Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định về trường chính trị chuẩn

Sáng 01/7, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XIII) về trường chính trị chuẩn. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Hoài Chung, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết, mục đích công nhận trường chính trị chuẩn nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các hoạt động khác của trường chính trị. Ngoài ra, chuẩn hóa các mặt công tác sẽ tạo cơ sở cho các trường chính trị tăng cường việc hợp tác, chia sẻ nguồn lực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học cả trong nước và quốc tế. Trên cơ sở kết quả chuẩn hóa, các trường chính trị cấp tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng hệ thống chính trị của Đảng, Nhà nước ở địa phương vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của cách mạng nước ta trong tình hình mới.

Nội dung cốt lõi của Quy định số 11-QĐ/TW chính là Bộ Tiêu chí trường chính trị chuẩn là căn cứ đánh giá trường chính trị trong từng lĩnh vực hoặc nội dung hoạt động. Một trong những quy định trong Bộ Tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1 là ít nhất 90% giảng viên có trình độ chuyên môn từ thạc sỹ trở lên, phù hợp với chuyên môn giảng dạy, có trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên. Tuy nhiên, qua rà soát sơ bộ, hiện nay, mới chỉ có một trường (Nghệ An) đáp ứng trên 80% số tiêu chí. Thực tế đó cho thấy, cả hệ thống hiện nay đang có những khó khăn trong việc đáp ứng các tiêu chí theo Quy định số 11-QĐ/TW. Đồng chí đề nghị lãnh đạo trường chính trị tại các địa phương nhanh chóng phổ biến thông tin, quán triệt đến đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên của trường về những tiêu chí trong Quy định; rà soát, thống kê hiện trạng của trường về các lĩnh vực công tác cần chuẩn hóa, nhất là về đội ngũ cán bộ, viên chức; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất...

Để công tác giảng dạy đạt kết quả tốt, đồng chí cho rằng, bên cạnh việc tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cán bộ, giảng viên trường chính trị phải gương mẫu toàn diện từ lời nói đến việc làm; thường xuyên trau dồi đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia tích cực vào công cuộc đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức trường chính trị; kiên quyết không điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống trường chính trị cấp tỉnh để giải quyết tình thế, để chờ nghỉ hưu hoặc "có vấn đề" không tốt từ các cơ quan khác. Bên cạnh đó, lãnh đạo các địa phương chỉ đạo và tạo điều kiện để trường chính trị tăng cường mở các lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại trường; bảo đảm chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên, học viên. Từ đó, phấn đấu 100% cán bộ giảng dạy ở các trường chính trị phải có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương cần phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tham mưu triển khai Quy định tiêu chí trường chính trị chuẩn và hướng dẫn quy trình, tham gia thẩm định, công nhận trường chính trị chuẩn; thống nhất tham mưu quy định về tiêu chuẩn, đối tượng học Trung cấp lý luận chính trị. Bộ Nội vụ phối hợp với Học viện thống nhất trong chỉ đạo, hướng dẫn chế độ làm việc của cán bộ, công chức, giảng viên trường chính trị; việc đào tạo, bồi dưỡng giảng viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Học viện trong việc hướng dẫn chính sách có liên quan, cần có những quy định đặc thù cho giảng viên trường Đảng trong chính sách phong chức danh khoa học, danh hiệu nhà giáo...

Thảo luận tại hội nghị, các tỉnh, thành ủy đề xuất những  khó khăn vướng mắc khi triển khai Quy định 11 của Ban Bí thư. Đồng thời  kiến nghị Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sớm có hướng dẫn cụ thể về xây dựng trường chuẩn, cũng như việc quy định duy trì các tiêu chí trường chính trị chuẩn; tiếp tục tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên các trường chính trị; quan tâm tới công tác luân chuyển cán bộ là các giảng viên các trường chính trị đến công tác tại địa phương…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Hoài Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An khẳng định: Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An sẽ không ngừng đổi mới, có tầm nhìn chiến lược về sự phát triển một cách đồng bộ và toàn diện, lấy chất lượng và hiệu quả hoạt động làm thước đo, phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2025 đạt Trường Chính trị chuẩn theo mức độ 1, tiến tới đạt chuẩn theo mức độ 2 trong những năm tiếp theo. Để thực hiện mục tiêu xây dựng trường chính trị chuẩn, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhóm giải pháp, như: Chủ động tham mưu Tỉnh ủy ban hành Đề án/Kế hoạch xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung phát triển nguồn nhân lực tại Trường Chính trị tỉnh; kiện toàn tổ chức, bộ máy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, học tập đầy đủ, đồng bộ, hiện đại. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy, học tập, quản lý và phục vụ rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong nhà giáo; trường cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp của của các cấp, các ngành để sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Quang Minh 

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm nữ sỹ Hồ Xuân Hương

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm nữ sỹ Hồ Xuân Hương


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Hội thảo khoa học quốc tế: nữ sĩ Hồ Xuân Hương – Danh nhân văn hoá và giá trị di sản

Hội thảo khoa học quốc tế: nữ sĩ Hồ Xuân Hương – Danh nhân văn hoá và giá trị di sản


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022


Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng


Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia

Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia


Phát huy vai trò vùng động lực phát triển hàng đầu của cả nước

Phát huy vai trò vùng động lực phát triển hàng đầu của cả nước


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11


Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022


Tỉnh ủy Nghệ An khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022

Tỉnh ủy Nghệ An khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022


Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết

Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11


Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng


Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp xúc cử tri TP Vinh

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp xúc cử tri TP Vinh