Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ký kết quy chế, chương trình phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Chiều ngày 09 tháng 6 năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phối hợp công tác giai đoạn 2019 - 2021, ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2023.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Đức Cường - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Nam Đình – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo và trưởng phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Trên cơ sở Chương trình phối hợp đã ký kết giai đoạn 2019 - 2021, trong 3 năm qua, hai cơ quan đã chủ động nắm bắt thông tin về hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, đảng viên công tác tại các cơ quan cấp tỉnh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý để nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức và đánh giá, xếp loại các tổ chức cơ sở đảng và hoạt động của các sở, ban, ngành chính xác, sát thực tế. Hai bên tham mưu cấp ủy các cấp thực hiện việc luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ, chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện nghiêm túc kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ được quy hoạch, bổ nhiệm, tham gia cùng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý từ đó báo cáo, tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định về công tác cán bộ; phối hợp triển khai Quy định 2993-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong đó tập trung chỉ đạo Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh làm điểm; phối hợp tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định, quy chế, hướng dẫn liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng phù hợp với các quy định mới của Đảng và pháp luật của Nhà nước...

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất các nội dung, phạm vi, phương pháp trong thực hiện quy chế phối hợp trên cơ sở tạo điều kiện để mỗi bên hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tăng cường hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng. Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung đã ký kết trong Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2023, trong đó tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm như: Tham gia công tác nhận xét, đánh giá cán bộ trước khi quy hoạch, giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm. Thực hiện tốt công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên phục vụ kịp thời công tác cán bộ, phát triển đảng viên; phối hợp tham mưu sửa đổi Quy định 603-QĐ/TU của Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ làm việc của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, trong đó quan tâm các nội dung về công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Phối hợp xây dựng, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, theo đó Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục làm điểm thực hiện Quy định 2993-QĐ/TU về trách nhiệm nêu gương, đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tiếp tục triển khai hiệu quả các mô hình đã đăng ký, tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. Phối hợp xây dựng Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                              Nguyễn Huyền 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

Tin cùng chuyên mục

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2022


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp xúc cử tri huyện Nam Đàn

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp xúc cử tri huyện Nam Đàn


Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và TP Vinh tiếp xúc cử tri phường Vinh Tân

Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và TP Vinh tiếp xúc cử tri phường Vinh Tân


Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An triệu tập kỳ họp thứ 4, khóa XVIII

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An triệu tập kỳ họp thứ 4, khóa XVIII


​Xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam

​Xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam


Trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Nghệ An

Trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Nghệ An


Hội nghị văn hóa toàn quốc trực tuyến

Hội nghị văn hóa toàn quốc trực tuyến


Công bố quyết định bổ nhiệm chức danh 12 thẩm phán TAND hai cấp tỉnh Nghệ An

Công bố quyết định bổ nhiệm chức danh 12 thẩm phán TAND hai cấp tỉnh Nghệ An


Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian tới

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian tới


Anh Sơn thực hiện tốt công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh

Anh Sơn thực hiện tốt công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý: Tập trung chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý: Tập trung chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII


Phụ nữ Nghệ An đoàn kết, sáng tạo, tự chủ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần đưa tỉnh Nghệ An phát triển nhanh, bền vững

Phụ nữ Nghệ An đoàn kết, sáng tạo, tự chủ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần đưa tỉnh Nghệ An phát triển nhanh, bền vững


Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh biểu dương 91 điển hình tiêu biểu năm 2021

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh biểu dương 91 điển hình tiêu biểu năm 2021


Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chúc mừng Sở Giáo dục - Đào tạo, Hội Cựu giáo chức tỉnh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chúc mừng Sở Giáo dục - Đào tạo, Hội Cựu giáo chức tỉnh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11


Thường trực Tỉnh uỷ chúc mừng trường Chính trị Nghệ An nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11

Thường trực Tỉnh uỷ chúc mừng trường Chính trị Nghệ An nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11