Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội thảo lý luận - thực tiễn “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Sáng ngày 16/01, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo lý luận - thực tiễn “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” kết nối tới 68 điểm cầu trên cả nước.

Dự và chỉ đạo hội thảo có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Thực tiễn 90 năm qua, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng ta. Hội thảo góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết của đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Khẳng định mạnh mẽ tính tất yếu khách quan của sự ra đời của Đảng, phân tích vai trò lãnh đạo của Đảng, sự trưởng thành, bản lĩnh của Đảng trong 90 năm qua. Đánh giá phân tích năng lực lãnh đạo của Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Kiên định mục tiêu cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

Báo cáo đề dẫn, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đề nghị: Hội thảo phải làm rõ những chặng đường vẻ vang của Đảng trong 90 năm qua, khẳng định sự trưởng thành về trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của Đảng, tạo nên nhiều kỳ tích của dân tộc Việt Nam. Hội thảo làm sáng tỏ thực tiễn công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; những thành tựu của Đảng trong lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa và con người. Hội thảo cũng nhằm làm rõ những thành tựu của Đảng trong lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế; tầm nhìn và sự lãnh đạo của Đảng đối với việc tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới.

Tham luận tại Hội thảo đề cập nhiều nội dung như: Một số vấn đề lý luận cơ bản về con đường cách mạng Việt Nam; Cao Bằng - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước, khởi nguồn mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Xây dựng Đảng về đạo đức; Đảng lãnh đạo xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất…

Kết luận hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là tất yếu lịch sử, là Đảng chân chính và cách mạng. Hội thảo làm sâu sắc hơn những thành tựu của cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Xây dựng Đảng về đạo đức trở thành nhiệm vụ quan trọng, đặt ngang hàng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Đề xuất những giải pháp để xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu của thời đại mới. Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

Quang Minh  

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 02 năm 2020

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 02 năm 2020


Tương Dương vận động đồng bào dân tộc bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa

Tương Dương vận động đồng bào dân tộc bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa


UBND tỉnh làm việc với Tổng cục Lâm nghiệp Việt nam

UBND tỉnh làm việc với Tổng cục Lâm nghiệp Việt nam


Trao quyết định của Ban Bí thư cho 5 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Trao quyết định của Ban Bí thư cho 5 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý: Tập trung các giải pháp bù đắp thiếu hụt do tăng trưởng ngành du lịch, dịch vụ suy giảm

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý: Tập trung các giải pháp bù đắp thiếu hụt do tăng trưởng ngành du lịch, dịch vụ suy giảm


Thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp

Thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp


Đại hội Chi bộ Phòng Hành chính - Lưu trữ, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi bộ Phòng Hành chính - Lưu trữ, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022


Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020


Lãnh đạo tỉnh gặp mặt báo chí xuân Canh Tý 2020

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt báo chí xuân Canh Tý 2020


Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở thành phố Vinh

Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở thành phố Vinh


Đô Lương thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở

Đô Lương thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở


Nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch Nghệ An

Nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch Nghệ An


Tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2022

Tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2022


Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gửi đại hội đảng bộ cơ sở

Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gửi đại hội đảng bộ cơ sở


Kết quả nổi bật sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Kết quả nổi bật sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy