Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Kết quả kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II năm 2021

1. Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2021

1.1. Kết quả đạt được

- Tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý I năm 2021 (theo giá so sánh 2010) ước tăng 6,73%. Trong đó, khu vực nông lâm ngư nghiệp ước tăng 4,71%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 11,7% (riêng công nghiệp ước tăng 15,18%); khu vực dịch vụ ước tăng 4,92%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 4,25% so với cùng kỳ năm 2020.

- Về sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp: Sản xuất nông nghiệp quý I năm 2021 chủ yếu là tập trung cho việc thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông và đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Xuân. Tổng diện tích gieo trồng cây vụ Đông toàn tỉnh ước đạt 39.937,05 ha, giảm 1,04% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân toàn tỉnh ước đạt 163.500 ha, giảm 0,12% so với cùng kỳ.  Tập trung phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi. Diện tích trồng mới rừng tập trung ước đạt 4.458 ha, tăng 2,93% so với cùng kỳ . Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản ước đạt ước đạt 53.707 tấn, tăng 8,95% so với cùng kỳ. Phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2021.

- Sản xuất công nghiệp: Tháng 3 năm 2021, Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) ước tăng 13,12% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp khai khoáng tăng 23,29%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 20,49%. Luỹ kế 3 tháng đầu năm, IIP ước tăng 21,27% so với cùng kỳ năm 2020. Một số sản phẩm chủ yếu có mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái như: ống thép và tôn lợp, tăng 96,50%; xi măng, tăng 27,07%; sữa chế biến và sữa chua tăng 8,27%; điện thương phẩm tăng 9,73%; điện sản xuất tăng 47,37%, may mặc tăng trên 48%, linh kiện điện tử tăng 2,5% so với cùng kỳ.

- Lĩnh vực dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa quý I năm 2021 ước đạt 17.934 tỷ đồng, tăng 11,37% cùng kỳ. Trong đó, nhóm ngành hàng lương thực thực phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 30%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 1.780,5 tỷ đồng, tăng 25,78%; lượng khách du lịch ước tăng 9,3%, trong đó trong đó khách lưu trú tăng 16%. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng đạt khoảng 163.346 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm; tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 227.160 tỷ đồng, tăng 0,5% ...

- Về đầu tư xây dựng: Trong quý I đã tập trung giao kế hoạch đầu tư công năm 2021; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn đầu tư công, nhất là các dự án, công trình trọng điểm. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng mới đạt 3,76%, nhưng các đơn vị, các chủ đầu tư đã cam kết đến 3 tháng đạt 16,91%. Một số huyện 2 tháng đã có tỷ lệ giải ngân đạt trên 16% như huyện Diễn Châu, Kỳ Sơn, Nghĩa Đàn.. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm.

- Đối ngoại, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp: Hợp tác quốc tế được đẩy mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi. Tính đến 17/3/2021 đã cấp mới cho 16 dự án và điều chỉnh 27 lượt dự án; tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 7.015,53 tỷ đồng, số lượng dự án tăng 33% và vốn đăng ký tăng 4,65 lần so với cùng kỳ năm 2020, trong đó có một số dự án lớn được cấp GCNĐKĐT như: Nhà máy sản xuất cấu kiện điện tử của Công ty Everwin Precision Việt Nam (200 triệu USD), KCN Hoàng Mai 1 (750 tỷ đồng), Khởi công nhà máy Goertek Vina (100 triệu USD),.... Các Khu công nghiệp VSIP, WHA tích cực thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

- Quý I năm 2021, thu ngân sách ước thực hiện 4.122 tỷ đồng, đạt 29,4% dự toán, bằng 94% cùng kỳ năm 2020; trong đó: Thu nội địa ước thực hiện 3.759 tỷ đồng, đạt 29,4% dự toán, bằng 90,4% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 362,5 tỷ đồng, đạt 29% dự toán, tăng 57,9% so với cùng kỳ. Chi ngân sách ước thực hiện 5.679 tỷ đồng, đạt 22,1% dự toán, trong đó, chi đầu tư phát triển 1.500 tỷ đồng, đạt 23,1% dự toán; chi thường xuyên 4.169 tỷ đồng, đạt 22,2% dự toán.

- Giáo dục đào tạo tiếp tục đạt được nhiều thành tích cao. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, trọng tâm là tổ chức tốt các điều kiện cho nhân dân vui Xuân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu. Thực hiện đảm bảo chính sách người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách; công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, nhất là công tác vận động kêu gọi ủng hộ tết vì người nghèo, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt là tập trung cả hệ thống chính trị chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp,...

- Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính: Triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch năm 2021; phê duyệt kịch bản tăng trưởng, thành lập các Tổ công tác để điều hành tổ chức thực hiện. Chỉ đạo, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tổ chức các đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

- Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc tại Nghệ An và các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, xã hội lớn. Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ diễn tập KVPT. Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tỷ lệ điều tra làm rõ án hình sự đạt cao (đạt 84,9%); đấu tranh phá nhiều vụ án, chuyên án lớn về hình sự, kinh tế, ma tuý được Bộ Công an biểu dương, khen thưởng. Chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, nhất là dịp Tết nguyên đán. Tổ chức triển khai thực hiện chiến dịch cao điểm cấp căn cước công dân. Thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu kiện của nhân dân, đã giải quyết được đã giải quyết được 80/88 vụ việc, đạt tỷ lệ 90,9% vụ việc phát sinh.

2. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II năm 2021

2.1. Các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện nghiêm, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17/02/2021 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 523/UBND-VX ngày 28/01/2021. Có phương án, kịch bản ứng phó với mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, không để dịch bệnh lây lan.

2.2. Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, nhất là trong điều kiện bị tác động bởi dịch Covid-19

Yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thể hiện quyết tâm chính trị, khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, đánh giá và lượng hóa các tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn, nhất là xuất nhập khẩu, nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, vận tải, dịch vụ để cập nhật kịch bản tăng trưởng đã đề ra. Có đối sách phù hợp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất kinh doanh, nỗ lực phấn đấu đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Khẩn trương triển khai lập Quy hoạch tỉnh đảm bảo đúng tiến độ và có chất lượng.

2.3. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; nắm chắc tình hình diễn biến của dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; trồng rừng vụ Xuân, phòng chống cháy rừng. Tập trung triển khai kế hoạch xây dựng NTM năm 2021. Tăng cường nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để hỗ trợ kịp thời. Phát huy công suất các nhà máy chế biến đang hoạt động. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư sớm đi vào hoạt động để bổ sung vào giá trị sản xuất mới tăng thêm những tháng cuối năm; tập trung chỉ đạo các sản phẩm còn đạt thấp trong Quý I/2021 để bù lại phần thiếu hụt so với với kịch bản tăng trưởng.

2.4. Thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và Công văn số 642/VPCP-KTTH ngày 26/01/2021 của Văn phòng Chính phủ. Các sở, ban, ngành liên quan thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc giải quyết hồ sơ, thủ tục các dự án đầu tư, đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán. Thực hiện thu hồi ứng đối với các khoản vốn năm 2021 bố trí để thu hồi ứng, hoàn thành trong tháng 4 năm 2021. Các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch và cam kết giải ngân.

2.5. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Rà soát, đôn đốc các sở, ngành xử lý, giải quyết hồ sơ chủ trương đầu tư còn tồn đọng và các hồ sơ mới phát sinh cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tập trung tháo gỡ khó khăn, xử lý vướng mắc trong hồ sơ, thủ tục, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn, trọng tâm là đôn đốc, hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng và hiện trường có liên quan của các dự án KCN WHA tại huyện Nghi Lộc, KCN VSIP tại huyện Hưng Nguyên và thành phố Vinh, KCN Hoàng Mai I tại thị xã Hoàng Mai.

2.6. Về lĩnh vực tài nguyên môi trường:

Rà soát chính sách, pháp luật về lĩnh vực tài nguyên môi trường đã ban hành thuộc thẩm quyền. Tăng cường quản lý việc cấp giấy phép hoạt động thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, nhằm tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mọi người dân về bảo vệ môi trường.

2.7. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách. Các cấp, các ngành tập trung thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước và thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh năm 2021. Thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách, kể cả chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển.

2.8. Chăm lo các lĩnh vực văn hoá - xã hội, đảm bảo thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội; trọng tâm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tổ chức tốt các kỳ thi trên địa bàn tỉnh. Tổ chức xét hoàn thành chương trình, tốt nghiệp đúng quy chế. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý II/2021. Đẩy mạnh công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT; đôn đốc thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT. Giải quyết đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho nhân dân và người lao động. Tập trung chỉ đạo đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 đã được phê duyệt.

2.9. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính. Các cấp, các ngành triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

2.10. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Bảo vệ an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương, các sự kiện chính trị, xã hội. Bảo đảm an toàn công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập KVPT tỉnh, huyện. Chỉ đạo xây dựng các công trình chiến đấu, sở chỉ huy diễn tập, thao trường huấn luyện đúng tiến độ. Tiếp tục tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm cố ý gây thương tích...

                                                                   Ngô Công Mạnh 

                                                             Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Chặng đường 93 mùa xuân vẻ vang của Đảng

Chặng đường 93 mùa xuân vẻ vang của Đảng


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2023

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2023


Thủ tướng Chính phủ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Thủ tướng Chính phủ chủ trì họp kiểm điểm tình hình thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn từ Ninh Bình đến Quảng Trị

Thủ tướng Chính phủ chủ trì họp kiểm điểm tình hình thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn từ Ninh Bình đến Quảng Trị


Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, đôn đốc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, đôn đốc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam


Thường trực Tỉnh ủy họp đánh giá kết quả tổ chức Tết Quý Mão 2023

Thường trực Tỉnh ủy họp đánh giá kết quả tổ chức Tết Quý Mão 2023


Nghệ An phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão 2023

Nghệ An phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão 2023


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Lê Hồng Phong


Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết một số doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết một số doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Nghệ An


Bộ CHQS tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý thăm, tặng quà Tết tại huyện Quỳ Châu và Quế Phong

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý thăm, tặng quà Tết tại huyện Quỳ Châu và Quế Phong