Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư

Chiều 09/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện Thường trực các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy; lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng ban tuyên giáo và cán bộ phụ trách tuyên truyền miệng của ban tuyên giáo (tuyên huấn) của các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Trong 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, ban tuyên giáo các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả về số lượng và chất lượng, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động. Tính đến tháng 5/2022, toàn tỉnh có 8.052 báo cáo viên, tuyên truyền viên. Trong đó: Báo cáo viên cấp Trung ương công tác tại tỉnh 7 đồng chí; báo cáo viên cấp tỉnh 57 đồng chí; báo cáo viên cấp huyện và tương đương 597 đồng chí; báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở 7.391 đồng chí.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp quản lý và tổ chức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, thường xuyên và kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền; theo dõi các hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên Tỉnh ủy. Ở cấp tỉnh, Hội nghị báo cáo viên định kỳ được duy trì có nền nếp. Tổ chức được hơn 140 cuộc hội nghị báo cáo viên, thông tin thời sự cho gần 18.200 lượt cán bộ chủ chốt là báo cáo viên Tỉnh ủy; báo cáo viên cấp huyện. Ngoài ra, khi có những vụ việc phức tạp nảy sinh cần định hướng thông tin, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đột xuất và một số kỳ tổ chức hội nghị trực tuyến để cung cấp thông tin chính thống theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh ủy. Chất lượng thông tin được phổ biến tại hội nghị bám sát định hướng tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở, giải đáp được nhiều vấn đề mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Hình thức tổ chức được đổi mới theo hướng tăng cường đối thoại, trao đổi thông tin tại hội nghị.

Ở cấp huyện, tổ chức được khoảng 3.360 cuộc hội nghị báo cáo viên, thông tin thời sự cho gần 235.200 lượt cán bộ chủ chốt huyện, cấp cơ sở. Ở cơ sở, sau hội nghị báo cáo viên cấp huyện, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đều triển khai tuyên truyền, phổ biến thông tin theo những hình thức khác nhau tùy thuộc tình hình, điều kiện ở từng cơ sở. Ngoài ra, các địa phương, đơn vị còn phổ biến thông tin ở diễn đàn đảng bộ; hội nghị cốt cán; sinh hoạt chi bộ. Câu lạc bộ thời sự phát huy hiệu quả, được hội viên hưởng ứng tham gia. Việc thành lập câu lạc bộ thời sự ở các huyện, thành, thị đã góp phần quan trọng trong việc tăng cường công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở.

Hàng năm, trên cơ sở hướng dẫn tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cụ thể hóa, xây dựng hướng dẫn tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; kịp thời cung cấp thông tin trên các lĩnh vực trong quá trình triển khai thực hiện nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố niềm tin của nhân dân; nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cấp ủy các cấp đã có sự phối hợp với các cơ quan chức năng quan tâm, từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật theo hướng hiện đại nhằm bảo đảm cho hoạt động tuyên truyền miệng được thông suốt và hiệu quả. Nhiều phương tiện hiện đại đã được trang bị và sử dụng có hiệu quả, như: máy tính xách tay, máy chiếu, máy ghi âm, máy ảnh kỹ thuật số, hệ thống âm thanh hiện đại… góp phần tích cực thúc đẩy việc đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền miệng và nâng cao trình độ, kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Công tác tuyên truyền miệng là nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền của Đảng. Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW đạt được nhiều kết quả quan trọng, cấp ủy Đảng rất quan tâm đến công tác tuyên truyền miệng, ban tuyên giáo các cấp phát huy vai trò trong triển khai nhiệm vụ, đội ngũ báo cáo viên được kiện toàn cả về số lượng và chất lượng. Công tác tuyên truyền miệng phát huy vai trò trong việc ổn định tình hình chính trị, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chỉ ra một số hạn chế, những khó khăn, thách thức trong công tác tuyên truyền miệng hiện nay, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nêu lên lợi thế của tuyên truyền miệng. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Thông đề nghị: Công tác tuyên truyền miệng là trách nhiệm của cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên; không được “khoán trắng” cho ngành tuyên giáo. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác tuyên truyền miệng. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu của cuộc sống. Rà soát, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; tuyên truyền phải có tính thuyết phục, gắn kết tuyên truyền với vận động. Tuyên truyền miệng phải gắn với yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng Đảng.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 10 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

                                                 Quang Minh 

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX

Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX


Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Nghệ An làm việc tại huyện Tân Kỳ

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Nghệ An làm việc tại huyện Tân Kỳ


Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh hội nghị lần thứ 12

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh hội nghị lần thứ 12


Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh


Hội nghị tổng kết công tác các ban Đảng, Văn phòng cấp ủy năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Hội nghị tổng kết công tác các ban Đảng, Văn phòng cấp ủy năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023


Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2022

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2022


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với các ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với các ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội


Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày truyền thống các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày truyền thống các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 09/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 09/2022


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW


Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội


Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy