Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 tại thị xã Cửa Lò

Sáng ngày 18/11, tại thị xã Cửa Lò, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh do đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân Vận Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại thị xã Cửa Lò.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị ủy; Chủ tịch UBND Thị xã, các đồng chí trong Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở thị xã cùng Ban Dân vận Thị xã Cửa Lò.

 Trong năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch covid-19, mưa bão xảy ra liên tục, ảnh hưởng lớn kinh tế, xã hội thị xã, đặc biệt là kinh tế du lịch ảnh hưởng nặng nề; trong đó có ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện QCDCCS trên địa bàn. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc cả hệ thống chính trị nên việc thực hiện QCDCCS của Thị xã Cửa Lò đã đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Sự đoàn kết, đồng thuận cấp ủy, chính quyền thị xã, cơ sở và nhân dân là điều kiện thuận lợi để thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Ban Thường vụ Thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức quán triệt và thực hiện Kết luận số 120 - KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” …; Hàng năm, Ban Thường vụ Thị ủy đưa nội dung nghe và cho ý kiến kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở vào chương trình làm việc của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã. Trong năm đã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS thị xã và thành lập các Tiểu ban chỉ đạo theo các loại hình sau khi kiện toàn nhân sự sau Đại hội Đảng bộ thị xã; tổ chức Đại hội Đảng các cấp từ chi bộ cơ sở đến Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 -2025 thành công tốt đẹp; phát huy dân chủ của dân, lấy ý kiến tham gia của nhân dân vào các dự thảo văn kiện cũng như các vấn đề, quyết sách lớn của Thị xã trong 5 năm tới; tổ chức các cuộc đối thoại với nhân dân theo Quy định số 11-Qđi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; xây dựng chương trình công tác, kế hoạch công tác, kế hoạch phân công kiểm tra QCDCCS năm 2020; có các văn bản xây dựng các điểm sáng, trong năm đã xây dựng được 03 điểm sáng về về thực hiện QCDCCS theo Pháp lệnh 34-PL/UBTVQH tại Phường Nghi Hòa; điểm sáng về thực hiện QCDCCS theo Nghị định 149-NĐ/CP tại Công ty dầu khí Sài Gòn – Nghệ An; điểm sáng về thực hiện QCDCCS theo Nghị định 04-NĐ/CP tại Bảo hiểm xã hội Thị xã …

Tuy nhiên, việc thực hiện QCDCCS ở Thị xã Cửa Lò vẫn còn một số tồn tại như: Có nơi, có lúc chất lượng hoạt động của Ban giám sát đầu tư công đồng còn hạn chế. Việc triển khai thực hiện hương ước một số nơi chưa quyết liệt; một số đơn vị việc phát huy vai trò cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham gia kiểm tra, giám sát trong cơ quan có lúc chưa thường xuyên; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân một số cơ quan chưa đáp ứng yêu cầu; Việc triển khai Nghị định 149/2018/NĐ-CP đối với các danh nghiệp ngoài Nhà nước còn nhiều khó khăn, dẫn đến việc thực hiện các quy định của Nhà nước chưa tốt, thực hiện quyền và lợi ích của người lao đông chưa đảm bảo; Tỷ lệ họp dân ở các khối, xóm còn thấp …

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi –Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Thị xã trong việc triển khai xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Để việc xây dựng và thực hiện QCDC tiếp tục đạt hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi đề nghị Thị xã Cửa Lò cần có kế hoạch tiếp tục chỉ đạo, khắc phục những vướng mắc, tồn tại; thường xuyên quan tâm đến hoạt động của cơ sở để huy động tính tính cực, trách nhiệm, vai trò của cả hệ thống chính trị xã hội cùng vào cuộc; gắn việc thực hiện QCDCCS với việc triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của Thị xã; thực hiện dân chủ cơ sở trong việc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; vận động nhân dân tham gia xây dựng Thị xã thành nơi du lịch biển xanh – sạch – đẹp, thân thiện, văn minh; thực hiện tốt QCDC trong việc giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng; nâng cao hiệu quả thực hiện quy ước, hương ước khu dân cư; đẩy mạnh CCHC phục vụ nhân dân, doanh nghiệp có hiệu quả; rà soát lại các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện QCDCCS còn hạn chế để có tập trung chỉ đạo; nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ thực hiện QCDCCS ở cấp cơ sở cũng như Thị xã; tiếp tục xây dựng các điểm sáng về QCDCCS trên các loại hình …

 

Đậu Thị Huyền Trang 

Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020

Tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020Hội nghị cán bộ, công chức, nhân viên năm 2021

Hội nghị cán bộ, công chức, nhân viên năm 2021


Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021


Công tác nhân sự Đại hội XIII qua các Hội nghị TW Đảng khóa XII

Công tác nhân sự Đại hội XIII qua các Hội nghị TW Đảng khóa XII


Tiếp tục chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII

Tiếp tục chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII


Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 1/2021

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 1/2021


Nghệ An: Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo năm 2020

Nghệ An: Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo năm 2020


Chi đoàn Cơ quan Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chi đoàn Cơ quan Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021


Thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng dân vận vùng giáo tận tụy vì dân

Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng dân vận vùng giáo tận tụy vì dân


Khảo sát khu lưu niệm đồng chí Phùng Chí Kiên

Khảo sát khu lưu niệm đồng chí Phùng Chí Kiên


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị kiểm điểm năm 2020

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị kiểm điểm năm 2020


Giao ban trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy

Giao ban trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy


Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân BTV huyện ủy năm 2020

Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân BTV huyện ủy năm 2020