Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Khai mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chiều 12/10, tại TP. Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành Kỳ họp thứ 9 – Kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, đồng thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng nhằm phục vụ phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề an sinh - xã hội.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm chủ tọa kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tiến hành công tác miễn nhiệm, bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh; miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy để thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Tại Kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh cũng xem xét và cho ý kiến đối với kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Trung ương thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Một nội dung quan trọng khác trong chương trình nghị sự của HĐND tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp này là nhóm vấn đề về kế hoạch đầu tư công của tỉnh.

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công của tỉnh. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, tiến độ triển khai các công trình dự án còn chậm, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh còn thấp. Tính đến ngày 30/9, tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh mới đạt 41,68%, nếu tính cả giải ngân nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia (giao vốn trong tháng 5/2022) thì tỷ lệ giải ngân là 33,94% so với kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Do vậy, bên cạnh việc xem xét, quyết nghị về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương; bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 và phê duyệt điều chỉnh chủ trương một số dự án đầu tư công, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tập trung phân tích, đánh giá, chỉ ra các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời bàn các giải pháp có tính đột phá để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, đặc biệt là giải quyết các điểm nghẽn, ách tắc trong giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh thời gian tới.

HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đặc biệt, Kỳ họp sẽ xem xét phê duyệt bổ sung tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2023 nhằm bổ sung 2.820 biên chế giáo viên công lập năm học 2022 - 2023 theo Quyết định số 76 ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị; đồng thời xem xét quy định nội dung và mức chi tổ chức lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Kỳ họp diễn ra trong thời điểm cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân tỉnh Nghệ An đang tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, khối lượng công việc nhiều, do đó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, nghiên cứu kỹ các tài liệu, tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng, làm cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, quyết định các nội dung đạt kết quả cao, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của của cử tri và Nhân dân.

Nguồn: BNA 

Tin cùng chuyên mục

Tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa Đại biểu Quốc hội với công nhân lao động

Tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa Đại biểu Quốc hội với công nhân lao động


Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Thanh Chương, Nam Đàn trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Thanh Chương, Nam Đàn trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV


Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 và nhiều Nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 và nhiều Nghị quyết quan trọng


Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã biên giới Keng Đu huyện Kỳ Sơn

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã biên giới Keng Đu huyện Kỳ Sơn


Cử tri Yên Thành đề xuất 6 nhóm vấn đề liên quan đến hiệu quả hoạt động của HTX

Cử tri Yên Thành đề xuất 6 nhóm vấn đề liên quan đến hiệu quả hoạt động của HTX


Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đối với đại biểu HĐND các cấp

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đối với đại biểu HĐND các cấp


Đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri Quỳnh Lưu trước kỳ họp thứ 5

Đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri Quỳnh Lưu trước kỳ họp thứ 5


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4


Đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri huyện Tân Kỳ, TX Thái Hòa

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri huyện Tân Kỳ, TX Thái Hòa


Thường trực HĐND tỉnh sẽ vào cuộc giám sát chuyên đề công tác cải cách hành chính

Thường trực HĐND tỉnh sẽ vào cuộc giám sát chuyên đề công tác cải cách hành chính


Nghệ An: Tốc độ tăng trưởng GRDP quý I ước đạt 7,5 - 8%

Nghệ An: Tốc độ tăng trưởng GRDP quý I ước đạt 7,5 - 8%


Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá 18 tổ chức kỳ họp thứ 12

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá 18 tổ chức kỳ họp thứ 12


UBND tỉnh làm việc với Tổ tư vấn kinh tế - xã hội

UBND tỉnh làm việc với Tổ tư vấn kinh tế - xã hội


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2023

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2023


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12