Banner Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy sub-site-1

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020 của 12 UBKT tỉnh ủy, thành ủy khu vực Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ

Ngày 24-7-2020, tại Hà Tĩnh, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020 của 12 UBKT các tỉnh ủy, thành ủy khu vực Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; các đồng chí Ủy viên UBKT Trung ương: Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Văn Doanh, Tô Duy Nghĩa; đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh; các đồng chí chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, chánh văn phòng (hoặc trưởng phòng tổng hợp) của 12 UBKT tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực…

Quang cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, UBKT các cấp trong Khu vực đã tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 đi đôi với phát triển kinh tế, xây dựng Đảng; tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở, đại hội điểm cấp trên cơ sở bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chủ động triển khai thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Tập trung giải quyết triệt để, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những trường hợp liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; kịp thời phục vụ công tác thẩm tra tư cách đại biểu đại hội. Tổ chức thực hiện hiệu quả Quy định về trách nhiệm của cán bộ địa bàn, lĩnh vực với địa phương, đơn vị được phân công theo dõi, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động trong tham mưu chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp mới phát sinh, góp phần ổn định tình hình, phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của địa phương.

Sau giám sát chuyên đề đã giúp các tổ chức đảng kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được quan tâm; qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, kiên quyết xử lý và đề nghị cấp ủy xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên, đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản về cơ chế, chính sách cho phù hợp với tình tình thực tế hiện nay. Đã chú trọng công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; chủ động, tích cực phối hợp với ban tổ chức của cấp ủy cùng cấp tham mưu giúp cấp ủy chuẩn bị nhân sự UBKT nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cấp ủy các cấp trong khu vực đã kiểm tra 5.542 tổ chức đảng và 9.756 đảng viên (có 3.445 cấp ủy viên); giám sát chuyên đề 3.797 tổ chức đảng và 6.940 đảng viên (có 2.857 cấp ủy viên); giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 4 đảng viên. Cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 23 tổ chức đảng (khiển trách 15, cảnh cáo 8) và 1.952 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 1.595, cảnh cáo 265, cách chức 56, khai trừ ra khỏi Đảng 36.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 307 tổ chức đảng và 1.363 đảng viên, kết luận 188 tổ chức đảng và 1.005 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 38 tổ chức đảng và 560 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 2.915 tổ chức đảng, kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng 1.765 tổ chức đảng. Kiểm tra tài chính đảng 253 tổ chức đảng về thu chi ngân sách và sản xuất kinh doanh, kiểm tra 3.800 tổ chức đảng và 25.739 đảng viên về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Giám sát 2.494 tổ chức đảng và 4.594 đảng viên; qua giám sát phát hiện 21 tổ chức đảng và 60 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 tổ chức đảng và 41 đảng viên. Thi hành kỷ luật 422 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 151, cảnh cáo 119, cách chức 2, khai trừ ra khỏi Đảng 150 trường hợp.

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đã khái quát những kinh nghiệm, kết quả đạt được; nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và kiến nghị với Trung ương hoàn thiện một số văn bản hướng dẫn để giúp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong thời gian tới.

Cũng trong chương trình Hội nghị, UBKT các tỉnh uỷ, thành uỷ đã thảo luận và thống nhất với Báo cáo tổng hợp công tác khen thưởng nhiệm kỳ 2015-2020; bỏ phiếu đề nghị UBKT Trung ương tặng Cờ thi đua cho UBKT Thành ủy Hà Nội và UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh; tặng Bằng khen đối với UBKT Tỉnh ủy các tỉnh: Thanh Hóa, Nam Định, Nghệ An, Hưng Yên.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã ghi nhận UBKT các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực đã chuẩn bị tốt, xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của năm. Mặc dù gặp phải khó khăn thách thức do dịch bệnh Covid-19 nhưng đã thực hiện tương đối toàn diện, hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đề ra: Tham mưu cấp ủy thành lập nhiều đoàn kiểm tra phục vụ tốt cho công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đặc biệt là giải quyết đơn, thư tố cáo được thực hiện kịp thời; công tác kỷ luật đảng được làm tốt nên đơn thư khiếu nại không nhiều; công tác tuyên truyền tại các địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực... Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của UBKT các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực, đó là: Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm cần chủ động hơn; giám sát chuyên đề chưa sâu; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với ban cán sự đảng, đảng đoàn chưa được thực hiện...

Đồng chí Hoàng Văn Trà lưu ý nhiệm vụ 6 tháng cuối năm hết sức nặng nề, nhất là công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp. Đồng chí đề nghị UBKT các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực giải quyết dứt điểm, đúng thời hạn đơn, thư tố cáo; giúp cấp ủy nắm tình hình, thẩm định nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2020 đã đề ra. Triển khai kiểm tra, giám sát việc xây dựng quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020-2025 ngay sau đại hội ở các địa phương, đơn vị. Chuẩn bị tốt công tác nhân sự UBKT nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau đại hội đảng bộ cơ sở và trên cơ sở, UBKT các tỉnh uỷ, thành uỷ cần triển khai công tác tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra. Quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng trong tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Nguồn: ubkttw.vn

Tin cùng chuyên mục

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng


Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số tổ chức Đảng, đảng viên

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số tổ chức Đảng, đảng viên


Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ ở Yên Thành

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ ở Yên Thành


Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022


Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I; triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022

Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I; triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022


Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chúc Tết tại Yên Thành

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chúc Tết tại Yên Thành


Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022


Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên


Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ năm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ năm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII


Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Yên Thành

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Yên Thành


Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao quà Tết cho người nghèo ở Con Cuông

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao quà Tết cho người nghèo ở Con Cuông


Công bố, trao Quyết định chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An

Công bố, trao Quyết định chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An


Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong kiểm tra, giám sát

Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong kiểm tra, giám sát


Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự ngày hội Đại đoàn kết tại Châu Bính - Quỳ Châu

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự ngày hội Đại đoàn kết tại Châu Bính - Quỳ Châu


Thông cáo báo chí kỳ họp 49 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí kỳ họp 49 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương