Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội nghị tổng kết công tác các ban Đảng, Văn phòng cấp ủy năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều 11/1, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác các ban Đảng, Văn phòng cấp ủy năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Đức Cường, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các huyện, thành, thị.

Năm 2022, các ban Đảng và Văn phòng cấp uỷ đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành khối lượng công việc lớn, đạt chất lượng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo của cấp ủy. Văn phòng cấp ủy đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất chương trình công tác trọng tâm của cấp ủy; tham mưu cấp ủy thực hiện tốt chương trình công tác, giải quyết các công việc đảm bảo đúng quy chế làm việc. Đôn đốc, theo dõi việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, cụ thể hóa thành các nghị quyết chuyên đề toàn khóa, chương trình công tác trọng tâm, chiến lược. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các văn phòng với các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy và các cơ quan chức năng trong từng công việc cụ thể. Trình độ, năng lực tham mưu, tổng hợp và vai trò là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo của các cán bộ văn phòng cấp ủy đã có nhiều tiến bộ. Công tác tiếp dân được đảm bảo đúng quy định. Năng lực tham mưu, phục vụ về tài chính, quản trị, hành chính, văn thư, lưu trữ, bảo mật ngày càng nâng cao…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hệ thống tuyên giáo các cấp đã tham mưu thực hiện nghiêm túc, kịp thời về việc tổ chức quán triệt, phổ biến các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước và của địa phương. Chất lượng tổng hợp thông tin, phát hành bản tin nội bộ được nâng cao. Thường xuyên theo dõi sâu sát tình hình dư luận xã hội, vấn đề báo chí phản ánh và hoạt động của mạng xã hội; tổng hợp, báo cáo, đề xuất với thường trực cấp ủy chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức các cấp đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả nhiều nội dung quan trọng về công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên; tham mưu rà soát, bổ sung, ban hành mới hệ thống quy chế, quy định về công tác tổ chức, cán bộ. Tích cực tham mưu, chỉ đạo củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên gắn với việc triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên tại khối, xóm, bản chưa có đảng viên, thôn bản chưa có đảng viên…

Ban Dân vận các cấp đã tham mưu cho cấp ủy cụ thể hóa và thực hiện kịp thời, hiệu quả các chủ trương lớn của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác dân vận. Phối hợp tham mưu thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tham mưu thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân; giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc trong nhân dân.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy triển khai nhiều chủ trương lớn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tham mưu sửa đổi, bổ sung và ban hành một số quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát.

Ban Nội chính Tỉnh ủy và bộ phận tham mưu công tác nội chính tham mưu, đề xuất cấp ủy triển khai thực hiện tốt các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà các Ban và Văn phòng cấp ủy đã đạt được trong năm 2022. Nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2023 là rất nặng nề, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị các Ban và Văn phòng cấp ủy thực hiện việc tham mưu cho cấp ủy và thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao. Kịp thời tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội của cấp trên và cấp mình. Chủ động nghiên cứu, phối hợp tham mưu các chủ trương, định hướng lãnh đạo phát triển địa phương, đơn vị trong giai đoạn tới. Bên cạnh đó, cần tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin tổng hợp; nâng cao chất lượng chuẩn bị, thẩm định các nội dung trình hội nghị cấp ủy. Phối hợp giúp cấp ủy theo dõi nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tích cực tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, trọng tâm là rà soát, tham mưu xây dựng, sửa đổi, ban hành kịp thời, đồng bộ các quy chế, quy định, quy trình phù hợp với các cơ quan, đơn vị. Triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các quy trình nghiệp vụ và công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo.

Tăng cường tham mưu, tổ chức thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ, bảo đảm bí mật nhà nước trong soạn thảo, lưu trữ, phát hành văn bản. Quản lý chặt chẽ, thực hiện tốt chế độ thu nộp và kịp thời báo cáo về tài chính, tài sản của Đảng. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy và các ban có bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược, đủ năng lực tham mưu ở tầm chủ trương, chính sách. Các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy cần tăng cường công tác phối hợp tốt giữa các ban và giữa các ban với thường trực cấp ủy cấp dưới để đảm bảo các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ hiệu quả, toàn diện; tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, nắm tình hình, dự báo và phát hiện kịp thời các vướng mắc, bất cập từ cơ sở trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và quản lý Nhà nước.

Quang Minh 

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX

Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX


Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Nghệ An làm việc tại huyện Tân Kỳ

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Nghệ An làm việc tại huyện Tân Kỳ


Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh hội nghị lần thứ 12

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh hội nghị lần thứ 12


Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh


Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2022

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2022


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với các ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với các ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội


Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày truyền thống các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày truyền thống các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 09/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 09/2022


Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW


Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội


Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy