, nhất là những vấn đề có tính tác động lớn. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần yêu cầu cung cấp thông tin từ UBND tỉnh, các sở, ngành. Các ngành phải thực hiện trách nhiệm giải trình, nhưng còn có những vướng mắc, khó khăn, xử lý phải có lộ trình. Mong muốn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng hành với UBND tỉnh trong triển khai các nhiệm vụ. Quan tâm công tác dự báo để định hướng cho đúng, để chủ động có phương án xử lý. Các sở, ngành phải chủ động phối hợp và cung cấp thông tin cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong triển khai các nhiệm vụ có tác động lớn đến xã hội, báo chí, dư luận quan tâm. Quan tâm tập huấn kỹ năng cho cán bộ công chức trong ứng xử với báo chí. Tăng cường công tác thông tin, minh bạch, công khai, cung cấp thông tin cho báo chí. Mong muốn phối hợp triển khai thực chất, hiệu quả, chia sẻ để cùng nhau triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Quang Minh  

Tin cùng chuyên mục

Thanh Chương tập trung thực hiện hiệu quả 5 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá

Thanh Chương tập trung thực hiện hiệu quả 5 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá


Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Đô Lương

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Đô Lương


Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Thanh Chương

Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Thanh Chương


Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị xã Hoàng Mai

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị xã Hoàng Mai


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm các mô hình kinh tế tại huyện Quỳnh Lưu

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm các mô hình kinh tế tại huyện Quỳnh Lưu


Chủ tịch UBND tỉnh: Xây dựng huyện Nghi Lộc trở thành vệ tinh quan trọng của các đô thị lớn

Chủ tịch UBND tỉnh: Xây dựng huyện Nghi Lộc trở thành vệ tinh quan trọng của các đô thị lớn


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung động viên tân binh lên đường nhập ngũ tại Nam Đàn

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung động viên tân binh lên đường nhập ngũ tại Nam Đàn


Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn dự lễ giao nhận quân năm 2021 tại Tân Kỳ

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn dự lễ giao nhận quân năm 2021 tại Tân Kỳ


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng năm mới các tổ chức tôn giáo

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng năm mới các tổ chức tôn giáo


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm, chúc Tết Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm, chúc Tết Bộ đội Biên phòng tỉnh


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm, chúc Tết tại huyện Kỳ Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm, chúc Tết tại huyện Kỳ Sơn


Nghệ An trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án 200 triệu USD

Nghệ An trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án 200 triệu USD


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc mừng giáo xứ Cầu Rầm nhân dịp đón Giáng Sinh 2020

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc mừng giáo xứ Cầu Rầm nhân dịp đón Giáng Sinh 2020


HĐND tỉnh chúc mừng Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

HĐND tỉnh chúc mừng Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam


Ba nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện sau kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII

Ba nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện sau kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII