Banner Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy sub-site-1

Huyện ủy Nghi Lộc (Nghệ An) tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

Trong thời gian qua, cấp ủy, UBKT Huyện ủy Nghi Lộc đã chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được UBKT Tỉnh ủy Nghệ An đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện tốt.

Đảng bộ huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) có 73 tổ chức cơ sở đảng với hơn 10.000 đảng viên. Trong thời gian qua, cấp ủy, UBKT Huyện ủy Nghi Lộc đã chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được UBKT Tỉnh ủy Nghệ An đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện tốt. Trong năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019, cấp ủy, UBKT Huyện ủy đã kiểm tra 35 đảng viên và 7 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. UBKT Huyện ủy đã chỉ đạo UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra 91 đảng viên và 36 tổ chức đảng. Trong tổng số 126 đảng viên được kiểm tra có 26 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đã chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm các đảng viên, tổ chức và định hướng các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm. Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp và UBKT Huyện ủy đã xem xét, xử lý kỷ luật đối với 42 đảng viên và 6 tổ chức có vi phạm.

Việc phát hiện dấu hiệu vi phạm thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ của cấp uỷ, UBKT các cấp; thông qua kết luận thanh tra của UBND các cấp; qua đơn, thư tố cáo và thông tin dư luận và việc nắm tình hình của UBKT... Dấu hiệu vi phạm của đảng viên thường biểu hiện là: Không nghiêm túc trong việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện những điều đảng viên không được làm; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện nhiệm vụ của đảng viên... Dấu hiệu vi phạm của tập thể thường biểu hiện là: Không nghiêm túc trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chương trình công tác; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực quản lý nhà nước...

                  Bùi Quang Vinh

                                       (Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Nghi Lộc)

Tin cùng chuyên mục

Tập trung điều tra, xử lý 5 vụ án lớn

Tập trung điều tra, xử lý 5 vụ án lớn


Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp

Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp


Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp tại Đô Lương

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp tại Đô Lương


Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm và chúc Tết tại huyện Yên Thành

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm và chúc Tết tại huyện Yên Thành


Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng quà Tết cho các hộ nghèo ở Con Cuông

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng quà Tết cho các hộ nghèo ở Con Cuông


Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020


Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An: Kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An: Kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm


Nghệ An: Kỷ luật 16 tổ chức Đảng và hơn 1.300 đảng viên năm 2019

Nghệ An: Kỷ luật 16 tổ chức Đảng và hơn 1.300 đảng viên năm 2019


Nghệ An kiểm tra 7.560 tổ chức đảng sau hơn 4 năm

Nghệ An kiểm tra 7.560 tổ chức đảng sau hơn 4 năm


Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết tại bản Chiềng

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết tại bản Chiềng


Thông cáo báo chí Kỳ họp 40 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp 40 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương


Nghệ An: Tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm

Nghệ An: Tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm


Bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

Bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII


Kỷ luật cán bộ thật đau xót, nhưng không thể không làm!

Kỷ luật cán bộ thật đau xót, nhưng không thể không làm!


Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ sau khi sáp nhập xóm, bản

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ sau khi sáp nhập xóm, bản